No module Published on Offcanvas position
Registratuur töötab E-R 8-18 33 111 33

Oleme usaldusväärsed, inimlikud, tegusad

registratuur kontakt

Tagasiside

Saamaks tagasisidet oma tegevuse vastavusest patsientide ootustele on Ida-Viru Keskhaiglas kehtestatud vastavad protseduurid eesmärgiga koguda informatsiooni haigla teenuste kvaliteedi kohta nii patsientidelt, külastajatelt kui koostööpartneritelt ning selle alusel parendustegevuste läbiviimine.

Üks tagasiside saamise vorme on patsientide rahulolu küsitlused, mida viiakse läbi alates 2004. aastast. Küsitlus toimub igal kevadel samaaegselt 2 piirkondlikus (Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla) ja 4 keskhaiglas (Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Pärnu Haigla ja Ida-Viru Keskhaigla) – ühel aastal ambulatoorsetele patsientidele, teisel aastal statsionaarsetele patsientidele. Küsitluse tulemused on nähtavad siin.

Tagasiside on ka ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamine. Selleks on erinevaid võimalusi

 • veebipõhine vorm
 • vormikohane plank (trükitakse välja ja saadetakse postiga) või
 • e-posti aadressil
 • ja kohapeal Ida-Viru Keskhaigla Ahtme polikliinikus aadressil Tervise 1, 5. korrus, kabinet H5005
  kvaliteedispetsialist – Eda Rajamets, tel 331 1068;
  kvaliteedijuht – Monyca Sepp, tel 331 1103.

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemidega soovitame kõigepealt pöörduda tervishoiuteenuse osutaja, st Ida-Viru Keskhaigla poole (vt tagasiside esitamise võimalused). Kaebuste käsitlemine toimub vastavalt juhendile IVKH-J-143 Kaebuste menetlemine.

Kõigile vormikohastele kaebustele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul alates kaebuse registreerimisest.

Samas on tervishoiuteenuse osutamisega rahulolematul patsiendil õigus pöörduda:

 • sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, aadressil Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn või
 • Terviseametisse (järelevalveosakond), aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn, tel 794 3724 või
 • Eesti Patsientide Esindusühingu poole

Kui on küsimusi või on soov anda tagasisidet ravikindlustushüvitisi ning ravikindlustuse korraldamist puudutavatel teemadel, siis saab seda teha saates Tervisekassasse e-maili või helistades tervisekassa klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363.

 

Teabenõue

Eriliigiliste isikuandmete kohta teabenõude esitamine, selle täitmine ja andmete väljastamine

Isikuandmete töötlemisteabe või enda kohta käivate isikuandmete saamiseks tervishoiuteenuse osutamise järgselt esitatakse haiglale kirjalik teabenõue.
Teabenõude saab esitada:
1. kohapeal:
- juhatuse sekretär, Ahtme polikliinik, Tervise 1 (5. korrus), Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa E-R 8.00–16.00;
- patsienditeenistuse sekretär, Järve tervisemaja, Ravi 10d (1. korrus), Kohtla-Järve, Järve linnaosa E-R 8.00-16.00;
2. digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: .

Teabenõde avalduse saate alla laadida siit: doc-formaat

Kui teabenõudja soovib radioloogiliste uuringute pildimaterjali CD-le, saab teabenõude (IVKH-V-280) esitada aadressidel:
- radioloogiateenistuse sekretär, Ilmajaama 14 (ruum L1037), Ahtme linnaosa, E-R 8.00-16.00;
- patsienditeenistuse sekretär, Ravi 10d (1. korrus), Järve linnaosa, E-R 8.00-16.00;
- digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: .

Teenuse hind ühe uuringu kohta on 12 eurot.

Juriidilised isikud esitavad teabenõude üldjuhul kirjana, kus peavad olema toodud kõik nõutavad andmed.

Kui teabenõudja ei ole patsient ise, peab koos teabenõudega esitama juurdepääsu aluse – seadusliku aluse või andmesubjekti (patsiendi) kirjaliku nõusoleku või volikirja. Kirjalikus nõusolekus peab olema selgelt määratletud vähemalt järgmine:

andmete töötlemise eesmärk;andmed, mille töötlemiseks luba antakse;isikud, kellele andmete edastamine on lubatud.

Kui volikiri esitatakse koos patsiendi muu tahteavaldusega, peab andmesubjekti nõusolek isikuandmete töötlemiseks olema volikirja tekstis selgelt eristatav.

Teabenõue täidetakse või teabe andmisest keeldumisest teavitatakse teabenõudjat 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.

 

Keskhaiglas viibiva patsiendi terviseseisundit kajastavate andmete väljastamine kolmandatele isikutele

Keskhaiglas viibiva patsiendi terviseseisundit kajastavate andmete väljastamine või nendele juurdepääs kolmandatele isikutele sh patsiendi lähedastele on lubatud patsiendi nõusolekul või seadusliku aluse olemasolul.

Nõusoleku aluseks on IVKH-V-20 "Patsiendi üldine teavitamine ja nõusoleku saamine", mille täidab patsient haiglasse saabumisel. Täidetud vorm säilitatakse haigusloos.

Kui patsient ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline nõusoleku vormi ise täitma ja allkirjastama, täidab patsiendi sõnade järgi selle tema eest tervishoiutöötaja, märgib vormile patsiendi poolt allkirjastamata jätmise põhjuse ning kinnitab selle oma allkirjaga.

Patsiendil on õigus oma tahteavaldust igal ajal muuta. Tahteavalduse muutmine ei kehti tagasiulatuvalt.

Tahteavalduse muutmiseks täidab patsient uuesti vormi IVKH-V-20 "Patsiendi üldine teavitamine ja nõusoleku saamine", mis säilitatakse samuti haigusloos. Terviseseisundit kajastavate andmete väljastamisel või nendele juurdepääsu võimaldamisel kolmandatele isikutele juhindutakse viimasena täidetud tahteavaldusest.

Üksikjuhtumil, kui patsient ei ole oma tervisliku seisundi tõttu (nt on teadvusetu vm), võimeline oma tahteavaldust väljendama, on lubatud isikuandmete väljastamine patsiendi lähedastele patsiendi nõusolekuta. Sellisel juhul võib isikuandmeid väljastada patsiendi poolt ESTER infosüsteemis või patsiendi portaalis „Minu e-tervis“ eelnevalt määratud kontaktisikule.
Nõusoleku vorm tuleb täita esimesel võimalusel tagantjärele.

Erakorralise meditsiini osakond, Ilmajaama 12, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Ahtme aktiivravikompleks, Ilmajaama 12, Ilmajaama 14, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Järve tervisemaja, Ravi 10d, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Taastusravi- ja õendusabikliinik, Ravi 10, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Kiviõli tervisekeskus, Keskpuiestee 36, Kiviõli
Sillamäe tervisekeskus, Kajaka 9, Sillamäe
Torujõe noortekodu (sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskus), Torujõe 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
IVKH vastuvõtud Narvas, Kerese Keskus, Kosmonaudi 4

Arve rekvisiidid:

SA Ida-Viru Keskhaigla

Reg nr 90003433

KMKR nr EE100863846

Tervise 1, 31025, Kohtla-Järve

Arvelduskontode numbrid:

SEB EE811010220029123013

Swedbank EE722200221019871533

LHV EE32770771003371793