Ajutised ümberkorraldused hambakliiniku töös

Временное изменение графика работы зубной клиники

Alates 22. juunist kuni juuli lõpuni seoses remondiga Ahtme polikliinikus hambaarstide vastuvõttu ei toimu.
Dr Niina Zaidentsal ja dr Vitali Rudenok töötavad juulikuus Järve polikliiniku hambaravi osakonnas, Ravi 10D IV korrus, info telefonil 339 5141.
Alates 29. juunist kuni juuli lõpuni on kollektiivpuhkusel hambaproteesimise töötajad.
Jooksvalt teostatakse ainult suust eemaldatavate proteeside parandustöid teisipäeviti ja neljapäeviti Ravi 10D IV korrus, kelle 9.00 kuni 14.00, info telefonil 339 5141.

С 22 июня по конец июля на 2-ом этаже поликлиники Ахтме будет вестись ремонт, в связи с чем зубная клиника работать не будет.
В июле др. Нина Зайденцаль и др. Виталий Руденок будут принимать в поликлинике Ярвеской части города (Ravi 10D, 4-ый этаж, инфо тел. 339 5141).
С 29 июня по конец июля – коллективный отпуск работников зубопротезного отделения. В данный период по вторникам и четвергам с 9:00 до 14:00 будет производиться только ремонт съемных протезов (Ravi 10D, 4-ый этаж, инфо тел. 339 5141).

Registratuur 33 111 33

D97 DSC4629Kõikidele eriarsti ambulatoorsetele vastuvõttudele Järve, Ahtme, Kiviõli ja Sillamäe polikliinikutes saab ennast registreerida helistades tööpäeviti kella 8-18 telefoninumbrile 33 111 33.

„Alustasime kõnekeskuse testimist juba aprillis. Eelmisel nädalal lülitasime ka Kiviõli ja Sillamäe polikliinikud ühe numbri taha ja nüüd võime uue numbri avalikult välja hõigata“ kommenteeris kõnekeskuse käivitamist IT spetsialist-projektijuht Viktoria Sladzevskis.

Vajadus kõnekeskuse kasutuselevõtuks oli pragmaatiline: haiglal on sissehelistamiseks liiga palju erinevaid telefoninumbreid, milles patsiendid ei orienteeru. Esimene, loogiline lahendus oligi ühendada eriarstiabi ehk polikliinikute sissehelistamisnumbrid. Uuel numbril saab ka kõiki broneeritud aegu üles öelda ning klienditeenindajad ise teavitavad sellest vastavaid töötajaid.

Esialgu jäävad iseseisvalt eraldi numbritega tööle hamba ja taastusravi kliinikute registratuurid ning ühisnumbrile saabunud kõned suunab klienditeenindaja edasi õigele numbrile. Vanad telefoninumbrid jäävad esialgu paralleelselt toimima, ainult nendest ei teavitata enam.

Ühine kõnekeskus muudab klientidele sissehelistamise mugavamaks ja ootamisaja lühemaks ja töö korraldamine muutub efektiivsemaks.

„Pikemas perspektiivis tahame luua klienditeeninduskeskuse, kuhu koonduvad ka teised haiglasse sissehelistamise ja info andmisega seotud telefonikõned, aga ka kirjalik (elektrooniline) suhtlemine. Esialgu räägime aga ühe lihtsa ja meeldejääva telefoninumbri kasutuselevõtmisest“ lisas Sladzevskis.

Fotol: Aleksandra Stankevitš – üks klienditeenindajatest, kes vastab telefonile 3311133

 3311133

Пресс-сообщение

13.05.2015

Единый номер регистратуры Ида-Вируской Центральной Больницы 3311133

На все амбулаторные приемы врачей-специалистов в поликлиниках Ярвеской и Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, Кивиыли и Силламяэ можно зарегистрироваться, позвонив в рабочий день с 8:00 до 18:00 по номеру 33 111 33.

„Тестировать центр звонков мы начали еще в апреле. На прошлой неделе к единому номеру регистратуры присоединились поликлиники Кивиыли и Силламяэ, поэтому теперь можно объявить о новом номере“ – прокомментировала ИТ специалист-руководитель проектов Виктория Сладзевскис.

Причина создания единого центра звонков прагматична: у больницы слишком много номеров для регистрации на приемы к специалистам разных клиник, в которых пациенты не ориентируются. Единственным логичным решением было объединить номера поликлиник, т.е. номера телефонов, по которым можно записаться на прием к врачу-специалисту. По данному номеру можно также и отказаться от приема. Регистратор сам внесет необходимые изменения в систему и сообщит об отказе соответствующим работникам.

Самостоятельно продолжат существовать номера регистратур зубной клиники и клиники восстановительного лечения. Эти телефоны будут работать параллельно с новым единым номером, поэтому дозвонившиеся на номер 33 111 33 пациенты данных клиник, будут перенаправлены регистратором на номер клиники.

Единый центр звонков позволяет пациенту быстрей дозвониться до регистратуры, сокращает время ожидания, а также обеспечивает эффективность организации работы регистратуры.

„В дальнейшей перспективе планируется создание единого центра обслуживания клиентов, который объединит в себе все инфотелефоны и электронное общение (э-почта). Сейчас же речь идет только о едином легко запоминающемся номере“ – добавила Сладзевскис.

На фото: Александра Станкевич, одна из регистраторов, отвечающих по номеру 33 111 33

 

Haiglas tähistati õdede päeva

D750 DSC1855Ida-Viru Keskhaiglas tähistati täna (12.05) rahvusvahelist õdede päeva konverentsiga „Õed – liikumapanev jõud muutusteks“. Konverentsi eel tunnustati parimaid õdesid ja hooldajaid.

„Meditsiiniõed on läbi sajandite olnud patsiendi jaoks vaata, et kõige tähtsamad meditsiinitöötajad – ühenduslüli patsiendi ja arsti, patsiendi ja muu maailma vahel“, tunnustas haigla ülemarst Aime Keis õdede rolli enda tervituskõnes. Ta lisas: „Kaasaegne tervishoid liigub õendusele veelgi suurema rolli andmise, iseseisva õendusabi ja iseseisva õendusvastuvõtu suunas.“

Konverentsil käsitleti tööandja vaadet õenduse rolli suurenemisele, hariduse ja meeskonnatöö tähtsust õenduses, õendusabi kättesaavavaks muutmise ja selle kvaliteedi tagamisega seonduvaid küsimusi, teooria ja praktika vahekordi ning ämmaemandate tulevikuvaadetest.

Rahvusvahelist õdede päeva tähistatakse Rahvusvahelise Õdede Nõukogu (IND) poolt alates 1965. aastast Florence Nightingale'i (1820-1910) sünnipäeval, keda peetakse õenduse kutseala rajajaks.

Rahvusvahelise Õdede päeva puhul tunnustati parimaid vastavalt „Tubli õde“ ja „Tubli hooldaja“

Margarita Mikk, II sisekliiniku õde

Liidia German, I sisekliiniku õde

Olga Rublenkova, intensiivravi õde

Nadežda Jakovleva, polikliinilise teenistuse õde

Kaleria Panitševa, EMO õde

Jana Vassiljeva, tuberkuloosi õendusjuht

Valentina Fjodorova, sisekliiniku õendusjuht

Inna Agapova, intensiivravi õenduse hooldaja

Liia Plistkina, EMO õenduse hooldaja


Lisatud foto parimate õdede ja hooldajatega (fotol ei ole Inna Agapovat)

Palume kõikide doonorite abi! / Просим помощи у всех доноров!

D97 DSC4112IVKH Vereteenistus pöördub kõikide veregruppidega doonorite poole abi saamiseks. Kutsume Teid vereloovutustele, sest verevajadus kõikide veregruppide osas on väga kõrge.

Ootame doonoreid Kohtla-Järvel polikliinikus, aadressil Ravi 10D, kolmas korrus.
Oleme avatud:
E 08.30-17.30
T-N 08.30-15.00
R 08.30-13.00

Me loodame Teie abile!
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Служба крови Ида-Вируской Центральной Больницы обращается ко всем донорам. Приглашаем Вас на сдачу крови, так как потребность во всех группах крови очень высокая.

Ждем доноров в поликлинике Кохтла-Ярве по адресу Рави 10D, третий этаж.
Мы открыты:
Пн 08.30-17.30
Вт-Чт 08.30-15.00
Пт 08.30-13.00

Мы надеемся на вашу помощь!

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo