Tohtrid "jaotasid" patsiente

D96 DSC99167. novembril toimus Jõhvi Kontserdimaja kammersaalis Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Ida-Viru Keskhaigla viies ühine sügiskonverents, mis otsis vastust küsimusele: Kelle oma on patsient?

„Meditsiini argipäeva dikteerivad rohkem küsimused, „kes maksab?“ või „kes vastutab?“, aga patsienti huvitab, et ta saaks leevendust enda ihu- ja hingehädale“ kirjeldas kujunenud olukorda Ida-Viru Keskhaigla ülemarst Aime Keis. Ta lisas: „Konverentsi keskseks märksõnaks on „multidistsiplinaarne patsient“, mis esmapilgul kõlab nagu ladina keeles kirjutatud loetamatu ja haigele mõistetamatu diagnoos ... Meie sihiks ongi, et arstid ja õed saaksid ühtmoodi aru, kuidas tagada mistahes seisundis patsiendile kvaliteetne ravi ning inimlikus mõttes tugi ja turvatunne.“

Konverentsil astusid üles nii juristid, praktikud (arstid, õed, apteekrid taastusarst), teoreetikud (kõrgkooli rektor), administraatorid (haiglate juhid) kui loomariigi „hingeelu“ tundjad. Üheks keskseks teemaks kujunes õe rolli määratlemine.

Konverentsil osales ligikaudu 200 arsti ja õde, sh u 60 Ida- ja LääneViru perearsti, 30 meedikut Tartu Ülikooli Kliinikumist ja 40 Ida-Viru Keskhaiglast.

„Kaasajal muutub arsti staatus päevadega kiiremini kui möödunud sajandil aastakümnetega. Põhiprobleem ongi selles, kas me suudame nende muutustega kohaneda, nendele adekvaatselt reageerida,“ ütles Ida-Viru Keskhaigla ülemarst Aime Keis.

IVKH-d tunnustati Aasta koolitussõbraliku organisatsiooni tiitliga

D96 DSC9842Ida-Viru Keskhaigla pälvis maakondliku aasta koolitussõbraliku organisatsiooni tiitli, mida käis vastu võtmas koolitusjuht Ivi Prits.

Igal aastal kuulutatakse täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralik organisatsioon ja omavalitsus. Eesti parimad selgusid 10. oktoobril 2014 Haapsalu Kutsehariduskeskuses TÕN-i avaüritusel.

Ida-Virumaa parimaid tunnustas 29. oktoobril Jõhvis Rajaleidja keskuses Ida-Viru maasekretär Eve East. Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist.

Maakonna parima õppuri tiitli pävis Aire Salmu, Tammiku raamatukogu juhataja.

Maakonna parima koolitaja tiitli pälvis Jelena Lohmatova, Vestifex OÜ juhataja ja koolitaja.

D96 DSC9854

Kohtla-Järve ultraheli kabinet kolib polikliinikusse

03. oktoobril kolitakse Kohtla-Järve ultraheli kabinet endise Kohtla-Järve haigla peahoonest (Ravi 10A).

Alates 06. oktoobrist teostatakse ultraheliuuringud Kohtla-Järve polikliiniku 5. korrusel kabinetis D 5036.

Kabineti telefon jääb samaks 339 5086, vastuvõtu aeg – argipäeviti kl.8:00-16:00.

Vabandame ebamugavuste pärast!

IVKH Radioloogiteenistus

 

Kohtla-Järvel avati Ida-Viru Keskhaigla taastus- ja hooldusravikliiniku uus õendusabi keskus

 

D96 DSC9052Täna (30. sept) andsid ehitaja Riito AS juhatuse liikmed Toomas Tromp ja Erik Liiv Kohtla-Järvel Ravi tn 10B Ida-Viru Keskhaiglale sümboolselt üle renoveeritud B-korpuse, kus paikneb 50 voodikohaga statsionaarne taastusravi ja õendusabi keskus. Ida-Viru Keskhaigla poolt võtsid renoveeritud hoone vastu SA Ida-Viru Keskhaigla Nõukogu esimees, Riigikogu liige Valeri Korb ja juhatuse esimees Tarmo Bakler.

„Täna võime patsientidele teada anda, et meie taastus- ja hooldusravi kliinik jõudis kvalitatiivselt uuele tasemele, millisega ollakse harjunud Euroopas ja Skandinaavias,“ ütles juhatuse esimees Tarmo Bakler.

Hoone renoveeriti arvestades patsientide liikumisvõimalusi ja vajadust privaatsuse järele. Statsionaarne taastusravi asub B-korpuse 1. korrusel, statsionaarne iseseisev õendusabi hoone 2. ja 3. korrusel. Uuendatud ja kaasajastatud palatid on ainult ühe- või kahekohalised. Igas palatis on eakatele ning puudega inimestele kohandatud dušš ning wc. Lisaks palatitele, söögitubadele ja puhkeruumidele on patsientidel võimalus kasutada koostöös erialaspetsialistidega füsioteraapia ja tegevusteraapia ruume füüsilise aktiivsuse ja tegevusvõime parandamiseks.

Patsiente hakatakse vastu võtma alates 1. oktoobrist.

Hoone renoveerimise 1,66 miljoni eurosest kogumaksumusest 1,12 miljonit eurot saadi Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist kaasrahastusena „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise“ meetme raames.

SA Ida-Viru Keskhaigla taastus- ja hooldusravikliiniku uue keskuse avamine toimub 30. septembril

PRESSITEADE

24.09.2014

Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

 

Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist kaasrahastatud SA Ida-Viru Keskhaigla taastus- ja hooldusravikliiniku uue õendusabi keskuse loomine toimus hoone rekonstrueerimise meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise“ raames. Renoveeritud hoone avatakse 30. septembril kell 13.00 aadressil Ravi 10, Kohtla-Järve.

SA Ida-Viru Keskhaigla taastus-ja hooldusravikliiniku eesmärgiks on pakkuda patsiendi vajadustele vastavat, kehtivatele nõuetele (sh kutse- ja erialastele) ning olemasolevatele ressurssidele põhinevat kvaliteetset tervishoiu- ja sotsiaalteenust.

Taastus-ja hooldusravikliinik loodi 11.05.2013. a. kohe pärast Ahtme linnaosas uue aktiivravikorpuse valmimist. Pärast kõikide aktiivraviosakondade kolimist vastvalminud hoonesse, kolis taastus- ja hooldusravikliiniku statsionaarne osakond haigla A-korpusesse (endisesse sünnitusosakonda). Esialgu alustas statsionaarne osakond tööd 10 taastus- ja 10 hooldusravi voodikohaga, 2013. a detsembri alguses suurendati hooldusravi voodikohti 30-ni. Käesoleva aasta maikuust on iseseisva statsionaarse õendusabi voodikohtade arv tõusnud 45-ni.

Renoveeritud statsionaarses õendusabi keskuses saab olema 50 voodikohta. Tänu Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi kaasrahastamisele (1,12 mln eurot) sai võimalikuks kahe korruse renoveerimine ning kaasaegse tehnika soetamine, mille tulemusena saame pakkuda patsientidele kaasaegset ja kvaliteetset iseseisvat statsionaarset õendusabi teenust. Hoone renoveeriti arvestades eakate inimeste liikumisvõimalusi ja vajadust privaatsuse järele. Uuendatud ja kaasajastatud palatid on ainult ühe- või kahekohalised. Igas palatis on eakatele ning puudega inimestele kohandatud dušš ning wc. Lisaks palatitele, söögitubadele ja puhkeruumidele, on patsientidel võimalus kasutada koostöös erialaspetsialistidega füsioteraapia ja tegevusteraapia ruume füüsilise aktiivsuse ja tegevusvõime parandamiseks.

Taastus-ja hooldusravikliiniku statsionaarsed osakonnad asuvad renoveeritud B-korpuses aadressil Ravi 10B, Järve linnaosa, Kohtla-Järve. Statsionaarne taastusravi asub 1.korrusel, statsionaarne iseseisev õendusabi 2. ja 3. korrusel.

Iseseisvale statsionaarsele õendusabile suunab raviarst või perearst. Mõlemal juhul peab patsiendil olema haiglasse tulles kaasas saatekiri, kuhu on märgitud diagnoos, näidustus/põhjendus ja ravikorraldused (tarvitatavad ravimid).

 

Täpsem info ning registreerumine:

Taastus-ja hooldusravikliiniku vastutav õde Irina Vassiljeva, tel. 339 5144

Tööpäevadel 08:00-16:00

Lisainformatsioon:

Eveli Petrovits

Taastus- ja hooldusravikliiniku juhataja

e-post:

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo