Patsiendile ja külastajale

COVID-19 INFO

COVID-19 riskitase Eestis on muutunud taas roheliseks ehk madalaks.

Millega tuleb patsiendil arvestada?

•COVID-19 viiruse suhtes testitakse hospitaliseeritavaid patsiente;

•patsientide külastuskeeld on lõpetatud;

•haigla siseruumides ei kehti enam maski kandmise kohustust.

 

Üleriided palume jätta garderoobi.

 

Lahtiolekuajad

• Järve tervisemaja (Ravi 10d): E-R 8:00-18:00

• Hambaravi Ahtmes (Tervise 1): E-R 8:00-17:00

• Ahtme tervisemaja (Ilmajaama 14): E-R 8:00-18:00

• Sillamäe tervisekeskus (Kajaka 9): E-R 8:00-17:00

• Kiviõli tervisekeskus (Keskpuiestee 36): E 8:00-16:00, T 8:00-17:00, K 8:00-16:00, N 8:00-16:00, R 8:00-15:00

• IVKH vastuvõtud Kerese Keskuses Narvas (Kosmonaudi 4): E-R 8:00-16:00

 

Omastel on võimalik patsiendi kohta infot saada telefonil 527 1672: E-R 7:00-19:00, L-P 8:00-19:00
Täpne info: Haiglasse tulijale (ivkh.ee)

Eriarsti visiidi- ja vastuvõtu tasud:

Ida-Viru Keskhaiglas on Ravikindlustuse seaduse § 67, 70 ja 72 alusel kehtestatud eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule visiiditasu.

Visiiditasu maksmine toimub registratuuris (sularahas või pangakaardiga) enne arsti vastuvõttu ning patsiendile väljastatakse visiiditasu arve.

Tervisekassas kindlustatud isikute visiiditasud:

TÄISKASVANU 5,00 €*
LAPS (2-17 a) 1,50 €*

Tervisekassas kindlustamata isikute vastuvõtu maksumused:

ERIARSTI ESMANE VASTUVÕTT 41,00 €*
ERIARSTI KORDUV VASTUVÕTT 28,00 €*

SA Ida-Viru Keskhaigla hinnakirja alusel:
TASULINE VASTUVÕTT 41 €*

NB! Kui patsient ei teata vähemalt 24 enne broneeritud vastuvõtu algust enda mitteilmumisest, tasub patsient järgmise vastuvõtu eest visiiditasu kahekordses suuruses.

Visiiditasu ei võeta:
a. kui kindlustatud isiku suunab ambulatoorse eriarstiabi osutaja juurde sama tervishoiuasutuse teise eriala tervishoiutöötaja või teise tervishoiuasutuse sama tervishoiuteenust osutav tervishoiutöötaja;
b. rasedalt rasedakaardi esitamisel;
c. alla 2-aastaselt lapselt;
d. tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korral;
e. korduva konsultatsiooni korral, kui arst on patsiendi kutsunud tagasi ravi kontrollimiseks või muutmiseks ühe haigusjuhtumi korral; korduva konsultatsiooni korral, kui patsiendil viiakse läbi korduvaid raviprotseduure; korduva konsultatsiooni korral, kui patsiendil on kehtiv perearsti korduv saatekiri. Korduv konsultatsioon kehtib üldjuhul kolm kuud ühe haigusjuhtumi korral.

Kui patsiendil on haigla ees võlgnevus, on registratuuri töötaja kohustatud nõudma võlgnevuse tasumist.

Korduv konsultatsioon kehtib üldjuhul kolm kuud ühe haigusjuhtumi korral.

Voodipäevatasud:

Tervisekassas kindlustatud isikute omaosalustasu:
- voodipäevatasu on 2,50 €

Kindlustamata isikute voodipäevatasu erineb erialdade lõikes.

Voodipäevatasu ei võeta:

  • intensiivravi osutamise aja eest
  • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi korral
  • alaealisele statsionaarse eriarstiabi korral (alla 18-aastane isik)
  • tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korral
  • statsionaarse hooldusravi korral, kui sellega kaasneb kohaliku omavalitsuse poolne kaasfinantseerimine
  • patsiendi surma korral
  • ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste korral
  • korduvhospitaliseerimise korral, kui selle põhjuseks on ravijärgne tüsistus
  • alla ühe aastase lapse hooldajalt
  • intensiivravil viibiva lapse hooldajalt

Visiiditasu ja voodipäevatasu võib tasuda erakorralise meditsiini osakonna registratuuris (Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve) 8:00-16:00 ja Ahtme tervisemaja registratuuris (Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve) 8:00-18:00. Tasuda on võimalik nii sularahas kui ka pangakaardiga. Vältimatut abi vajaval patsiendil on visiiditasu eest võimalik maksta ka ülekandega.

Visiidi- ja voodipäevatasu maksmise kohustus tuleneb Ravikindlustuse seadusesest ning on täpsemalt määratletud juhendiga IVKH-J-184 Visiidi- ja voodipäevatasu ning patsiendiarve esitamine ja tasumine.

Eriarsti ambulatoorse vastuvõtu ja plaaniliste haigete haiglassevõtmine järjekorra pidamine on täpsemalt reguleeritud juhendiga IVKH-J-183 "Ravijärjekorra pidamine ja sellest teavitamine".

Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo