Patsiendile ja külastajale

COVID-19 INFO

COVID-19 riskitase Eestis on muutunud taas kollaseks ehk keskmiseks.

Millega tuleb patsiendil arvestada?

COVID-19 on taas tõusuteel ning alates 28.07.2022 tuleb järgida keskmisele ehk kollasele COVID-riskitasemele vastavaid töökorralduse nõudeid, mida reguleerib Ida-Viru Keskhaigla juhend Töökorraldus COVID-19 pandeemia tingimustes.

Põhilised muutused madala ehk rohelise COVID-riskitasemega võrreldes, mis nüüd kehtima hakkavad:

•COVID-19 viiruse suhtes testitakse raviarsti otsusel plaanilisi ja erakorralisi patsiente;

•kehtivad patsientide külastamise piirangud, patsiente saab külastada raviarsti loal;

•keskhaigla siseruumides tuleb kanda maski ja kasutada käte desinfektsioonivahendeid;

•sünnituse juurde lubatakse üks terve sünnitajaga koos elav tugiisik (nt lapse isa või muu lähedane pereliige), kes peab olema terve ja kellel tuleb teha PCR-test hiljemalt 72 tundi enne sünnituspalatisse minekut. Testi saab teha tasuta kohapeal.

 

Üleriided palume jätta garderoobi.

Haiglas viibijatele pakkide üleandmine toimub:

Ilmajaama 12/1, Ahtme (M-korpuse) garderoobi kaudu
E-R 7.00-18.30
L, P 8.00-18.30

Polikliinikute lahtiolekuajad

Järve tervisemaja: E-R 8:00-18:00
Ahtme polikliinik: E-R 8:00-18:00
Ahtme tervisemaja: E-R 8:00-18:00
Sillamäe tervisekeskus: E, N 9:00-17:00 T, K, R 8:00-16:00
Kiviõli tervisekeskus: E 8:00-16:00 T 8:00-16:00 K 8:00-17:00 N 8:00-16:00 R 8:00-15:00

Omastel on võimalik patsiendi kohta infot saada telefonil 527 1672: E-R 7:00-19:00, L-P 8:00-19:00

Eriarsti visiidi- ja vastuvõtu tasud:

Ida-Viru Keskhaiglas on Ravikindlustuse seaduse § 67, 70 ja 72 alusel kehtestatud eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule visiiditasu.

Visiiditasu maksmine toimub registratuuris (sularahas või pangakaardiga) enne arsti vastuvõttu ning patsiendile väljastatakse visiiditasu arve.

Tervisekassas kindlustatud isikute visiiditasud:

TÄISKASVANU 5,00 €*
LAPS (2-17 a) 1,50 €*

Tervisekassas kindlustamata isikute vastuvõtu maksumused:

ERIARSTI ESMANE VASTUVÕTT 41,00 €*
ERIARSTI KORDUV VASTUVÕTT 28,00 €*

SA Ida-Viru Keskhaigla hinnakirja alusel:
TASULINE VASTUVÕTT 35 €*

NB! Kui patsient ei teata vähemalt 24 enne broneeritud vastuvõtu algust enda mitteilmumisest, tasub patsient järgmise vastuvõtu eest visiiditasu kahekordses suuruses.

Visiiditasu ei võeta:
a. kui kindlustatud isiku suunab ambulatoorse eriarstiabi osutaja juurde sama tervishoiuasutuse teise eriala tervishoiutöötaja või teise tervishoiuasutuse sama tervishoiuteenust osutav tervishoiutöötaja;
b. rasedalt rasedakaardi esitamisel;
c. alla 2-aastaselt lapselt;
d. tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korral;
e. korduva konsultatsiooni korral, kui arst on patsiendi kutsunud tagasi ravi kontrollimiseks või muutmiseks ühe haigusjuhtumi korral; korduva konsultatsiooni korral, kui patsiendil viiakse läbi korduvaid raviprotseduure; korduva konsultatsiooni korral, kui patsiendil on kehtiv perearsti korduv saatekiri. Korduv konsultatsioon kehtib üldjuhul kolm kuud ühe haigusjuhtumi korral.

Kui patsiendil on haigla ees võlgnevus, on registratuuri töötaja kohustatud nõudma võlgnevuse tasumist.

Korduv konsultatsioon kehtib üldjuhul kolm kuud ühe haigusjuhtumi korral.

Voodipäevatasud:

Tervisekassas kindlustatud isikute omaosalustasu:
- voodipäevatasu on 2,50 €

Kindlustamata isikute voodipäevatasu erineb erialdade lõikes.

Voodipäevatasu ei võeta:

  • intensiivravi osutamise aja eest
  • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi korral
  • alaealisele statsionaarse eriarstiabi korral (alla 18-aastane isik)
  • tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korral
  • statsionaarse hooldusravi korral, kui sellega kaasneb kohaliku omavalitsuse poolne kaasfinantseerimine
  • patsiendi surma korral
  • ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste korral
  • korduvhospitaliseerimise korral, kui selle põhjuseks on ravijärgne tüsistus
  • alla ühe aastase lapse hooldajalt
  • intensiivravil viibiva lapse hooldajalt

Visiiditasu ja voodipäevatasu võib tasuda erakorralise meditsiini osakonna registratuuris (Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve) 8:00-16:00 ja polikliiniku registratuuris (Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve) 8:00-18:00. Tasuda on võimalik nii sularahas kui ka pangakaardiga. Vältimatut abi vajaval patsiendil on visiiditasu eest võimalik maksta ka ülekandega.

Visiidi- ja voodipäevatasu maksmise kohustus tuleneb Ravikindlustuse seadusesest ning on täpsemalt määratletud juhendiga IVKH-J-184 Visiidi- ja voodipäevatasu ning patsiendiarve esitamine ja tasumine.

Eriarsti ambulatoorse vastuvõtu ja plaaniliste haigete haiglassevõtmine järjekorra pidamine on täpsemalt reguleeritud juhendiga IVKH-J-183 "Ravijärjekorra pidamine ja sellest teavitamine".

Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo