Kuriteoohvrite kaitse Eestis projekti meeskond käis õppereisil Portugalis

Ksenia PortugalisÕenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja külastas Kuriteoohvrite kaitse Eestis projekti raames Portugali. Õppereisi eesmärk oli tutvuda teise riigi tervishoiuasutuste võimalustega aidata kuriteoohvrit, saada uusi teadmisi, vahetada kogemusi ja võrrelda Portugalis rakendatavaid kuriteoohvrite abistamis- ja toetamispraktikaid Eesti omadega. Suurt rõhku oli külastuse käigus pandud koolitusprogrammile, mis soodustab erinevate kuritegude ohvrite tuvastamist, neile sobivate abistamismehhanismide valimist ja teiste spetsialistide kaasamist. #koostööspeitubjõud

Ida-Viru Keskhaigla projektimeeskonna ülesanne on käsitleda keskhaiglasse pöörduvate ohvrite (abivajajate) juhtumeid ja panustada abitoimingute algoritmi väljatöötamisse. „Loovad abitoimingud põhinevad kannatanu komplekssel toel, milleks on nii detailne nõustamine kui ka vajaliku—eriti meditsiinilise—abi osutamine“, nendib õppereisil osalenud Ksenia Verhovskaja ja lisab, et tänu sellele parendatakse ohvrikeskse lähemise kvaliteeti, tihendatakse koostööd organisatsioonide vahel ja tõstetakse ühiskonna teadlikkust.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo