Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas

el regionaalarengu fond vertikaalneProjekti nr 2014-2020.2.04.19-0085

Projekti algus 01.jaanuar 2019 ja eeldatav lõpp 30.november 2023.a.

Projekti eeldatav kogumaksumus on ligi 32,45 mln eurot; eeldatav toetus 75% projekti maksumusest ehk ca 24,34 mln eurot.

Projekti tulemusena tagatakse Ida-Virumaal kui riskipiirkonnas kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, parandatakse teenustele juurdepääsu, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ja edendades sotsiaalset kaasatust.

Tegevuse tulemusena:

  • rekonstrueeritakse olemasolevad ruumid IVKH G-korpuses ja ehitatakse olemasoleva taristu juurdeehitusena M-korpus,
  • kaasajastatakse 11 raviüksust, neist diagnostika- ja raviüksustena (kood 1) eriarstide ambulatoorne vastuvõtt, laboratoorium, patoloogia, radiodiagnostika ja -ravi, taastusravi, (siseeriala) päevaravi ning infektsioonhaiguste, kardioloogia, neuroloogia, pulmonoloogia ja sisehaiguste palatiosakonnad.
  • Rekonstrueeritavad ja uued ehitatava hoone ruumid vastavad tegevuse tulemusena kaasaegsetele ruuminõuetele, tagatakse ligipääs hoonetele, üld- ja tervishoiuteenuste osutamise ruumidele sõltumata inimeste erivajadustest.

Selleks toetatakse projekteerimise ja ehitustöödega seotud tegevusi:

  • ehitusprojekti koostamine ja ekspertiis,
  • olemasolevate ruumide rekonstrueerimine ja uue hoone ehitustööd,
  • ehitise ekspertiis,
  • ehituseaegne omanikujärelevalve,
  • väliskeskkonna (parkla, haljastustööd) rajamine,
  • ehitusprojektis kavandatud ja ehitustöö käigus ehitisse püsivalt paigaldatavate meditsiiniseadmete ning kohtkindla mööbli ja sisustuse soetamine,
  • toetuse kasutamisest teavitamine.

MjaGprim

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo