Ida-Viru Keskhaigla täiendas teenuste valikut täiskasvanute psühhiaatriliste vastuvõttudega

20190928 175130Ida-Viru Keskhaigla alustab 16.10.2019 Kohtla-Järvel Järve Tervisemajas (Ravi tänav 10d) täiskasvanute ambulatoorsete vastuvõttudega psühhiaatria erialal.

Septembris alustas psühhiaatria vanemarstina tööd dr. Tuuliki Hion, kelle esimeseks tööülesandeks oli ambulatoorsete vastuvõttude käivitamine. Lisaks vanemarstile alustavad tööd vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog. Koostööd tehakse sotsiaaltöötajate, füsioterapeutide, SA TÜK Kliinikumi ja  teiste kliinikute vaimse tervise meeskondadega ning Ida-Viru Keskhaigla teiste kliinikute ja teenistustega.

Pöördumisel registreeritakse soovija vaimse tervise õe vastuvõtule, mis eelneb psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtule. Vaimse tervise õe esmasele vastuvõtule saab registreerida ka üleriigilises digiregistratuuris.

„Mainitud töökorraldus võimaldab ravimeeskonnal juba enne patsiendi jõudmist psühhiaatri vastuvõtule hinnata ravi ja uuringute vajadust ning teha koostööd erinevate spetsialistide vahel ilma patsienti jooksutamata“ selgitas dr Hion. Ta lisas: „Vaimse tervise õde on raviprotsessi  keskne isik. Ravimeeskonna töö on planeeritud selliselt, kui soovija on juba  alustanud koostööd,  et kohtumiste vahelised ajad oleksid mõistliku pikkusega.“

Ida-Viru Keskhaigla on tegevuspiirkonnas vastutav tervishoiuteenuse osutaja. Psühhiaatriliste teenuste osutamist alustati 2014. aastal Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse käivitamisega. Psühhiaatriliste teenuste valikut laiendati 2018. aastal sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskuse "Torujõe noortekodu" töö käivitamisega. Perspektiivis on täismahuline psühhiaatriateenuste, so lisaks ambulatoorsetele ka statsionaarse ja erakorralise psühhiaatrilise abi osutamine.

Täiendav info:

Toomas Kariis, Ida-Viru Keskhaigla ülemarst

Tel 331 1003 e-mail

Ahtmes algasid ettevalmistused ehitustöödeks

Septembri keskpaigas ​alustas Astlanda Ehitus OÜ haigla Ahtme üksuses ettevalmistustega uue M- korpuse ja G- korpuse uue hooneosa ehitamiseks.

Rajatakse inimestele turvaline juurdepääsutee parklast olemasoleva (K-korpuse) peaukseni.

Pärast kõnnitee valmimist suletakse ehitusala ajutise piirdeaiaga. G-korpuse sisehoovi paigaldatakse aiad selliselt, et oleks tagatud G-korpuse turvalised evakueerimisteed. Parkimine ja autodega sissepääs sisehoovi on lubatud vaid Päästeametile.

Uue M-korpuse kaeve- ja vundamenditööde ehitustööde esimeses etapis jätkub haigla varustamine olemasoleva majandushoovi ja juurdepääsutee kaudu. Ehitusala suletakse ajutiste piirdeaedadega. Ehitustööde hilisemates etappides liikluskorraldus muutub ja sellest teavitatakse täiendavalt.

Lisainformatsioon ehitustööde esimese etapi kohta on lisatud skeemil

Pääs haiglasse ehituse ajal

Keskhaigla uuenenud nõukogu arutas haigla arenguküsimusi

27. augustil kogunes Ida-Viru Keskhaigla nõukogu järjekordsele töökoosolekule uuenenud koosseisus. Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajatena alustasid nõukogu liikmetena tööd dr Jana Jaal ja dr Tanel Laisaar.

Nõukogu kuulas ära haigla I poolaasta majandustulemuste aruande, korrigeeris vastavalt 2019. aasta eelarvet ning seoses G-korpuse juurdeehituse ja M-korpuse ehitusega arutati arveldus- ja investeerimislaenude võtmist. Samuti vaatas nõukogu üle D-korpuse renoveerimisega seotud investeeringud ning erakorralised kulud inventarile ja sisustusele.

Nõukogu tutvus Keskhaigla 2019-2022 aastate arengukavaga, mille arutelu jätkatakse nõukogu järgmisel koosolekul. Samuti tutvuti audiitorteenuse tellimise hanke tulemustega ja arutati siseauditite edasist korraldust.

Ida-Viru Keskhaigla nõukogu koosseis:

Valeri Korb - nõukogu esimees, Kohtla-Järve arendusnõunik

Ljudmila Jantšenko - nõukogu liige, Kohtla-Järve linnapea

Niina Aleksejeva - nõukogu liige, Kohtla-Järve aselinnapea

Priit Eelmäe - nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees

Jana Jaal - nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio- ja onkoteraapia osakonna juhataja

Tanel Laisaar- nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsukliiniku vanemarst-õppejõud torakaalkirurgia erialal

Ida-Viru Keskhaigla ja Astlanda Ehitus sõlmisid mahuka ehituslepingu

Ida-Viru Keskhaigla ja Astlanda Ehitus sõlmisid täna (19. aug) lepingu haigla uue korpuse ja Ahtme tervisekeskuse ehitamiseks. Kokku on hanke maksumuseks 15,8 miljonit eurot (millele lisandub käibemaks).

20190819 120405

Lepingule kirjutasid alla Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler (paremal) ja Astlanda Ehituse juhatuse esimees Kaupo Kolsar (vasakul).

„Tegemist märkimisväärse sammuga Ida-Viru Keskhaigla väljaehitamisel, millega alustati sajandi alguses“ ütles Tarmo Bakler, Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees. Ta lisas: „Et patsiendid saaksid põhilisi tervishoiuteenuseid ühest kohast, on haiglakompleksile lisandunud ka Ahtme esmatasandi tervisekeskuse väljaehitamine.“

Ahtme Tervisemaja ehk esmatasandi tervisekeskus valmib 1963. aastal valminud haigla G-korpuse juurdeehitusena, millega lisandub üle 2200m2. Selle ehitamiseks on kavandatud 17 kuud ja maksumuseks on 3,5 miljonit eurot (millele lisandub KM). Tervisekeskusesse koonduvad lisaks perearstidele ja –õdedele ka füsioteraapia, ämmaemandusabi ja koduõenduse teenused. Juurdeehitus on integreeritud vana G-korpusega, kus peale ümberehitust hakkab toimuma eriarstide ambulatoorne vastuvõtt.

Uue aktiivravi- ehk M-korpusega lisandub üle 8700m2 uut pinda, mille ehituseks on kavandatud 24 kuud ja maksumuseks 12,3 milj eurot (+ KM). Uues korpuses hakkavad paiknema enamiku siseerialade palatid, angiograafia kabinet, laboratoorium, patoloogiateenistus – kokku kaasajastatakse 11 raviüksuse taristu.
Käesolev ehitusleping ei hõlma G-korpuse rekonstrueerimist, mille hange on ettevalmistamisel.

Projekti kogumaksumuseks (lisaks ehitusele ka projekteerimine, sisustus jmt) võib hinnanguliselt kujuneda kuni 30 miljonit eurot, milleks saadakse toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, tervisekeskuse ehituseks 1,1 miljonit eurot ja aktiivravikorpuse 15,5 miljonit eurot.

Uue M-korpuse ja G-korpuse juurdeehituse on projekteerinud Eesti inseneribüroo Innopolis Insenerid OÜ. Uue korpuse projekti teeb eriliseks, et projekteerimise tööde teostamisel on kasutatud digitaalehituse lahendusi ja ehitusinfo modelleerimist (BIM), mis võimaldab tarkvara abil hoonet testida ja mõista ehituses ettetulevaid kitsaskohti juba enne ehitustööde algust. Lisaks kasutatakse virtuaalreaalsuse võimalusi, et tagada tajutavama visualiseerimise kaudu parem otsustajate ja hoone kavandajate vaheline suhtlus ning seeläbi soovitud lõpptulemuse saavutamine.

Pärast plaanitavate ehitustööde lõppu ei saa Ida-Viru Keskhaigla väljaehitamist veel lõppenuks lugeda, sest linnakusse on kavas ehitada veel psühhoneuroloogiahaigla.
"Valmivates haiglakorpustes ravitakse virumaalasi aastakümneid", lisas Bakler tööde mastaapsust kommenteerides.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo