Aktiivravikorpus

Projekt "SA Ida-Viru Keskhaigla juurdeehitus" kestis 29.05.2007. - 31.08.2013 ja projekti elluviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond 11,4 milj euroga.

Uus haigla

Eesti Haiglavõrgu Arengukava nägi ette Kirde-Eestisse Ida-Viru Keskhaigla moodustamist Kohtla-Järve, Puru ja Jõhvi Lastehaigla tegevuste liitmise teel. Olemasolevate hoonete baasil teenuste osutamisel oli probleemiks terapeutiliste ja kirurgiliste erialade asumine teineteisest 17 km kaugusel asuvates hoonetes, mis tõi kaasa ebaratsionaalse dubleerimise ja takistas erialade koostööd. Sellest tulenevalt tunnistati uue hoone või lisakorpuse ehitamine Eesti haiglavõrgu arendamise üheks prioriteetidest ja selle realiseerisajaks prognoositi aastaid 2006-2007.

2007. a. alustati projektiga "SA Ida-Viru Keskhaigla juurdeehitus", mis sai teoks Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi toel ja millega realiseeriti Ida-Viru Keskhaigla ruumiprogrammi I etapp.

Ida-Viru Keskhaigla juurdeehitus tähendas sisuliselt uue aktiivravikorpuse ehitamist, millega alustati 2011. aasta suvel ning sai patsientide teenindamiseks valmis 2013.aasta mais. Uus korpus funktsioneerib ühe tervikuna koos olemasoleva Ahtme haiglakorpusega. Uues ravikorpuses paiknevad aktiivravi kõige olulisemad üksused: erakorralise meditsiini osakond ja erakorraliste patisentide raviks vajalikud diagnostikateenused, sünnitusplokk, intensiivraviosakond, operatsiooniplokk, kirurgiliste osakondade palatid ning päevakirurgia üksus. Selline ümberpaigutamine võimaldas haiglal lõpetada anestesioloogia ja intensiivravi teenistuse ning erakorralise meditsiini osakonna dubleerimise kahes korpuses, patsienti abistavad ühes hoones kõikide erialade spetsialistid.

Hoones on patsientidele tagatud tänapäevased hügieeni- ja olmetingimused ning töötajatele kaasaegsed töötingimused. Rajatud haiglakorpuse pind on kokku ligikaudu 12,000 ruutmeetrit.

 

RAF

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo