Tasulised teenused

Lisaks haigekassa poolt rahastatavatele teenustele pakub haigla ka tasulisi teenuseid.

Tasuliste teenuste hinnakiri  (alates 15.03.2023. Nr. 148)

Vaata ka personaalse ämmaemanda tasulise sünnitusabiteenuse kohta.

 

ABIVAHENDI VAJAJALE

Riikliku soodustusega abivahendite saamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Alates 1. detsembrist 2020 ei ole enam abivahendite saamiseks vaja isikliku abivahendikaarti taotleda ega ka kaasas kanda. Abivahendi soetamiseks piisab abivahendi vajadust kirjeldavast tõendist, mille väljastab arst või mõni teine pädev spetsialist. Selle tõendiga saab inimene pöörduda otse abivahendiettevõttesse. Vanaduspensioniikka jõudnud inimestel ei ole uriini absorbeerivate abivahendite soetamiseks tõendit vaja.
Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest saab inimene näha oma abivahenditehingute ajalugu, kehtivaid limiite ning teha muid toiminguid. Kui inimene soovib abivahendi osta või üürida eritingimustel (vähendada näiteks omaosalust vms), siis selleks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile sooviavaldus. Taotluse leiab siit.
Riigi soodustusega abivahendeid on õigustatud saama:
• kuni 18 aastased lapsed;
• täisealised kuni vanaduspensioniealised isikud, kellel on tuvastatud puude raskusaste või töövõime vähenemine;
• vanaduspensioniealised isikud;
• isikud, kes vajavad rinna- või silmaproteesi;
• isikud, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist ja vajavad kuulmisabivahendeid.
Täpsemalt saab abivahenditest ja nende saamise tingimuste kohta lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või abivahendite teatmikust.

Küsimuste korral aitab teid meie abivahendite talituse nõunik Merlin Veinberg telefonil 5305 9218 või e-kirja teel .

Lisainfot saab siit

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo