Töövisiitidel olevate külaliste vastuvõtu lainel - Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit IVKHs

Eesti Ametiühingute Keskliit IVKHsVasakult: IVKH õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja, IVKH nõukogu esimees Anton Dijev, ETK president Ulvi Tasane, ETK Põhja-Eesti regiooni koordinaator, ETK Lõuna-Eesti regiooni koordinaator Egle Sarap-Nöps, ETK raamatupidaja Tatjana Buklina ja IVKH juhatuse esimees Tarmo Tohver.

Reedel, 16.09.22 nõukogu esimees Anton Dijev ja juhatuse liikmed Tarmo Tohver ja Ksenia Verhovskaja võtsid vastu nelja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu (ETK) esindajat (pildi keskel): Ulvi Tasane, Kerli Hiiemäe, Egle Sarap-Nöps ja Tatjana Buklina.

Külastus eesmärk oli Ida-Viru Keskhaigla üldtutvustus.

Tarmo Tohver ja Ksenia Verhovskaja tutvustasid külalistele keskhaigla tööd, pöörates suurt tähelepanu psühhiaatria korpuse rajamise kavatsusele ja psühhiaatria teenuste osutamise murekohtadele Ida-Virumaal, sh psühhiaatrite puudus ja pikad järjekorrad vaimse tervise õe vastuvõtule.

Lisaks võtsid juhatuse liikmed fookusesse keskhaigla kompleksi paiknemise iseärasused ja tegid ETK esindajatele ülevaate IVKH struktuuriüksuste kohta: taastusravi- ja õendusabikliinik Järvel, Järve tervisemaja, Sillamäe ja Kiviõli tervisekeskused ning ka vastuvõtupunktid Narvas, et näidata keskhaigla kogu kompleksi haaravust.

Teemaks oli ka noorspetsialistide meelitamise väljakutse ja keskhaigla töötajate haridustase ja selle tõstmise võimalused. Anton Dijev mainis samuti, et korralik motivatsioonipakett, mille abil saaks pakkuda kaugemalt tulijatele ka elamispinda, aitaks siluda noorspetsialistide nappusest johtuvaid teravaid otsi.

Arutelu järel tegid IVKH esindajad külalistele Ahtme aktiivravi kompleksi tutvustava ekskursiooni.

Meid külastasid Ida-Tallinna Keskhaigla finantsteenistuse töötajad

ITK finantsteenistus IVKHsEile, 15.09.22 toimus kohtumine Ida-Tallinna Keskhaigla finantsteenistuse töötajatega. Kohtumine toimus Ida-Viru Keskhaigla struktuuriüksuses - Järve tervisemajas. Vahetasime kogemusi varade ja tulude arvestuse ning eelarve täitmise jälgimise korralduse osas. Arutasime koostöövõimalusi hankelepingute jälgimise programmi arendusel. Lisaks tutvustas klienditeeninduse juht Krista Meeru külalistele Järve tervisemaja.

Erinevate verekomponentide kasutamise trendid ajas muutuvad

vereteenistuse tiimVereteenistuse meeskond

Võrreldes varasemate aastakümnetega (mitte aastatega), kui vereplasma suures mahus ülekandeid kasutati erinevate haiguste raviks, viimastel aastatel on värskelt külmutatud plasma kasutamine oluliselt vähenenud.

Vereplasma on rikas spetsiifiliste valkude sisalduse poolest, mis võõrasse organismi sattudes võivad esile kutsuda temperatuuri muutusi ning allergilisi reaktsioone. Just sellepärast kaasajal vereplasmat praktiliselt ei kasutata, küll aga koguvad populaarsust sellest valmistatud preparaadid. Teiste sõnadega, vere kasutamine on muutunud märksa sihtotstarbepärasemaks ja täpsemaks. Näiteks kasutatakse albumiini, hüübimisfaktoreid, immunoglobuliini jne. Eestis lõpetati plasma fraktsioneerimine ehk näiteks plasmast albumiini tootmine eelmise sajandi lõpus, kuna see ei vastanud Euroopas kehtivatele ravimi tootmise nõuetele.

Ühest loovutatud doonorivere doosist me valmistame kahte väga tähtsat komponenti: filtreeritud erütrotsüütide suspensiooni ja värskelt külmutatud plasmat. Erütrotsüütide suspensioonile pole seni kunstlikult valmistatav asendus leitud ja me kasutame seda jätkuvalt, aga vereplasmat kasutatakse järjest vähem.

Plasma puhastamise ja erinevate koostisosade eraldamise teel valmistatakse kümneid erinevaid ravimeid, mida kasutatakse paljude haiguste, näiteks immuunpuudulikkuse, neuroloogiliste-, nakkus- ja autoimmuunhaiguste, südamepuudulikkuse, astma, korduvate raseduse katkemiste, veritsuste ja hemofiilia raviks.

Vereülekande protseduuri kvaliteedi parendamise oluliseks sammuks oli Octaplas preparaadi kasutuselevõtt. Tegemist on viirusinaktiveeritud plasmaga, mis on puhastatud erinevatest spetsiifilistest osistest ja ka viirustest. Tänu sellele preparaadile ei pea enam arvestama reesusfaktorit – on standardiseeritud suurusega doosid ja arvestama peab ainult veregruppide sobivust ABO süsteemi järgi.

Vaatamata verekomponentide tootmises ja nende kasutamise otstarbekuse reguleerimises tehtavatele edusammudele, vereteenistuse ees seisavad ka tõsised väljakutsed. Peamine neist on doonorivere nappus. Keskhaigla vajab kõikide veregruppide doonorite verd ja jälgime, et keskhaiglal oleks tagatud kõikide veregruppide varud. Seda verd kasutatakse vereülekanneteks, raskete operatsioonide sooritamisel, sünnituste ajal ja paljude haiguste – eriti leukeemia, aneemia ja vähihaiguste – ravimiseks. Verd vajavate patsientide arv on aastast aastasse kasvutrendis. Seega on oluline, et doonorid käiks regulaarselt verd loovutamas.

Ida-Viru Keskhaigla vereteenistus asub Järve tervisemaja III korrusel (Ravi 10d) ja võtab doonoreid vastu: esmaspäeviti kell 8.00-17.30, teisipäevast neljapäevani kell 8.00-15.30 ja reedeti kell 8.00-12.00. Veredoonorlust puudutavat lisainfot saab keskhaigla kodulehelt või Facebookist.

Arutasime perearstidega koostöö tõhustamise võimalusi

perearstidega 14.09.22

Kohtusime Järve tervisemaja perearstidega ja arutasime koostöö parendamise võimalusi taastusravipatsientidele raviteekonna terviklikkuse tagamiseks. Ühisarutelus osalesid lisaks perearstidele ka juhatuse liikmed ja taastusravi- ja õendusabikliiniku esindajad. Päevakava üks olulisemaid punkte oli kaardistada tagasiside andmise vajadusi perearstide ja taastusraviarstide ja füsioterapeutide ahelas ning tagasiside põhjalikkuse tagamine.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo