Ida-Viru Keskhaigla Ahtme esmatasandi tervisekeskuse loomine

el regionaalarengu fond vertikaalneKogumaksumus (EUR): 4 448 103,00

Abikõlbliku kulu summa (EUR): 1 657 333,33
Taotletud toetuse määr (%): 75,00
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus (EUR): 1 245 000,00
Omafinantseering abikõlblikes kuludes (EUR):     414 333,33 ja koguomafinantseering (EUR): 3 205 103,00

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. september 2015. a – 31. detsember 2021. a.

Projekti eesmärgiks on:
•Tagada Ahtme ETTK terviseteenuste väga hea kättesaadavus (pidades silmas koduläheduse printsiipi) ja kõrge kvaliteet (järjepidevalt tagatud kõik esmatasandi
terviseteenused);
•Tagada Ahtme ETTK terviseteenuste osutamisel kliendikesksus (rahulolu teenustega) ning võrdsed võimalused kõigile teenuse vajajatele (mh lühikesed vastuvõtujärjekorrad);
•Tagada pakutavate tervishoiuteenuste komplekssus ja mugavus klientidele, kus võimalikult palju terviseprobleeme saavad lahendatud ühtses esmatasandi tervisekeskustes;
•Arendada senisest laiahaardelisemat õendustegevust, mis on võimalik toimivas esmatasandi tervisekeskuses, kus tagatud piisav hulk õdede ja perearstide arv;
•Toetada teenuspiirkonna elanike tervisekäitumise ja eluviiside parandamist.

Projekti tulemusel rajatakse SA Ida-Viru Keskhaigla Ahtme üksuse territooriumile 2019,6m² ehitusena (brutopindala) Ahtme Tervisekeskus, mille abikõlbulik pind on 1 707,4 m². Eesmärgi täitmise järel saavutatakse 20 aastaks valmisolek esmatasandi terviseteenuste pakkumiseks täies mahus.

Projekti elluviimise tulemusena:
* paraneb tervishoiuteenuste pakkujate vaheline töökorraldus ja suureneb integreeritud teenuste pakkumine - varasem asumine erinevates asukohtades ei
võimaldanud perearstikeskuste vahel tekkida sünergial ja koostööl tervishoiuteenuste pakkumisel. Asumine ühes ehitises ja Ida-Viru Keskhaigla vahetus läheduses loob kõigile perearstikeskustele võimaluse funktsionaalseks ja kestvaks koostööks omavahel ja Ida-Viru Keskhaiglaga, mis hõlbustab ka patsientide elu – võimalikult palju terviseprotseduure saab läbi viia ühes asukohas.
* paraneb ruumistandard – renoveerimisel järgitakse Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise meetme soovituslikku ruumiprogrammi, millega nähakse kõigi teenuste osutamiseks ette piisavalt ruumi
* paraneb tervishoiuteenuste pakkujate vaheline koostöö– projekti tulemusena luuakse eeldused funktsionaalseks ja kestvaks koostööks omavahel. Läbi suurema ühtsena toimiva keskuse on lihtsam tagada abi-ja asendusarstide olemasolu.
* lisanduvad teenused – esmatasandi tervishoiuteenustest lisandub Ahtme ETTK teenuspiirkonda projekti tulemusena töötervishoiuteenus.
* on võimalik arendada senisest laiahaardelisemat õendustegevust, mis on võimalik toimivas esmatasandi tervisekeskuses, kus tagatud piisav hulk õdede ja perearstide arv.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo