No module Published on Offcanvas position
Registratuur töötab E-R 8-18 33 111 33

Inimkesksus, Võimekus, Koostöö ja Hoolivus

registratuur kontakt

Hea patsient

KKK2Oleme koostanud vastused korduma kippuvatele küsimustele, mis puudutavad polikliinikute plaanilise töö käivitumist.
Uudne olukord seab uued reeglid – järgime Terviseameti juhiseid, et tagada patsientidele ja haigla töötajatele maksimaalse ohutuse. Igaüks saab sellesse oma panuse anda olles võimalikult aus iseenda- ja teiste vastu: enne visiidile tulekut tuleb jälgida oma tervist ning kui teil on kurguvalu, köha, nohu või palavik – siis parem on sellest eelnevalt teada anda. Kindlasti leiame sobiva lahenduse ning Teie võimalus eriarstile või uuringule pääsemiseks säilib.

1. Mul oli broneeritud eriarsti aeg, uuring või protseduur ajavahemikus 18.03 - 27.04, mis jäi ära – kuidas ma saan uue aja?
Vastus: Haigla töötajad võtavad telefoni teel ühendust ja pakuvad uue aja. Selleks ei pea patsient ise registratuuri helistama.
NB! Kontaktivõtuks kasutatakse haigla infosüsteemis olevaid andmeid. Oma andmeid saab kontrollida helistades registratuuri.

2. Mida peab tegema enne vastuvõtule tulekut?
Vastus: Palun olge kindel, et Teil pole köha, kurguvalu, nohu ega palavikku üle 37,5°, siis täitke COVID-19 tervisedeklaratsioon. Selle võib täita ka kodus, kui on olemas printimise võimalus. Deklaratsioon tuleb täita samal päeval kui on arsti vastuvõtt. Deklaratsiooni saate alla laadida järgnevatelt linkidelt eesti ja vene keeles. Võimalusel tulge vastuvõtule üksinda. Kui see pole võimalik, siis patsiendi saatja peab samuti täitma tervisedeklaratsiooni sama päeva seisuga. Täidetud tervisedeklaratsioon tuleb esitada registratuuri pärast kontrollpunkti läbimist.

3. Kas tervisedeklaratsiooni saab täita ka koha peal, kui kodus pole selleks võimalust?
Vastus: Jah, patsient ja tema saatja saavad täita kirjalikku tervisedeklaratsiooni polikliiniku või tervisemaja registratuuris pärast sissepääsu juures oleva kontrollpunkti läbimist.

4. Millised on uued haigla hoonetes kehtivad ohutusreeglid?
Vastus: Sisenemine polikliinikutesse ja tervisemajja toimub läbi kontrollpunkti. Sissepääsul läbivad kõik patsiendid tervise eelkontrolli: sisenemisel mõõdetakse kehatemperatuuri ning tehakse suuline tervisedeklaratsioon: küsitakse, kas patsiendil esineb köha, nohu või palavik. Kui esineb üks haigusnähtudest, võidakse sisenemine keelata. Kui suuline tervisedeklaratsioon on läbitud, desinfitseerib patsient käed, paneb ette maski (mille väljastab kontrollpunkt) ja hoiab seda ees kogu polikliinikus viibimise aja. Registratuuri juures täidab patsient kirjaliku tervisedeklaratsiooni või esitab kodus täidetud deklaratsiooni. Ootesaalides jt ruumides tuleb kinni pidada 2+2 reeglist.

5. Kas ma võin tulla haiglasse või poliiklinikusse oma maski ja kinnastega?
Polikliinikusse sisenemisel väljastatakse patsiendile haigla poolt uus mask ja palutakse desinfitseerida käed. Patsient on kohustatud ära võtma maski, millega ta käis enne kontrollpunkti saabumist ning panema näo ette uue, haigla poolt antud maski. Samuti palutakse patsiendil ära võtta ühekordsed kindad ning desinfitseerida käed. Kaasa võetud kindaid ei ole lubatud polikliiniku ruumides kanda.

6. Kui palju peab varuma aega, et jõuaksin läbida kontrollpunkti ning pääseksin õigeks ajaks arsti juurde?
Vastus: Kohale võib tulla kuni 15 minutit enne määratud visiidi aega. Palume varem mitte kohale tulla, kuna võib juhtuda, et turvatöötaja ei saa Teid hoonesse sisse lasta, kui ootealadel juba viibib maksimaalne lubatud arv patsiente.

7. Kas vastuvõtud ja uuringud kulgevad tavapäraselt?
Vastus: Arsti kabinetis tuleb samamoodi järgida 2+2 reeglit. Kui vastuvõtu käigus peab arst teostama läbivaatuse, kus esineb lähikontakt patsiendiga või distants on vähem kui 1m, siis on arstidel kohustus kanda kaitseriietust: mask, prillid, ühekordne kaitsekittel, põll, kindad. Pärast iga patsiendi külastust desinfitseeritakse kabinettides kõik pinnad. Uuringute puhul võivad ooteajad olla tavapärasest pikemad, kuna teostatakse põhjalik pindade ja seadmete desinfitseerimine. Kui peame teenindama erakorralist COVID-19 kahtlusega patsienti, siis sellele järgneb puhastus ja desinfitseerimine võtab aega u 40 minutit. Palume suhtuda ooteaja pikkuse ettearvamatusesse mõistvalt, kuna kõik rakendatavad meetmed on vajalikud ohutuse tagamiseks.

8. Millistel tingimustel ei lubata vastuvõtule?
Vastus: Kui vastate vähemalt ühele deklaratsioonis esitatud küsimusele „jah“, siis otsustab eriarst, kas ta saab Teid vastuvõtule lubada. Uuringute puhul suunatakse patsient EMO kontrollpunkti, kust edasi teda juhatatakse eraldiseisvasse EMO-alasse, mis on mõeldud respiratoorsete viirushaiguste sümptomitega patsientidele.

9. Mulle on määratud uus vastuvõtu aeg, kuid ma tunnen, et olen haigestunud – mida teha?
Vastus: Kui patsient ei saa tulla vastuvõtule COVID-19 tervisedeklaratsioonis märgitud põhjusel, siis tuleb helistada registratuuri või saata e-kiri aadressile . E-kirjas peab olema märgitud: patsiendi nimi, isikukood, arsti nimi, vastuvõtu aeg, patsiendi kontakttelefon ning soov haiglapoolseks ühenduse võtmiseks. Teiega võetakse ühendust ning leitakse uus aeg.

10. Mul oli enne eriolukorra algust broneeritud vastuvõtu aeg, mis on mai lõpus. Kas see vastuvõtt toimub?
Vastus: Praegu tegeleme aktiivselt järjekorras olnud patsientide ümberpaigutumisega ning järjekorra pikkus on erialade lõikes väga erinev. Tänaseks on siiski teada, et kõik vastuvõtud - ka need, mille aeg on mais – lükkuvad edasi.

11. Kuidas teavitatakse eelseisva vastuvõtu edasilükkumisest ja uuest ajast?
Vastus: Teile helistatakse eriarsti kabinetist mõned päevad enne varasemalt broneeritud vastuvõtu aega ja teatatakse uus aeg. Teeme kõik endast oleneva, et info jõuaks Teieni võimalikult kiiresti.

12. Mul on perearsti saatekiri, kuid aega pole eelnevalt broneeritud. Kas ja kuidas saan registreerida eriarsti vastuvõtule?
Vastus: Kahjuks ei saa hetkel veel öelda konkreetset kuupäeva, millal avaneb uute vastuvõttude broneerimine, kuna esialgu tegeleme järjekorras olnud patsientide teenindamisega, kelle visiit jäi ära. Digiregistratuur jääb lähinädalatel veel suletuks.
Praegu on piiratud arv erialasid (laste allergoloog, reumatoloogia), kus on võimalik eriarstide juurde uusi aegu broneerida (ainult registratuuri helistades).

Lisainfo: (Haigla töö eriolukorra ajal)

covid 19 coronavirus 750x375

Ida-Viru Keskhaigla lähtub plaanilise töö taastamisel Terviseameti korraldusest, millega tühistati seoses COVID-19 eriolukorraga kehtestatud plaanilise ravi piirangud. Haigla laiendab plaanilise töö mahtu järk-järgult.

„Plaanilise töö taastamiseks on kehtestatud erinõuded, mis ei võimalda seda jätkata samas mahus kui enne COVID-19 pandeemia puhkemist“ ütles haigla juhatuse esimees Tarmo Bakler. Ta täpsustas: „Me peame patsientide ja meedikute turvalisuse tagamiseks jälgima vähemalt 2m distantsi hoidmist nii ootesaalides kui võimalusel kabinetis, peale iga patsiendi külastust puhastama kontaktpinnad, mis nõuab patsientide vastuvõttudele pikemat aega.“

Patsiente kutsutakse vastuvõtule varasemat järjekorda säilitades ehk esmalt võetakse ühendust nende patsientidega, kelle vastuvõtuaeg tühistati varem. Seetõttu oleme jätkuvalt sunnitud välja saatma ka teateid järgmiste päevade vastuvõttude edasilükkamise kohta ilma konkreetset aega pakkumata.
Uute broneeringute tegemise võimalustest ja digiregistratuuri avamisest teatame täiendavalt.

Haigla töötajad võtavad järjekorra osas ise ühendust nii ambulatoorset, päevaravi kui statsionaarset ravi vajavate patsientidega ja nendes küsimuste pole vajalik iseseisvalt registratuuri pöörduda.

Terviseameti nõudel tuleb enne arsti poole pöördumist täita tervisedeklaratsioon, mille palume aja kokkuhoiuks eeltäidetuna kaasa võtta. Hoonesse sisenemisel teostatakse kõikidele patsientidele ja nende saatjatele tervise eelkontroll. COVID-19 kahtluse korral tuleb järgida tervishoiutöötaja korraldusi.
Selleks, et tagada 2+2 reegli täitmist ootesaalis, ei lubata patsiente registratuurist edasi varem kui 15 min enne vastuvõtu algust.

„Järjekord eriarsti vastuvõtule on erialati väga erinev. Palume mõista, et kriis ei ole veel läbi, ja suhtuda tõsiselt kõikidesse eriolukorra nõudmistesse,“ ütles Tarmo Bakler.

covid 19 coronavirus 750x375

Austatud patsiendid!

Valitsuse kriisikomisjon tegi põhimõttelise otsuse plaanilise ravi järk-järguliseks taastamiseks kõikides Eesti haiglates.

Koroonaviiruse oht pole möödas ja kogu plaaniline töö tuleb vastavalt ümber korraldada, et tagada patsientide ja tervishoiutöötajate turvalisus ja viia nakatumise võimalus miinimumini.

Terviseameti kriisistaap on ette valmistamas tingimusi kõikidele tervishoiuteenuste osutajatele. Käesoleval hetkel neid tingimusi kooskõlastatakse erinevate osapooltega (haiglad, arstid, hambaarstid, kiirabi). Kuni riiklikult ei ole otsustatud, millised tingimused peavad olema täidetud plaanilise töö taasavamiseks, ei saa haigla midagi konkreetset välja öelda, aga ettevalmistused käivad.

Anname esimesel võimalusel teada, mis kuupäevadel, millistel erialadel, millistes asukohtades ja mis tingimustel plaaniline töö taastatakse.

Patsientidega, kelle vastuvõtt tühistati eriolukorra kehtestamise tõttu, võetakse personaalselt ühendust, aga selleks kulub veel aega.

Täname mõistva suhtumise eest!

covid 19 coronavirus 750x375

Haigla alustas valmistumist COVID-19 haigete raviks jaanuaris ja saavutas esmase valmisoleku kolm nädalat tagasi.

20200403 171214„Meil on esimesed praktilised kogemused seosed COVID-haigetega ja seoses haigestumiste sagenemisega piirkonnas võtsime kasutusele rangemad meetmed, et vältida ka haiglasiseselt võimalikke kontakte koroonahaigete ning teisi haigusi põdevate patsientide vahel“ selgitas haigla ülemarst dr Toomas Kariis aprilli algusest sisse viidud muudatusi.

Kontrollpunktid asuvad EMO sissepääsu juures (Ahtme, Ilmajaama12 sisehoovis), Ahtme polikliiniku (Ahtme, Tervise 1) ja Järve Tervisemaja (Järve, Tervise 10d) välisukse juures kus hinnatakse kõikide, sh kiirabiga saabunud patsientide ja nende saatjate nakkusriski.

Patsienti ja saatjat küsitletakse respiratoorsete haigusnähtude suhtes ja mõõdetakse kehatemperatuuri, mille põhjal eristatakse, kas tegemist on kõrge või madala nakkusriskiga.

Kõrge nakkusriskiga patsiente polikliinikusse ei lubata ja suunatakse EMO-sissepääsu juures asuvasse kontrollpunkti. EMO-sissepääsu kontrollpunktis suunatakse kõrge ja madala nakkusriskiga patsiendid erinevatesse EMO vastuvõttudesse.

20200403 180902„Haigla teeb kõik selleks, et ka haiglas sees isoleerida kõik potentsiaalsed nakkushaiged teistest haigetest ja ka teistest töötajatest. Seetõttu palun mõistvat suhtumist liikumispiirangute, külastuskeeldude, pakkide edastamise keelu, pikema teenindusaja jt ebamugavuste osas, mis on kehtestatud meie kõigi, nii patsientide kui töötajate kaitse huvides“, ütles ülemarst.

Alamkategooriaid

Lehekülg 71 / 113

Erakorralise meditsiini osakond, Ilmajaama 12, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Ahtme aktiivravikompleks, Ilmajaama 12, Ilmajaama 14, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Järve tervisemaja, Ravi 10d, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Taastusravi- ja õendusabikliinik, Ravi 10, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Kiviõli tervisekeskus, Keskpuiestee 36, Kiviõli
Sillamäe tervisekeskus, Kajaka 9, Sillamäe
IVKH vastuvõtud Narvas, Kerese Keskus, Kosmonaudi 4/P. Kerese 3

Arve rekvisiidid:

SA Ida-Viru Keskhaigla

Reg nr 90003433

KMKR nr EE100863846

Tervise 1, 31025, Kohtla-Järve

Arvelduskontode numbrid:

SEB EE811010220029123013

Swedbank EE722200221019871533

LHV EE32770771003371793