IVKHs toimus Eesti Sisearstide Ühenduse üldkoosolek

sisearstide koosolekEkskursiooni käigus külastati laste läbivaatusruume EMOs, mida kaunistavad seinamaalingud.

Teisipäeval, 6. juunil toimus meie haiglas Eesti Sisearstide Ühenduse üldkoosolek, millel osalesid arstid erinevatest haiglatest. Üldkoosolek toimus uues haigla korpuses.

Dr Alice Lill ja dr Kai Sukles viisid läbi loengu teemal “Statiinid eakatele?” ning jagasid oma praktilisi kogemusi ja uuringute tulemusi selles valdkonnas. Statiinid on ravimid, mida kasutatakse kolesteroolitaseme korrigeerimiseks. Dr Juuli-Ann Tähiste rääkis uutest lähenemisviisidest podagra ravimisel. Podagra on haigus (liigesepõletik), mida põhjustab ainevahetushäire, mille tõttu kasvab kusihappe hulk.

Üritus lõppes põneva ekskursiooniga Ahtme aktiivravikompleksis, mille tegid meie haigla juhtivtöötajad. Osalejad said tutvuda Ida-Viru Keskhaigla kaasaegsete töötingimuste ja tehnoloogiatega.

Täname kõiki osalejaid!

Märgates inimest – mis on patsiendi jaoks oluline?

patsiendipaev juuni 20235.-11. juunil on patsiendinädal, mille eriline päev on patsiendipäev, mis toimub teisipäeval, 6. juunil. Patsiendipäeva mõte on kutsuda kõiki haigla töötajaid üles pidama tähendusrikkaid vestlusi nii kolleegide kui patsientidega eesmärgiga teada saada, mis on nende jaoks oluline. Laias laastus on tegemist inimeste märkamisele pühendatud sündmusega. Patsiendipäeval pööratakse suurt tähelepanu patsientide tagasisidele – olgu see tänuavaldus haigla töötajatele või nende tegevuste ja tööprotsesside mainimine, kus on veel arenguruumi. Kõik konstruktiivsed ettepanekud, mis on seotud patsientide rahulolu tõstmisega, on alati teretulnud. Oluline, et patsiendid räägiks meile oma muredest ja tunnetest, et nende raviteekond oleks neile kõige sobilikum. Patsiendinädalal saab Facebookis olevas veebimärkmikus vastata küsimustele eesti- ja vene keeles ning hiljem teeme vastusest kokkuvõtte ja kajastame tulemusi patsientidele ja haigla töötajatele kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Sõltumata sellest, kui tihti ja millises mahus haigla ehitab uusi hooneid, renoveerib palateid ja soetab uusi seadmeid, on haigla jaoks esikohal alati patsient ja tema tervis. Nii haigla põhitegevus ehk ravitöö kui ka toetavad funktsioonid on üles ehitatud parema patsiendikogemuse tagamise nimel.

Üks tähtsamaid aspekte, mis satub patsiendipäeval tähelepanuorbiiti, on seos aistingutega. Nendest on liidripositsioonil empaatia – see on teise inimese emotsionaalse seisundi tunnetamine ilma seda ise kogemata. Empaatia on tervishoiutöötajale vajalik patsientidega sideme loomiseks. See on võime mõista nende tundeid, tajuda hirme, ärevust ja valu ning läbi selle tagada kvaliteetne ja ohutu ravi.

Patsiendinädala jooksul ilmub meie Facebookis lühivideoid, milles haigla töötajad jagavad, mis on nende jaoks oluline patsientide käsitlemisel ja soovivad kõigile patsientidele tugevat tervist. Patsiendipäeval, 6. juunil pakume kõikidele patsientidele, kes sel päeval haiglat külastavad, tervislikku snäkki, mida jagame IVKH erinevate üksuste garderoobide läheduses.

Klienditeeninduse juht Krista Meeru: „Haigla jaoks on patsient väga oluline! Teeme meeskonnas üheskoos tööd iga päev selle nimel, et haiglas viibimine ja suhtlemine oleks inimkesksem ja meie poole pöördumisel püüame alati aidata ning suunata igaüks vastavalt oma ametialasele pädevusele. Proovime olla toetavamad ja abivalmid ning aidata kaasa patsientide tervenemise protsessile nii palju, kui saame. Patsientide päeva raames püüame mõelda, mis on tegelikult oluline ja kui palju meist igaüks saab aidata kaasa patsiendi heaolu parendamisele. Toredat Patsiendipäeva Teile armsad Ida-Viru Keskhaigla patsiendid!“

Patsiendipäeva tähistamine pärineb Norrast, kus seda päeva hakati pühitsema alates 2014. aastast. Nüüdseks on lokaalsest tähtpäevast kujunenud rahvusvaheline üritus, mille võtavad fookusesse tervishoiuasutused üle kogu maailma. Eestis osalevad patsiendipäeva korraldamises ja läbiviimises suuremad haiglad, sh Ida-Viru Keskhaigla.

COVID-19 riskitase Eestis on muutunud taas roheliseks ehk madalaks

riskitase on madalCOVID-19 riskitase Eestis on muutunud taas roheliseks ehk madalaks.

Millega tuleb patsiendil arvestada?

✅COVID-19 viiruse suhtes testitakse hospitaliseeritavaid patsiente;
✅patsientide külastuskeeld on lõpetatud. Patsiente saab külastada E-R kell 14.00-19.00, L-P kell 11.00-19.00;
✅haigla siseruumides ei kehti enam maski kandmise kohustust.

Soovime kõigile tugevat tervist!

Suurõppus on lōppenud ja EMO tavapärane töö taastunud

tervexLugupeetud patsiendid! Suurõppus TERVEX 2023, mis on Kaitseväe õppuse Kevadtormi üks osa, on lōppenud. Õppuse käigus oli läbi mängitud kriisiolukord, mille keskmes oli liiklusõnnetus kahe suure bussiga, millega sõitsid kaitseväelased. Busside kokkupõrke tagajärjel said paljud kaitseväelased vigastada. Haigla EMOsse saabus 51 kannatanut. Vigastuste iseloom oli erinev. Tegeleda tuli nii kergelt kui raskelt ja väga raskelt vigastatud mängupatsientidega.

TERVEXi eesmärk oli testida haigla tegevusplaani kriisiolukorras, hakkamasaamist suure masskannatanute hulgaga ja koostöö tõhusust kaitseväe, kiirabi ja kolleegidega haigla seest.

Õppus toimus Ida-Viru Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnas. EMO pärispatsientide vastuvõtt toimus sellel ajal välihaigla telgis, mis asus Ahtme tervisemaja ees.

EMO tavapärane töö aadressil Ilmajaama 12 on taastatud.

Täname kõiki õppusel osalenud kolleege ja koostööpartnereid ja eraldi täname patsiente mõistva suhtumise eest!

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo