Vereteenistuse väljasõidud märtsis 2022

vereteenistuse väljasõidud märts

Ida-Viru keskhaigla vereteenistus ootab doonoreid. Lisasime väljasõitude graafiku märtsikuus. Väljasõitude graafik muutus taas tihedamaks. Aitäh teile, kallid doonorid, teie panus on hindamatu.

Lisainfo doonorluse kohta on leitav siit

Infektsioonikontrolli teenistuse direktor dr Natalia Nikitina saab Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi

Natalia Nikitina

Riikliku teenetemärgi saab tänavu 148 inimest.

Eesti Vabariigi president Alar Karis: „Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie sõpradele välismaal, kes oma tegevusega on hoidnud meie põhiseaduse sõna ja mõtet, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus".

President lisas, et Eesti tänab arste, õdesid ja hooldajaid, kes võitlevad haiglates koroonapatsientide elu eest ning seisavad silmitsi pandeemia kõige tumedama poolega.

Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi saavad mõned arstid, õed ja hooldajad üle Eesti ning teenetemärgi üks saajaid on infektsioonikontrolli teenistuse direktor dr Natalia Nikitina.

Allikas: Postimees

Ida-Viru keskhaigla infektsioonikontrolli teenistuse direktor, nakkusarst dr Natalia Nikitina on ainus IVKH arst, kes saab tänavu riikliku teenetemärgi. „Minu jaoks oli see uudis väga ootamatu. Muidugi on väga meeldiv olla riikliku teenetemärgi saajate nimekirjas, suur au on seda märki kanda. Soovin siiralt tänada selle eest ja öelda, et kõik meie arstid ja tervishoiutöötajad on seda teenetemärki väärt. Loodan, et järgmisel aastal saavad teenetemärgi paljud teised arstid ja tervishoiutöötajad. Aitäh teile!"

Doktor Nikitina sõnul on koroonapandeemia pannud tõsiselt proovile kogu tervishoiuvaldkonna ning kõik selles valdkonnas töötavad spetsialistid väärivad tunnustust ja kiidusõnu. „Enamik meedikuid on töötanud oma võimete piiril, et tagada patsientidele vajalik ravi. Vaatamata sellele, et paljud meie arstid ja tervishoiutöötajad on koroonaviirusega kodus võitlemas, üritavad nad võimalikult kiiresti haiglasse tööle naasta ja ravida edasi patsiente“, lausus dr Nikitina ja kiitis meedikuid pühendunud töö eest.

Sügisel algab koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga bioanalüütikute väljaõpe Ida-Virumaal

TTK laboritesEelmisel neljapäeval, 17.02.2022 külastasid Ida-Viru keskhaigla laboriteenistust Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindajad järgmises koosseisus: lektor Anneli Raave-Sepp, hematoloogia valdkond, lektor Triin Aasmäe, immunoloogia ja mikrobioloogia valdkond, lektor Marika Külm, mikrobioloogia valdkond, juhtivlektor Aivar Orav, kliinilise keemia valdkond, vanemlaborant Kaido Liiv, kliinilise keemia valdkond, vanemlektor Eerik Jõgi, molekulaardiagnostika ja geneetika valdkond, vanemlektor Mare Remm, patoloogia valdkond ning Radiograafia ja bioanalüütika osakonna juhataja, õppejõud Zinaida Läänelaid.

Külastuse eesmärkideks oli vaadata keskhaigla laboriruume ja seadmeid ning arutada bioanalüütikute õppe protsessi, mis algab selle aasta septembris ja hakkab toimuma valdavalt Ida-Viru keskhaigla territooriumil. Kokku avatakse 14 õppekohta, nendest on 10 tasuta ja 4 tasulist kohta. Tegemist on rakenduskõrghariduse distantsõppega, mille nominaalkestus on 3,5 aastat. Õppetöö hõlmab teooriat ja praktikume. Teooriaõpe on üsna paindlik – suurt rõhku pannakse videoõppele ja elektroonsetele õppematerjalidele. Praktikume sooritatakse laborites kohapeal ning need põhinevad rühmatööl. Radiograafia ja bioanalüütiku osakonna juhataja Zinaida Läänelaidi sõnul on Ida-Viru keskhaiglas bioanalüütiku praktiliste kogemuste saamiseks väga head tingimused. „Praktika oluline pool on anda kogemus reaalse töökeskkonna tingimustes, mis loob tudengitele kõik eelised bioanalüütikute tööspetsiifika paremaks mõistmiseks. IVKHs ei ole mitte õppeklassid, vaid igapäevaselt töötavad laborid, kus tudengid õpivad kasutama eriseadmeid, tegema uuringuid, töötama koos teiste erialade spetsialistidega“, sõnas Läänelaid.

Ida-Viru keskhaigla laboriteenistuse direktor Urmas Tiivoja ja kvaliteedijuht Sergei Mihhailov täiendasid, et IVKH laboriteenistuse osalemine praktikabaasina annab võimaluse õppepraktikat läbi viia Eesti uuema töökeskkonna ja kaasaegsete seadmetega varustatud keskhaigla laboris. „Osalemine selles projektis on tõsine väljakutse keskhaiglale ja laboriteenistusele, samas see annab ainulaadse võimaluse osaleda tulevaste kolleegide erialaseks tööks ettevalmistamisel. Kaasaegne õpikeskkond kindlasti motiveerib pärast lõpetamist asuma tööle Ida-Viru keskhaiglas“.

Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja lisas, et bioanalüütiku regionaalse õpe kaasaegne õpikäsitlus on kohalikule õppijale mugav, kuna võimaldab tänu paindlikule õppekorraldusele omandada kõrgharidust oma kodukohast lahkumata. „Uue eriala lisandumine annab oma kodukohas õppida soovivatele noortele rohkem valikuvõimalusi ning rohkem kohalikke noori jääb Ida-Virumaale elama ja töötama. Praktiliste oskuste omandamine keskhaigla laborites annab õppuritele eelise juba õpingute alguses siduda end haigla keskkonnaga ning tutvuda tulevase tööeluga. Samuti on see Ida-Viru Keskhaigla jaoks suurepärane võimalus panustada rohkem oma tulevaste töötajate väljaõppesse ning koolitada pädevaid erialaspetsialiste“, resümeeris ta.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo