Alustatakse õpetajate vaktsineerimisega

vaktsiinisüstIda-Viru Keskhaigla korraldab Kohtla-Järve linna, Sillamäe linna ja Lüganuse valla õpetajate vaktsineerimist.

18.02 alustatakse vaktsineerimist kolmes asukohas:

Järve Tervisemajas vaktsineeritakse Kohtla-Järve linnaosa koolide õpetajaid.
Ahtme polikliinikus vaktsineeritakse Ahtme linnaosa koolide õpetajaid.
Toimub väljasõit Kiviõli Vene kooli, kus vaktsineeritakse Lüganuse valla õpetajaid

22.02 toimub väljasõit Sillamäe Gümnaasiumisse, kus toimub Sillamäe linna õpetajate vaktsineerimine.

Haigla suhtleb koolipoolsete kontaktisikutega, kellele edastatakse vaktsineerimise kuupäev ja koolile eraldatud ajavahemik vastavalt esitatud inimeste arvule nimekirjas. Kooli kontaktisik lepib õpetajatega kokku, millal on iga konkreetse inimese vaktsineerimise aeg. Mõne kooli puhul lepivad haigla töötajad otse vaktsineeritavatega aja kokku. 

Mobiilne androloogiakabinet Ahtmes

Androloogia talv2021Tartu Ülikooli Kliinikum pakub meestele võimalust tulla mobiilse androloogia diagnoosikabineti vastuvõtule vastavalt väljasõidugraafikule: veebruaris 17.02.-19.02. ja märtsis 25.03.-31.03.21. Diagnoosikabinet asub Ahtmes aadressil Ilmajaama 14, EMO sissepääsu lähedal.

Androloogia mobiilse diagnoosikabineti vastuvõtule võib pöörduda kõigi meeste eriomaste haiguste kaebustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism, viljatus, sugutrakti ägedad ja kroonilised põletikud, kõik suguelundite haigused, rinnahaigused meestel. Kabinetis tehakse 95% vajaminevatest uuringutest.
Vastuvõtuaega saab broneerida etteregistreerimiskeskuse telefonil 731 9100 või 731 9323, kliinikumi kodulehel, aga ka e-kirjaga . Meestearsti vastuvõtu visiiditasu on 5 eurot ning pöördumine eeldab saatekirja. Ravikindlustuseta ja saatekirjata mehed saavad pöörduda tasulisele vastuvõtule
.

 

Haigla nõukogu kinnitas 2021. a tegevuskava ja eelarve

Valeri Korb2. veebruaril toimus haigla nõukogu korraline koosolek, kus juhatus esitas nõukogule 2020. aasta auditeerimata majandustulemuste aruande ning andis ülevaate 2020 a. tegevuskava täitmise kohta. Samuti esitas juhatus nõukogule kokkuvõtte haigla tegevustest II poolaastal COVID-19 pandeemia tingimustes. Nõukogu kinnitas tegevuskava eelseisvaks aastaks ning 2021.a eelarve.

Nõukogu esimees Valeri Korb tõdes, et seoses COVID-19 olukorraga ei saanud kõik 2020. aastaks planeeritud tegevused ellu viidud ning mõned neist kanduvad edasi 2021. aastasse. Eelseisva aasta planeeritud tulude maht on 60,4 miljonit ning investeeringute maht 13,2 miljonit eurot. Kavandatud investeeringud on enamasti seotud varasemalt alustatud projektidega.

2021. aasta uuenduseks on IVKH ja Ahtme haigla koostöö psühhiaatrilise abi osutamise korraldamisel. Psühhiaatria eriala arengukava kohaselt on Ahtme haigla tegevus lähiaastatel planeeritud sellisena, et 2024. aastaks jõuab psühhiaatriline ravi keskhaigla koosseisu ehitatavasse korpusesse.

Nõukogu esimees hindas haigla kriisis hakkamasaamist väga heaks: „Märkimisväärne on see, et olemasolevate jõududega suudeti tagada piirkonnas COVID-19 haigete ravimine alustades kümne voodikohaga ning suurendades järk-järgult kohtade arvu kuni 70-ni. Sooviksin veel kord tänada arste, õdesid, hoolduspersonali ja kõiki haigla töötajaid, kes selle võimalikuks tegid,“ ütles Korb.

Ahtmesse plaanitakse ehitada uut psühhiaatriakorpust

Tuuliki Hion

Sotsiaalminister kinnitas Ida-Viru keskhaigla funktsionaalse arengukava uue versiooni. Selle täiendamise kohaselt valmib Ahtmes kolme aasta pärast uus  psühhiaatriakorpus, mille projekteerimiseks on kuulutatud välja riigihange.

Eelmisel aastal täiendati järjekordselt keskhaigla funktsionaalset arengukava ning möödunud aasta detsembris kinnitas sotsiaalminister selle arengukava uue versiooni. Funktsionaalse arengukava kõige olulisem täiendus on keskhaigla koosseisu psühhiaatriakorpuse rajamine. Uue hoone asukoht saab olema Ahtme aktiivravikompleksi alal.

Psühhiaatria vanemarsti dr Tuuliki Hioni sõnul ei ole praegu veel täpselt teada, kuidas hakkab uus maja välja nägema. Selleks on Ida-Viru keskhaigla hakanud otsima projekteerijat, kelle ülesandeks on koostöös erialaspetsialistidega projekteerida uus korpus koos selle ruumidega. Keskhaigla kuulutas juba välja projekteerimise hanke. Seni on otsustatud, et uus korpus peab olema seotud muu haiglakompleksiga – lihtsustamaks patsientide uuringutele pääsemist ning tagamaks ka koostöö teiste haigla erialaspetsialistidega.

Uue psühhiaatrikeskuse näol ei ole tegemist üksnes statsionaarset ravi pakkuva asutusega. See on keskkond, kus kõik vaimse tervise teenused asuvad ühe katuse all – nii ambulatoorne ravi, rehabilitatsioon kui ka muud psühhiaatrilistele haigetele mõeldud tugiteenused. Teenuste mitmekesistamise puhul tehakse kindlasti ka põhjalikke ettevalmistusi personali planeerimise osas. Uude korpusesse kavandatakse paigutada 60 statsionaarse ravi voodikohta ning ehitada ka ruumid ambulatoorseks raviks.

Psühhiaatriakorpuse valmimistähtaeg on planeeritud 2023. aastasse. Kuni uue korpuse valmimiseni jätkab teenuse osutamist Ahtme haigla oma praeguses asukohas.

27. detsembril algas üleriigiline SARS-CoV-2 vastu immuniseerimine ning esimeste vaktsiini saajate seas on Ida-Viru keskhaigla töötajad.

Jelena Rozinko

Esimese tarnega saabus meie haiglasse 130-le inimesele mõeldud vaktsiinide kogus. Vastavalt Terviseameti korraldusele kuuluvad esmajärjekorras vaktsineerimisele eesliini tervishoiutöötajad. Meie haigla esimeste SARS-CoV-2 viiruse vastase vaktsiini saajate seas on COVID-19 haigete raviga seotud  meditsiinitöötajad, erakorralisi patsiente käsitlevad meditsiinitöötajad ja COVID-19 osakondade tugipersonal.

Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler märkis vaktsineerimise algusele eelnenud sõnavõtus, et Ida-Viru Keskhaigla on osa Eesti haiglavõrgust ning on loomulik, et COVID-patsiente ravivad meedikud on koos teiste meditsiinitöötajatega esimesel päeval vaktsineeritavate seas.

"Töötajate kaitsmine on oluline ja seetõttu on Terviseameti otsus alustada vaktsineerimist just suuremat COVID-19 haigete ravikoormust kandavatest haiglatest igati mõistetav. Samas peab tõdema, et vaktsineerimise algus ei muuda koheselt üldist olukorda – jätkuvalt on vajalik nii haiglas kui ka kõikjal mujal järgida tänaseid nakkuse vältimise reegleid," ütles Bakler.

Vaktsineerimine algas meie haiglas pühapäeval 27. detsembril ning sellel päeval said oma kaitsesüstid kätte 55 töötajat. Kõige esimeseks SARS-CoV-2 vastu immuniseeritud Eesti elanikuks sai meie kolleeg dr Jelena Rozinko.

Dr Rozinko on Kohtla-Järvelt pärit noor arst, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli ning astunud sügisest residentuuri. Juba kevadel  töötas ta abiarstina Ida-Viru keskhaiglas COVID-19 haigetele mõeldud EMOs. See aitas tal veenduda, et nakkushaiguste valdkond 

 „Praegusel ajal on haiglas väga palju tööd ja tunnen kogu aeg, et täidan just endale määratud missiooni," ütles dr Jelena Rozinko. „Vaktsiinide kirgliku fännina väärtustan väga seda, et saan Eestis esimesena SARS-CoV-2 vastase vaktsiini."

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo