Tagasiside

Saamaks tagasisidet oma tegevuse vastavusest patsientide ootustele on Ida-Viru Keskhaiglas kehtestatud vastavad protseduurid eesmärgiga koguda informatsiooni haigla teenuste kvaliteedi kohta nii patsientidelt, külastajatelt kui koostööpartneritelt ning selle alusel parendustegevuste läbiviimine.

Üks tagasiside saamise vorme on patsientide rahulolu küsitlused, mida viiakse läbi alates 2004. aastast. Küsitlus toimub igal kevadel samaaegselt 2 piirkondlikus (Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla) ja 4 keskhaiglas (Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Pärnu haigla ja Ida-Viru Keskhaigla) – ühel aastal ambulatoorsetele patsientidele, teisel aastal statsionaarsetele patsientidele. Küsitluse tulemused on nähtavad siin.

Tagasiside on ka ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamine. Selleks on erinevaid võimalusi

 • veebipõhine vorm
 • vormikohane plank (trükitakse välja ja saadetakse postiga) või
 • e-posti aadressil
 • ja kohapeal Ida-Viru Keskhaigla Ahtme polikliinikus aadressil Tervise 1, 5. korrus, kabinet H5012
  kvaliteedispetsialist – Eda Rajamets, tel 331 1068
  kvaliteedijuht – Monyca Sepp, tel 331 1103

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemidega soovitame kõigepealt pöörduda tervishoiuteenuse osutaja, st Ida-Viru Keskhaigla poole (vt tagasiside esitamise võimalused). Kaebuste käsitlemine toimub vastavalt juhendile IVKH-J-143 Kaebuste menetlemine.

Kõigile vormikohastele kaebustele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul alates kaebuse registreerimisest.

Samas on tervishoiuteenuse osutamisega rahulolematul patsiendil õigus pöörduda:

 • sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, aadressil Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn või
 • Terviseametisse (järelevalveosakond), aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn, tel 794 3724 või
 • Eesti Patsientide Esindusühingu poole

Kui on küsimusi või on soov anda tagasisidet ravikindlustushüvitisi ning ravikindlustuse korraldamist puudutavatel teemadel, siis saab seda teha saates Tervisekassasse e-maili või helistades haigekassa klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo