Purule rajatakse ohtlike meditsiiniliste jäätmete kahjutustamiskeskus

jaatmekaitluse logoKohtla-Järve linn ja Ida-Viru Keskhaigla võtavad partnerina osa rahvusvahelises projektis „Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonnasõbralik utiliseerimine“, tänu millele tekib võimalus ehitada veel üks kaasaegsem keskus.

2011. aasta juunis oli Kohtla-Järvel ehitatud esimene ohtlike meditsiiniliste jäätmete kahjutustamiskeskus. Jäätmed steriliseeritakse autoklaavis 120°C juures, mille järgselt on neid võimalik käidelda kui olmejäätmeid ja ladustada tavaprügilas.

Teine keskus rajatakse IVKH aktiivravikorpuse vahetus läheduses Ilmajaama tänaval. Rahastamine toimub rahvusvahelise projekti raames koostöös Slantsõ linnaga, kus ehitatakse samasugune keskus.

IVKH haldusjuhi Aleksei Rodini sõnul töötleb olemasolev keskus ligikaudu üks tonn meditsiinilisi jäätmeid kuus. Kuna töötlemisele saabuvad jäätmed on mahukad, siis eeldab kaasaegne tehnoloogia nende destruktsiooni ja jahvatamist, seejärel steriliseerimist. Selle tulemusena väheneb oluliselt jäätmete maht nii enne kui ka pärast kahjutustamist.

28.06.2013

12.mail kell 02:10 aidati uue aktiivravikorpuse sünnitus- ja sünnituseelses osakonnas ilmale esimene beebi

Tegemist on terve ja tugeva tütarlapsega, kel pikkust 48 cm ja kaalu 3 kg. Dr Tivodar Lakatoši sõnul läks sünnitus kenasti, ema ja tütar on hea tervise juures ning tunnevad end hästi. Ta lisas: „Kuigi sünnitus- ja sünnituseelne osakond uues hoones oli võimalikeks sünnitajateks valmis juba 9.maist, on tähenduslik, et esimene laps sündis just nimelt emadepäeval.“

Pärast sünnitust perepalatis abikaasa ja tütrega viibinud isal jagus personalile vaid kiitust: „Kõik on väga tähelepanelikud ja meie jaoks on aega. Siin on väga rahulik ja privaatne, oleksime nagu isiklikus haiglas.“

13.05.2013

9.maist alustab Ida-Viru Keskhaigla uues hoones

Alates 9.maist on Ida-Viru Keskhaigla uus aktiivravikorpus Ahtme linnaosas valmis patsientide vastuvõtmiseks, erakorralisi patsiente teenindatakse sellest kuupäevast alates ainult uues korpuses.

Uues korpuses asuvad erakorralise meditsiini osakond, patsientide ravimiseks vajalikud diagnostikateenistused, sünnitusosakond, operatsiooniplokk ja kirurgiakliiniku palatid. 

Plaanilisi patsiente võetakse uude korpusesse vastu hoone käikuandmisele järgneval nädalal. 

Enne 9.maid Järve linnaosa kirurgiakliiniku statsionaar- ja intensiivravil viibinud patsiendid lõpetavad ravi Kohtla-Järvel.

Uus korpus funktsioneerib ühe tervikuna koos olemasoleva Puru haiglakorpusega

Vana ja uut korpust ning polikliinikut ühendavad galeriid. Vanas korpuses asuvad sisehaiguste kliiniku palatiosakonnad kui ka mitmed ambulatoorseid kui statsionaarseid patsiente teenindavad diagnostikakabinetid. Kohtla-Järve ja Puru intensiivravi osakonnad liidetakse uude korpusesse kokku.

Järve linnaosas jätkub ambulatoorne eriarstiabi ning statsionaarne hooldus- ja taastusravi.

Kohtla-Järve haiglakorpusesesse jäävad alles taastusraviosakond ning hooldusravivoodid. Tänavuse aasta teises pooles on kavas see korpus renoveerida, et saaks kasutusele võtta 40-50 hooldusravivoodit. Ööpäevaringset erakorralist arstiabi alates 9.maist Järve linnaosas enam ei osutata.

Järve linnaosa polikliinikus jätkavad pärast Puru korpuse avamist olemasolevad spetsialistid. Midagi ei muutu perearstide vastuvõtus, kes jätkuvalt seal ruume rendivad.

Palume kõigilt patsientidelt, külastajatelt üleminekuperioodil mõistvat suhtumist. Sel ajal võivad ajutiselt muutuda üksikute eriarstide vastuvõtuajad ja – kohad Kohtla-Järve ning Puru polikliinikus.

Kõige selle eesmärgiks on parandada ravitingimusi patsientidele ning töötingimusi personalile. Info muudatuste kohta avaldatakse kodulehel www.ivkh.ee,  samuti saab teavet küsida registratuurist. 

06.05.2013

3.mail avati pidulikult Ida-Viru Keskhaigla Keskhaigla aktiivravikorpus

Vahetult enne piduliku sündmuse algust tutvusid sotsiaalminister ning Ida - Viru Keskhaigla nõukogu ja juhatuse liikmed uue korpusega.

lindi likamine

Avalindi lõikasid läbi Riigikogu liige, Ida-Viru Keskhaigla nõukogu esimees Valeri  Korb, sotsiaalminister Taavi Rõivas, Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler ja OÜ Oma Ehitus juhatuse liige Kaido Fridolin.

Eesti Vabariigi sotsiaalminister Taavi Rõivas märkis avakõnes: „Investeering Ida-Virumaal uude hoonesse viib arstiabi osutamise tingimused uude ajastusse, seda nii tervishoiutöötajate kui ka patsientide jaoks.“ 

03.05.2013

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo