Unehäirete ravimisele pööratakse järjest rohkem tähelepanu

UnehäiredUnemeditsiin ei ole Eestis iseenesest uus tegevusvaldkond. Eesti Unemeditsiini Selts tegutseb meil näiteks juba aastast 2005. Unemeditsiini ei ole küll tunnustatud eraldiseisva erialana, see on oma olemuselt valdkond, millega võivad tegeleda nii kardioloogid, pulmonoloogid, neuroloogid, psühhiaatrid jt. Iga selle valdkonna fookus unehäirete osas on lihtsalt pisut erinev, sest unehäireid võib ilmneda mitmel erineval põhjusel, nii füüsiliste muredena (uneapnoe vms) kui ka vaimsete muredena. Ravimitega ravimise osa on unemeditsiinis suhteliselt tagasihoidlik. On loomulikult olemas uinutid, millest me ilmselt kõik vähemalt kuulnud oleme aga viimaste aja juhiste järgi neid pigem sümptomaatiliseks raviks ei kasutata, see ei saa olla patsiendile püsivaks kasutamiseks määratud. Uneuuringute rahastusega on Eestis aga kahjuks mitte kõige paremad lood, Haigekassa rahastab neid suurte piirangutega vastavalt unehäire raskusastmele.

Balti riikides toimuvad ka silmaringi avardavad ühised unemeditsiinikonverentsid, millele pandi alus 2019. aatastal. Esimene selline konverents toimuski Tallinnas Eesti ja Leedu unearstide eestvedamisel. Üldse on tunda, et Eestis ja Leedus on olukord unemeditsiinis pisut parem kui Lätis, sest seal ei rahastata riigi poolt ei uneuuringuid ega ka ravi, see on koondunud ainult puhtalt erakliinikutesse. Veel mõned aastad tagasi olime me ka Eestis üsna sarnases seisus ja eks selle valdkonnaga tegelemine baseerubki ennekõike teatud hulga entusiastide tööle. Eesti Unemeditsiini Seltsis on kokku ca 60 liiget ning aktiivseid liikmeid nendest on ca 30 inimest. Need on siis arstid, õed, psühholoogid, unenõustajad. Eesti Uneselts ise korraldab aastas vähemalt kaks suuremat seminari ning sinna vahele on tehtud Eestis ka rahvusvahelisi konverentse, kus osalejaid on olnud üle Euroopa.

Kui Eestis keegi tahab minna oma uneprobleemidega vastava spetsialisti jutule, tasuks kõigepealt pöörduda kas oma perearsti või pereõe poole, kes vastavalt üleeuroopalisele juhendile oskavad patsiendi kaebuse kategoriseerida ning saata ta edasi juba vastava valdkonna eriarsti juurde, kes ühtlasi on tegev ka uneravi teemadega.

IVKH-s on märkimisväärne kompetents nii unehäirete raviks kui ka unealase teadusega tegelemiseks.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo