Perearstile

SA Ida-Viru Keskhaigla ja meie regiooni perearstide koostöö peamisteks eesmärkideks on välja selgitada iga patsiendi kaebuse põhjus ja pakkuda talle sobivaimat ravivõimalust ning kindlustada raviplaani elluviimine. Nende eesmärkide nimel suheldakse omavahel regulaarsetel infopäevadel, vajadusel ka operatiivselt telefoni või elektronposti teel, vahetades informatsiooni patsiendi seisundist, tema vajadustest ning haigla ravivõimalustest ja meie arstide töögraafikust. Vastastikune teadmiste vahetamine ja koostöö aitab leida vajalikul hetkel patsiendile paremaid lahendusi. Regulaarselt kord poolaastas ilmuv Perearstileht on ajaleht, kus saame edastada Teile olulist teavet haigla arengutest ja meie töökorraldusest, mis kokkuvõttes aitab patsienti. Seda enam, et väljastame regulaarselt oma töötajatele mõeldud Haiglalehte ja patsientidele suunatud Patsiendilehte. Info kõigist muudatustest ilmub jooksvalt meie kodulehel www.ivkh.ee. Loodame, et Perearstilehest on meile kõigile kasu igapäevases töös ja infovahetuses. Kõigi oma mõtete, näpunäidete ja probleemidega palume pöörduda aadressil . Oodatud on ka kriitilised märkused ja tähelepanekud.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo