No module Published on Offcanvas position
Registratuur töötab E-R 8-18 33 111 33

Oleme usaldusväärsed, inimlikud, tegusad

registratuur kontakt

SA Ida-Viru Keskhaigla privaatsuspoliitika

Turvakaamerad haigla territooriumil

SA Ida-Viru Keskhaiglas teostatakse pildimaterjali jäädvustamist eesmärgiga jälgida tervishoiuteenuse osutamise protsessi erakorralise meditsiini ja intensiivravi palatites ning inimeste kaitseks ja vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad.

Tegemist on haigla hoonete välisseintele või siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat. Haiglas teavitavad kaamerate kasutamisest kaamera kujutisega sildid mis on paigaldatud nii territooriumile sissesõitudele kui ka hoonete välisustele.

Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult haigla kindlatel töötajatel nende tööülesannete täitmiseks. Salvestisi tohib edastada väljapoole haiglat või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile või kohtule).

Kaamerate salvestisi säilitatakse 120 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist kustutame salvestised kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

 

Muul otstarbel heli- ja pildimaterjali salvestamine

Patsientidel ja personalil on keelatud haigla territooriumil jäädvustada heli- ja pildimaterjali, kuna see võib rikkuda teiste isikute privaatsust.

Erandiks on sünnitusosakonna perepalat, kus personali loal võib jäädvustada ainult sünnitaja lähedasi.

Ajakirjandusele annab loa jäädvustamiseks haigla kommunikatsiooniosakond, tingimusel, et tagatakse isikute privaatsus.

 

SA Ida-Viru Keskhaigla võrgulehe privaatsuspoliitika

Isikuandmete käsitlemine SA Ida-Viru Keskhaiglas toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

SA Ida-Viru Keskhaigla kodulehekülje www.ivkh.ee tavapärane kasutamine on võimalik ilma isikuandmeid sisestamata.

E-registratuuris ja tagasiside esitamine, kus isikuandmed siiski kogutakse, toimub isikuandmete jagamine kasutaja poolt vaid vabatahtlikult ning väga piiratud ulatuses. Kogutud isikuandmeid ei edastata ühelegi teisele osapoolele ilma eelneva kasutajapoolse kirjaliku nõusolekuta välja arvatud õigusaktides ettenähtud juhtudel.

Isikuandmete kogumine

Andmed, mida meie võrgulehel võib küsida e-registratuur või tagasiside esitamise vorm:
• ID-kaardi või Mobiil-ID vahendusel sisselogimiseks vajalikud andmed;
• aadress;
• telefon;
• kontaktisiku andmed.

Kui esitate meile vabatahtlikult enda kohta tundlikku isiklikku teavet (näiteks terviseandmed), annate SA Ida-Viru Keskhaiglale nõusoleku töödelda oma selliseid isikuandmeid viisil ja sellisel määral, kuivõrd see on vajalik ja lubatud õigusaktidega.

Küpsiste (cookie) kasutamine veebileheküljel

Võrguleht www.ivkh.ee kasutab statistiliste andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on Teie veebilehitsejas väike tekstilõik, mis laetakse Teie arvutisse, kui te mingit kindlat veebilehte külastate. Küpsised aitavad veebilehel meelde jätta Teie tehtud valikuid meie lehel. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Küpsiste kustutamine või nende installeerimise blokeerimine

Vastavalt vajadusele on Teil võimalik blokeerida või kustutada salvestatud küpsised või võtta tagasi nõusolek küpsiste salvestamiseks arvutisse või seadmesse. Sõltuvalt veebilehitsejast on alljärgnevalt lisatud juhendavad viited, kuidas häälestada enamlevinud veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas.

Serveri logifailid

SA Ida-Viru Keskhaigla salvestab teatud informatsiooni nn server-logifailidesse. Informatsioon saadetakse meile Teie brauseri kaudu automaatselt. Edastatud informatsiooni hulka kuulub:
• brauseri tüüp ja versioon
• operatsioonisüsteem
• viide URL-ile
• kliendi hostinimi
• taotluse kuupäev ja kellaaeg
Nimetatud andmed ei ole seotud konkreetsete isikutega ning saadud teavet ei ühendata teiste andmeallikatega..

Andmetega tutvumine ja parandamine ja kustutamine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud võrgulehel. Andmeid ja dokumente väljastatakse teabenõude esitamisel. Seadusest tulenevalt on haiglal õigus keelduda teabenõude täitmisest juhul, kui see võib:
• kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
• takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
• raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
• ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist

Erakorralise meditsiini osakond, Ilmajaama 12, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Ahtme aktiivravikompleks, Ilmajaama 12, Ilmajaama 14, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Järve tervisemaja, Ravi 10d, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Taastusravi- ja õendusabikliinik, Ravi 10, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Kiviõli tervisekeskus, Keskpuiestee 36, Kiviõli
Sillamäe tervisekeskus, Kajaka 9, Sillamäe
Torujõe noortekodu (sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskus), Torujõe 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
IVKH vastuvõtud Narvas, Kerese Keskus, Kosmonaudi 4

Arve rekvisiidid:

SA Ida-Viru Keskhaigla

Reg nr 90003433

KMKR nr EE100863846

Tervise 1, 31025, Kohtla-Järve

Arvelduskontode numbrid:

SEB EE811010220029123013

Swedbank EE722200221019871533

LHV EE32770771003371793