Miljööteraapia – pole lihtsalt kaunikõlaline termin, vaid täisväärtuslik ravimeetod

Maire Reest TorujoeMaire Reest, projektijuht-koordinaator

Sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskus Torujõe noortekodu alustas Ida-Viru Keskhaigla koosseisus ambulatoorsete teenuste pakkumist mõne aasta tagasi. Ravikeskuse patsientide sihtgrupiks on noored vanuses 13-18a, kelle puhul on kas kodus, koolis või kohalikus omavalitsuses fikseeritud sõltuvusainete tarvitamine (narkootikumid, alkohol, tubakas jm), mis on tekitanud käitumuslikke ja tervislikke probleeme elus edasi jõudmisel. Torujõe noortekodu ülesanne on aidata patsientidel seljatada oma kahjulikke sõltuvusi ja naasta normaalse ja turvalise elu juurde. Hetkel on Torujõe noortekodu arenguteel miljööteraapiliseks ravikeskuseks.

„Miljööteraapia kaudu luuakse sõltuvusprobleemide ja käitumishäiretega noorukitele elukeskkond, kus nad saavad võimaluse elada ilma sõltuvusaineteta ja asendada halvad harjumused läbi mõtestatud tegevuste kasulikematega. See on koht, kus tugevate tunnete meelevallas tekkinud ebakonstruktiivsed otsused ja käitumine muutuvad ajapikku vähem kahju tekitavaks“, ütles ravikeskuse projektijuht Maire Reest. Ta lisas, et miljööteraapia üks tähtsamaid aspekte on soodsa keskkonna tagamine patsiendile, kes peab tundma ennast turvaliselt nagu heas kodus, arenema võimetekohaselt läbi eduelamuse, ennast teostama läbi taas leitud potentsiaali ja sotsialiseeruma turvalise kontakti kaudu.

Torujõe noortekodu on ainuke ravikeskus Eestis, kus noortele pakutakse vabatahtlikku sõltuvusravi teenust nii statsionaarselt ehk ööpäevaringselt kui ka vajaduspõhiselt ambulatoorselt eel- ja järelteenusena. Teenuste arendamine toimub koostöös Tervise Arengu Instituudiga, kes on ka teenuse osutamise rahastajaks. Head koostööpartnerid on kliiniline psühholoog Airiin Demir, kohalike omavalitsuste lastekaitse spetsialistid, Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi erinevad spetsialistid. Samuti teeme viljakat koostööd teiste asutustega, kus tegeletakse noorte riskikäitumise korrigeerimisega.

Tegemist on nii tervishoiu- ja sotsiaal-, kui ka haridusvaldkonda puutuvate integreeritud teenusega, mille väljaarendamine on aeganõudev protsess.

Ravikeskuse meeskonda kuuluvad projektijuht-koordinaator, psühhiaater, vaimse tervise õde, meditsiiniõde, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, õppekoordinaator/huvijuht ja noorsootöötajad. Kõik meeskonnas töötavad spetsialistid omavad eelnevat töökogemust erivajadustega noortega ja nende peredega töötamisel ja nemad on väga motiveeritud panustama riskigruppi kuuluvate noorukite arengusse.

Torujõe noortekodu teenused on sõltuvusprobleemidega noortele ja nende peredele tasuta.

Lisainfo on leitav siit.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo