Sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskus „Torujõe noortekodu“

Torujõe noortekodu teenused keskenduvad sõltuvusprobleemidega noorte ja nende perede abistamisele. Pakume nii vajaduspõhist nõustamisteenust (mida võib nimetada ka ambulatoorseks teenuseks), kui ka pikaajalist miljööteraapilist ravikodu teenust (see on ööpäevaringne teenus).

Meie teenused on täpsemalt kirjeldatud kodulehel https://noortekodu.ivkh.ee

Torujõe noortekodu sihtrühm on 13-18 aastased noored ja nende lähedased, kes otsivad abi seoses uimastite tarvitamise ja sellega kaasuvate emotsionaalsete ning käitumuslike raskustega.

Vajaduspõhine nõustamisteenus on ettenähtud noorukitele ja nende lähedastele, kes:

· vajavad abi, kuid ei vaja ööpäevaringset viibimist teenuse osutaja juures;

· vajavad teenust ööpäevaringse ravikodu teenuse järgselt (jätkutugi).

Pikaajalise noortekodu teenuse sihtrühmaks on Eesti Vabariigis elavad noorukid vanuses 13-18 eluaastat, kes tarvitavad uimasteid ja kellel sellest tingitult on kujunenud terviseprobleemid, esinevad raskused sotsiaalsetes suhetes, õiguskuulekas käitumises ja/või koolikohustuse täitmises ning kes vajavad turvalist ja toetatud keskkonda vaimse ja füüsilise seisundi stabiliseerimiseks, käitumishäirete vähendamiseks, igapäevaeluga toimetulemiseks vajalike oskuste omandamiseks ja arendamiseks. Raviteenus vastab ambulatoorsele psühhiaatrilisele arstiabi teenusele.

Ravikeskuse meeskonda kuuluvad projektijuht-koordinaator, psühhiaater, psühholoogid, vaimse tervise õde, meditsiiniõde, sotsiaaltöötaja ja noorsootöötajad.

Meeskonnas töötavad spetsialistid omavad pikaajalist töökogemust erivajadustega noortega ja nende peredega töötamisel.

Ravikeskuse poole saavad pöörduda kliendid st lähedased/noorukid, kes varasemalt ei ole meie raviprogrammis osalenud. Samuti jätkutuge saavad eelmistel aastatel statsionaarprogrammi läbinud noorukid ja nende lähedased.

Esimese sammuna palume uutel klientidel võtta ühendust meie projektijuht-koordinaatori Viktoria Žitkova'ga telefonil 56881770, et leppida kokku edasised sammud.

Raviteenuse osutamine toimub aadressil Torujõe 3, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa.

Meeskonna kontaktid:

Projektijuht-koordinaator     
Sotsiaaltöötaja
Vaimse tervise õde
Viktoria Žitkova Kristiina Danilova Egle Küttis
Tel 56881770 Tel 5160737 Tel 5187268
      egle.kü


 

tervisearenguinstituutlogo

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo