Nakkushaiguste ambulatoorne osa asub uuel aadressil: Ravi 10C, Kohtla-Järve

C korpusNakkushaiguste ambulatoorne osa on kolinud uuele aadressile: Ravi 10C (C-korpus), Kohtla-Järve. Varem asus seal EMO. Sellel aadressil asuvad:

- HIV, AIDSi nõustamiskabinet ja ARV-ravimite väljastamine E-R kell 8.00-16.00, telefoninumber 5681 9343

- HIV, AIDSi vabatahtliku ja konfidentsiaalse nõustamise kabinet  E,R kell 8.00-11.00, T,K kell 15.00-18.00, telefoninumber 331 1825

- Sotsiaaltöötaja, kogemusnõustaja ja psühholoog E-R kell 8.00-16.00, telefoninumber 5692 7065

- Infektsionist dr Svetlana Semjonova vastuvõtukabinet E,T,K,R kell 10.00-16.00, telefoninumbrid 331 1825, 5696 4933

Lisaks võtab infektsionist dr Jelena Šmidt patsiente Ahtme polikliinikus (Tervise 1) N kell 10.00-13.00.

Registratuuri telefoninumber 33 111 33.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõuniku Brit Tammiste töövarjupäev IVKH-s projekti „Kuriteoohvrite kaitse Eestis“ raames

Tammiste ja Kedus

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Brit Tammiste (vasakul) ja kirurgiakliiniku õendusjuht, projektijuht Ida-Viru keskhaigla poolt Julia Kedus (paremal)

Kuriteoohvrite kaitse projekt on ellu kutsutud justiitsministeeriumi, Victim Support Europe'i ja Euroopa Liidu koostöös ning kestab kaks aastat. Tegemist on pilootprojektiga, mis viiakse Eestis esialgu ellu ainult Lääne- ja Ida-Virumaal. Projekti eesmärk on pakkuda kuriteoohvritele paremat kaitset Eestis. Selleks töötavad justiitsministeerium, politsei– ja piirivalveamet, sotsiaalkindlustusamet, piirkonna haiglad, sh Virumaa suurim tervishoiuasutus Ida-Viru keskhaigla, kus juba ainsana piirkonnas toimib seksuaalvägivalla kriisiabikeskus (SAK), ja muud sihtrühmad koos välja ohvriabitoimingud.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Brit Tammiste külastas Ida-Viru keskhaiglat, kus vaatas haigla ruume, tutvus asutuse tööga ja vestles õendusjuhtidega. Vestluse fookuses olid õdede ja patsientide vaheline suhtlus, patsiendikesksus ja koostöö erinevate organisatsioonide vahel. „Rääkisime, kuidas toimub patsientide käitlemine keskhaiglas ning milliste kriteeriumite järgi võivad tervishoiutöötajad tuvastada võimalike kuritegude ohvreid, et pakkuda neile sobivaimat abi ja tuge", lausus kirurgiakliiniku õendusjuht, projektijuht Ida-Viru keskhaigla poolt Julia Kedus.

Tööprotsesse kaardistada aitavad kohtumised on olulised, kuna nendel saab keskenduda väljakutserohkete teemade ühisele arutamisele, et panna paika täpsemad eesmärgid ja tegevusplaan. „Koostöö tihendamine piirkonna spetsialistidega erinevatest organisatsioonidest on primaarne ülesanne, sest lisaks füüsilise tervise kahjustusele on ohvriks langenud inimese mentaalne seisund sageli haavatav, mis tähendab seda, et temaga tegelevad spetsialistid peavad reageerima ladusalt ja kiiresti. Seda saab saavutada ainult läbi koostööpartnerite tundmise, protsesside paika panemise ning üksteise võimalustele tuginedes. Ohvrite abistamine on sageli võrgustikutöö ning õnneks on haiglatel siin partneritele võimalik toetuda", nentis Tammiste ja rõhutas, et selles projektis on tervishoiuorganisatsioonidel väga tähtis roll. „Isikuvastaste kuritegude ohvrid pöörduvad kõige sagedamini esmalt just haiglasse või perearsti poole, kuna nad vajavad eelkõige tervisekontrolli ja meditsiinilist abi. Uuesti ohvrikslangemise ennetamiseks, seejuures pika- ja lühiajaliste tervisekahjude ennetamiseks, on oluline kohe sel hetkel inimest maksimaalselt toetada, anda talle vähemalt info abivõimaluste kohta", mainis Tammiste.

Säärased projektid on turvalise ühiskonna ja inimeste kaitse tagamise seisukohalt olulised ja kasulikud. Selleks on vajalikud erinevate organisatsioonide vaheline koostöö, ühiskoolitused ja kogemuste vahetamine. Organisatsioonide ja pädevuste koostoimel luuakse kompleksne abipakett kuritegude ohvritele, kes vajavad ühteviisi meditsiinilist, psühholoogilist, juriidilist ja sotsiaalset abi.

Kuigi seda projekti viiakse ellu praegu ainult Virumaal, võib see palju kasu tuua mujal Eestis. „Tulevikus tuleb kindlasti kaaluda projekti raames piloteeritavate lahenduste rakendamist ka teistes piirkondades ja tsentraliseeritud ohvriabisüsteemi välja töötamist, mis tõhustab abi vajavate inimeste kaitset", resümeerisid Julia Kedus ja Brit Tammiste.

Vajadusel konsulteerige ohvriabinumbril 116 006 või küsige nõu veebivestluses www.palunabi.ee.
Abivajavast lapsest tuleb teatada 116 111 või www.lasteabi.ee.
Hädaohus lapsest tuleb teatada 112.

Lisainfo:

projekti veebileht
projekti leht Facebookis

Ida piirkonna ohvriabitöötajate kontaktid

Võtsime kasutusele uue toitlustustehnoloogia

Liubov Malakhova

Toitlustusosakonna juhataja Liubov Malakhova

Alates tänasest, 4.02.2022 hakkasime rakendama uut toitlustustehnoloogiat kirurgiakliinikus (K-korpuses) ja sisekliinikus (M-korpuses). Uus tehnoloogia aitab tagada toidu serveerimisel õiged temperatuurid ja paremad hügieeninõuded.

Erinevalt varem rakendatud toidujagamise meetodist, kus toit valmistati köögis ja toitu jagati osakondadesse termoskastides, on uue tehnoloogia puhul kasutusel toidukärud, kuhu asetatakse toidukandikud komplekteeritud portsjoniga ja toimetatakse valmis kujul patsiendile.

Toitlustusosakonna juhataja Liubov Malakhova sõnul aitab selline toidujagamise meetod toitu kiiremini patsientidele viia ja vältida nende kontakti mittemeditsiinilise personaliga. „Tehniliselt muutub toidu jagamise protsess kiiremaks ja toidukvaliteet on parem. Uute toidukärude funktsionaalsus võimaldab osa toitu külmana hoida ja osa toitu pidevalt soojendada", lisas Malakhova.

Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja mainis, et uue toitlustustehnoloogia rakendamine tõstab patsientide rahulolu. „Haiglaravil olevatele patsientidele on oluline mitte jääda toiduenergia ja toitainete defitsiiti. Uue toitlustustehnoloogiaga saame pakkuda tervislikumat ja mitmekülgsemaks toitumist, mis soodustab patsientide kiiremat paranemist. Kindlasti ootame toitlustamise osas patsientide tagasisidet, et muuta haiglaravil viibimine inimestele meeldivamaks", lisas ta.

Tarmo Tohver valiti juhatuse esimeheks

Tarmo Tohver

Tänasel juhatuse koosolekul, 1.02.2022, valisid keskhaigla juhatuse liikmed juhatuse esimeheks Tarmo Tohver´i, kes eelmise aasta septembri lõpust täitis juhatuse liikmena keskhaigla tegevjuhi ülesandeid ning enne seda oli ta haldusjuht.

Keskhaigla igapäevategevust korraldab kolmeliikmeline juhatus: juhatuse esimees Tarmo Tohver, ülemarst dr Toomas Kariis ning õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja.

COVID-testimispunkti asukoht on muutunud

covid testimispunkt 1.1

Seoses varsti algavate G-korpuse rekonstrueerimistöödega on COVID-testimispunkt kolinud Ahtme polikliiniku eest M- ja O-korpuse vahele, jäätmekeskuse juurde. COVID-testimispunkti uue asukoha aadress on Ilmajaama 4a. Pildil on märgitud testimispunkti uus asukoht.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo