No module Published on Offcanvas position
Registratuur töötab E-R 8-18 33 111 33

Inimkesksus, Võimekus, Koostöö ja Hoolivus

registratuur kontakt

Uus kontseptsioon pediaatria osakonnasReedel, 31. mail, avas Ida-Viru Keskhaigla uuenduskuuri läbinud pediaatria osakonna. Osakond asub eelmise aasta sügisel avatud ravikorpuses ja osakonnas on üksteist unikaalse kontseptsiooniga palatit. Iga palat on nimetatud mingi kindla looma või linnu järgi: hiir ja orav, karu, kährik, ilves, kurg, öökull, metskits, mäger, jänes, rebane ja kobras. Nendest portreemaalingud on joonistatud ka palatite seintele. Iga looma kohta saab lugeda ka põnevaid fakte. Palatite välisustele on peale kantud nende loomade jälgi matkivad kleebised, mis annavad enne palatisse sisenemist vihje, millise loomaga on tegemist. Uue kontseptsiooni põhieesmärk on aidata kaasa laste võimalikult kiirele tervistumisele.

Kontseptsiooni tuum on looduse raviv jõud

Uues pediaatria osakonna kontseptsioonis domineerib loodust austav mänguline keskkond. Kontseptsiooni idee autor, pediaatria osakonna vanemarst dr Aleksandra Šilova, sõnab, et mängulisel keskkonnal on laste ravil suur mõju. „Kõrge ravikvaliteedi tagamise järgselt on tähtsaim aspekt lapsesõbraliku keskkonna loomisel ka palatite ja protseduurikabinettide eriline disain, kus lapsed viibivad. Selles peab olema rohkelt kindlates värvitoonides joonistusi, multifilmilikke aplikatsioone, värvilisi kleebiseid ja mänguasju, mille abil luuaksegi mänguline keskkond, kus lastel on palju parem olla ja nad tunnevad vähem ärevust, mis tugevdab valu," jagab ta. Doktor Šilova lisab, et looduslikud motiivid samastuvad sageli just tüüne keskkonnaga, mille asendamatud kompanjonid on loomad ja taimed. „Selles keskkonnas viibides ei keskendu lapsed enam niivõrd oma tervisemuredele, kuivõrd tunnevad huvi selle koha vastu, kuhu nad sattunud on, uudistavad, mida seal teha ja näha saab ning kogevad positiivseid emotsioone, mis ei ole seotud haiglasse sattumise põhjusega. Sellel ajal on oluline, et lapsevanemad toetaks oma mudilasi ja tervishoiutöötajad teeks vajalikke toiminguid võimalikult kiiresti," lisab ta. „Näiteks Jaapanis suhtutakse loodusesse eriti lugupidavalt ja lastele juurutatakse looduse armastamise harjumusi juba algkoolis. Lisaks loodusõpetusele ja bioloogiale, mis on ka meie koolisüsteemis tavapärased õppeained, eksisteerib Jaapani koolides selline õppeaine nagu looduse imetlemine. Tunnis viibivad lapsed looduses, neile räägitakse, et loodus on unikaalne, et tegemist on parima stressi maandamise ja tervist parandava komponendiga, ning õpetatakse, kui oluline on hoolitseda selle puhtuse eest, nautida igat looduslikku objekti."

Lapsesõbralik keskkond aitab vähendada ärevust ja tõhustab valuravi tulemusi

Vaatamata sellele, et laps ei ole üldjuhul suuteline hindama õigesti valu iseloomu, annab närvisüsteemi areng talle võime tunda valu, mis enamikul juhtudel põhjustab üsna tugevat stressi. Paljude raviprotseduuride läbiviimisel võib tekkida teatud ebamugavus ja valu, millega on lapsel sageli keeruline iseseisvalt toime tulla. Ebamugavustunne lastel tuleb aga viia miinimumini. Kui protseduuri all on mõeldud materjalide, näiteks vere, võtmist analüüside jaoks, siis taolise protseduuri iseloom kutsub lapses esile erutust, mis suurendab ebamugavust. Vanusest sõltuvalt kasutatakse erinevaid viise laste stressi alandamiseks protseduuri ajal: juhitakse nende tähelepanu kõrvale mänguasjadega, eriti häält või liigutusi tegevate mänguasjadega, mis fokuseerivad laste huvi, lükates raviprotseduurile keskendatuse tahaplaanile. Vanematelt lastelt küsitakse nende huvide, plaanide ja eesmärkide kohta, mis võimaldab alustada diskussiooni, mille käigus saavad lapsed ennast tervishoiutöötajale avada ja jagada temaga oma muresid, huvisid ja ka saavutusi. See muudab laste suhtumist protseduuri ja alandab märkimisväärselt stressitaset ja valutunnet, mida nad sel hetkel kogeda võivad.

Üks olulisemaid eesmärke on suurendada laste kaasatust ja tõsta teadlikkust looduse kohta

Lisaks arvukatele lõbusatele seinamaalingutele on igasse palatisse paigaldatud tegelustahvel, mille abil saavad lapspatsiendid äriklassis lendavate reisijatega sarnaselt vaadata filme, kuulata muusikat, mängida mänge. Samuti võivad lapsed soovi korral joonistada igas palatis oleval tahvlil kriitidega. Suur rõhk on pandud laste teadlikkuse tõstmisele looduse kohta – igast palatist saab leida QR-koodi, mis viib selle kasutaja veebikeskkonda, kus saab lugeda põnevaid fakte selle looma kohta, kelle auks on palat nimetatud. Peale selle saab seal lugeda ka muinasjuttu „Kuidas hiireke ja oravapoeg varandust otsisid". Muinasjutu võtavad kokku metsatarkused, mille kaasavõtmine aitab ka elus oluliselt paremini hakkama saada:

1) Kui kogu aeg peidus istud, jääd kõigest huvitavast ilma!

2) Meie süda on nagu kompass. See teab alati, kuhu minna!

3) Ilma tugeva tuuleta pole tõelist seiklust.

4) Pikal-pikal teel on kõige tähtsam järgmine samm!

5) Ükskõik, kuidas sa kiirustad, nina on alati eespool ja saba taga!

6) Sõprus on tõeline varandus!

 

Tekst: Mihhail Tammearu, Aleksandra Šilova.

Pilt: Aleksandra Šilova.

patsientideuuring

Ajavahemikus 27.05.-2.06.2024 toimub patsiendiohutuse uuring statsionaarsete patsientide seas.

Uuringu eesmärk on selgitada patsientide enda kogemust patsiendiohutusest haiglaravil viibimise ajal. Patsiendiohutus on defineeritud kui olukord, kus patsient on kaitstud tervishoiuteenuse osutamisega seotud tarbetu või võimaliku kahju eest. Uuring viiakse läbi küsitluse vormis – kasutatakse paberkandjal ankeeti ja elektroonset küsitluskeskkonda.

Ankeet on anonüümne. Seda saab täita eesti ja vene keeles. Statsionaarist lahkuvatel patsientidel palutakse ankeet täita viimasel haiglaravi päeval.

odedepaevakonverents13.05.24

Täname südamest kõiki, kes osalesid meie õdede päeva konverentsil "Õdede koostöö jõud", mis toimus 13.05.2024. See oli tõeliselt silmapaistev päev, täis olulisi arutelusid ja väärtuslikke teadmisi õenduse valdkonnast. Konverentsil käsitleti mitmeid põnevaid teemasid, alates õdede eetikakoodeksist kuni meeskonnatöö edendamiseni.

Marjanne Aun avas päeva põneva vestlusega "Õdede eetikakoodeksi" üle, juhatades meid teekonnale, kuidas tagada patsientide heaolu ja eetiline praktika. Seejärel rääkis Ksenia Verhovskaja aja õdedesse investeerimise olulisusest, toonitades nende rolli tervishoiusüsteemi alustalana. Julia Kedus jagas mõtteid tervishoiuteenuse osutaja õigusest aule ja heale nimele.

Pärast lõunapausi ja põnevat viktoriini esitles Helen Sokolov valu hindamise juhendit, rääkides valu hindamise olulisusest ning tutvustades erinevaid valu hindamise meetodeid. Aleksandra Šilova ja Marina Gorina avasid arutelu lapsesõbraliku tervishoiu ja lapse valu teemadel, kutsudes üles tagama lastele parema lähenemise haigla keskkonnas.

Viktoria Nikolaeva tutvustas meile kliinilist toitmist kui lahutamatut osa patsiendiravist ning jagas uusi suundi ja lähenemisviise kliinilise toitmise valdkonnas, mis on arendatud IVKH M5 sisehaiguste (neuroloogia) osakonnas. Olga Mitšuda rääkis kuulmislangusest, selle ennetamisest ja abistamisvõimalustest kuulmislanguse korral. Viimase esinejana kõneles Jelena Mustonen meeskonnatöö edendamise olulisusest läbi simulatsiooniõppe, pannes rõhku praktiliste oskuste arendamisele ja koostööle.

Tahame väljendada sügavat tänu kõikidele esinejatele, osalejatele ja korraldajatele, kes tegid selle päeva eriliseks ja inspireerivaks. Jääme ootama tulevasi kohtumisi ja jätkuvaid arutelusid õenduse valdkonnas!

Tekst: Ksenia Verhovskaja
Pildid: Liubov Levandi

kattehugpaevPildil vasakult: Infektsioonikontrolli teenistuse direktor Natalia Nikitina, infektsioonikontrolli õde Anna Aleksandrova

5. mail tähistatakse ülemaailmselt kätehügieeni päeva. Selle päeva eesmärk on tuletada meelde, et käte puhtus on võimas "relv" bakterite ja pisikute leviku takistamiseks.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (ing. k. World Health Organization, lüh. WHO) juhib igal aastal tähelepanu kätehügieeni olulisusele, korraldades infokampaaniaid, mida ilmestavad erinevad motod. Selle aasta moto on küsimus "Miks on jätkuvalt oluline jagada teadmisi kätehügieeni kohta?"

Infektsioonikontrolli teenistuse direktori dr Natalia Nikitina sõnul on kätehügieen üks tähtsamaid teemasid, kuhu tuleb tähelepanufookus väsimatult suunata. Tervishoiuorganisatsioonid võitlevad pidevalt hospitaalinfektsioonidega, mille levikut on võimalik oluliselt takistada kätehügieeni abil. "Hospitaalinfektsioonid heidavad suure väljakutse kõikidele haiglatele, kuid probleem on võimalik paremini võtta kontrolli alla. Õige kätehügieen on esimene asi, millega tuleb tegeleda. Kõige lihtsamad asjad võivad tihti nõuda kõige rohkem aega harjumuse kujundamiseks, aga tulemus on seda väärt. Eelmisel aastal oli kätehügieeni päeva moto "Puhtad käed päästavad elusid!" ja see peaks minu arvates iga tervishoiutöötaja jaoks olema nagu "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm". Kätehügieen päästab igal aastal miljoneid elusid, kui seda tehakse õigesti ja õigel hetkel tervishoiuteenuse osutamise ajal. Inimesed peaksid tegema koostööd, et tõsta teadlikkust kätehügieenist, et täita ühist ohutuse ja kvaliteedi eesmärki," sõnab dr Nikitina.

Esmaspäeval, 6. mail, korraldas infektsioonikontrolli teenistuse meeskond väikeürituse, millel toimus Chemi Pharm AS-i* toodete esitlus ja viktoriin kätehügieeni kohta täna saadud ja varem omandatud teadmiste kinnistamiseks.

*AS Chemi Pharm on kohalik ettevõte, mis toodab ja turustab desinfektante, isikliku hügieeni vahendeid ning puhastus- ja erihooldustooteid. Ettevõtte tooteid valmistatakse Eestis.

ivecobussvt

Pildil paremalt: haldusjuht Koit Oras, autojuht Margus Keerme, operatiivjuht Raul Juul, juhatuse esimees Tarmo Tohver, IVECO esindaja.

Teisipäeval, 30. aprillil, saime uue IVECO Daily mikrobussi, mis on mõeldud Narva linna patsientide, kellele hakatakse IVKH-s tegema silmaoperatsioone, teenindamiseks. Mikrobuss hakkab tooma patsiente Narvast Ahtmesse ja viima neid pärast operatsiooni tagasi kodulinna. Lisaks hakatakse seda mikrobussi kasutama vereteenistuse brigaadi väljasõitudeks. Tegemist on patsiendisõbraliku lahendusega, tänu millele muutub logistika patsientide jaoks palju mugavamaks.

Uues mikrobussis on 19 ergonoomilist istet, LED-kohtvalgustid, põrandapealsed valgusribad, kaasaegne kliimaseade. Samuti on uuel mikrobussil eelmise mudeliga võrreldes oluliselt paremad ohutuse, müra summutamise ja kütuse säästlikkuse näitajad. "Mugavad istmed, hea valgustus, etteulatuv esimene madal aste bussi sisenemiseks, mis eriti sobib soliidses vanuses olevatele patsientidele, peaks kõikidele inimestele meelepärased olema," sõnab autojuht Margus Keerme.

Tekst: IVKH.
Pilt: Mihhail Tammearu.

Alamkategooriaid

Lehekülg 1 / 113

Erakorralise meditsiini osakond, Ilmajaama 12, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Ahtme aktiivravikompleks, Ilmajaama 12, Ilmajaama 14, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Järve tervisemaja, Ravi 10d, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Taastusravi- ja õendusabikliinik, Ravi 10, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Kiviõli tervisekeskus, Keskpuiestee 36, Kiviõli
Sillamäe tervisekeskus, Kajaka 9, Sillamäe
IVKH vastuvõtud Narvas, Kerese Keskus, Kosmonaudi 4/P. Kerese 3

Arve rekvisiidid:

SA Ida-Viru Keskhaigla

Reg nr 90003433

KMKR nr EE100863846

Tervise 1, 31025, Kohtla-Järve

Arvelduskontode numbrid:

SEB EE811010220029123013

Swedbank EE722200221019871533

LHV EE32770771003371793