Patsiendi õigused ja kohustused

Hea patsient!

Ravil olles on Teil õigus:

 • Saada igakülgset teavet oma tervisseisundi, ravivõimaluste ja –tulemuste kohta Teile arusaadavas keele
 • Esitada ravipersonalile küsimusi, kui midagi jääb arusaamatuks
 • Osaleda oma raviplaani koostamisel ja olemasolevatest valida Teile sobivaim raviviis
 • Keelduda ravist seadusega lubatud piires ja saada teavet keeldumisele võimalikest tagajärgedest Teie tervisele
 • Saada kvaliteetset ravi olemasolevate ravimeetodite ja vahendite piires
 • Teada, et Teie ravis ja hoolduses võivad Teie nõusolekul osaleda residendid ja üliõpilased, sest Ida-Viru Keskhaigla on õpetav haigla
 • Saada teenust kokkulepitud ajal ja turvalises ravikeskkonnas
 • Taotleda teise arsti arvamust või arstliku konsiiliumi kokkukutsumist, kui Teil tekivad kahtlused diagnoosis, ravi tõhususes või raviga seotud riskides
 • Kogeda lugupidavat ja Teie väärtushinnanguid arvestavat kohtlemist
 • Kogeda, et Teie isiku- ja raviandmeid hoitakse saladuses
 • Esitada haigla töötajatele kaebusi, kui Teile on põhjustatud ebameeldivusi, ja teha ettepanekuid tekkinud probleemide kohta ning saada tagasisidet
 • Pöörduda oma õiguste kaitsmiseks ja sõltumatu hinnangu saamiseks Tervishoiuameti järelevalve osakonna pool.

Parima ravitulemuse nimel soovime, et:

 • Avaldate ravipersonalile kõik teadaolevad andmed oma tervise ja haiguse kulgu kohta ning annate pärast asjakohase teabega tutvumist kirjaliku nõusoleku ravi   saamiseks
 • Olete teadlik meditsiini riskidest ja võimalustest ning arvestate arsti nõuannetega
 • Teete koostööd ravipersonaliga ja järgite arsti määratud raviplaani
 • Arvestate Teile planeeritud ajaga ja teatate varakult, kui teenusest loobute
 • Olete kannatlik, kui ravi või paranemine kestab loodetust kauem
 • Kohtlete lugupidavalt ravipersonali ja kaaspatsiente
 • Arvestate kaaspatsientide eraviisilisuse, turvalisuse ja mugavusega
 • Hoiate saladuses Teile teatavaks saanud andmeid kaaspatsientide isiku, eraelu ja tervise kohta
 • Teavitage tekkinud probleemidest haigla töötajaid või täitke kaebuste ja ettepanekute leht
 • Järgite isikliku hügieeni nõudeid ja haigla kodukorda.
SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo