Kliinikum nimetas Ida-Viru keskhaiga nõukokku dr Jana Jaali ja dr Tanel Laisaare

Tartu Ülikooli Kliinikum
1. august 2019

Kliinikum nimetas Ida-Viru keskhaiga nõukokku dr Jana Jaali ja dr Tanel Laisaare

noukogu

1. augustist kuuluvad Ida-Viru Keskhaiga nõukokku Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajatena doktorid Jana Jaal ja Tanel Laisaar. Uued liikmed vahetavad välja seni nõukogus kliinikumi esindanud dr Jaan Eha ja Urmas Siiguri.

Kuna vähki haigestumine on Eestis, nagu ka mujal maailmas, tõusuteel, peab kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio- ja onkoteraapia osakonna juhataja dr Jana Jaal oluliseks tagada vähktõve varast avastamist ning optimaalset ravi kättesaadavust kõikides Eesti piirkondades ning seda võimalikult kodule lähemal. „Tartu Ülikooli Kliinikum on sel eesmärgil juba tööd alustanud ning näiteks 2019. aasta esimesel poolaastal on kliinikumi onkoloogide ambulatoorseid teenuseid Ida-Viru keskhaiglas kasutanud juba sama palju inimesi, kui 2018. aastal kokku,“ selgitas dr Jaal. Ta loodab ka kliinikumi ja Ida-Viru keskhaigla vahelise teadus- ja arendusalase koostöö suurenemisele, et tagada ka Ida-Virumaa inimestele suurem võimalus osalemiseks kliinilistes ja akadeemilistes teadusuuringutes.

Dr Tanel Laisaar, kes on juhtinud mitmete uute ravimeetodite kasutuselevõttu Eestis, lisab nõukogule eelkõige kliinilist kompetentsi kirurgiliste haiguste vallas. „Pean oluliseks mitte ainult parandada Ida-Viru elanikkonna raviteenuste kättesaadavust, vaid veelgi tähtsamana, hinnata ja tõsta järjepidevalt osutatava teenuse kvaliteeti,“ ütles dr Laisaar. Ta rõhutab, et kaasaegne meditsiin sõltub aina enam keerukast meditsiinitehnoloogiast, mistõttu on vajalik personali pidev täiendõpe ja erinevate spetsialistide vaheline multidistsiplinaarne koostöö tagamaks kõige uuemate meditsiinialaste teadmiste kasutamise kõigis haiglates.

Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler hindab kliinikumi esindatust nõukogus: “Enam kui viieteistkümne aasta jooksul on kliinikumi esindajad andnud olulise panuse tervishoiuteenuste osutamisele Ida-Virumaal ja ka keskhaigla senisesse arengusse. Kindlasti on dr Jana Jaali ja dr Tanel Laisaare kogemused ja teadmised toeks nii meie haigla strateegiliste otsuste tegemisel kui tervikuna Virumaa meditsiinimaastiku kujundamisel.”
Ida-Viru Keskhaigla nõukogu on kuueliikmeline ning sinna kuuluvad Valeri Korb, Ljudmila Jantšenko, Niina Aleksejeva, Priit Eelmäe, Jana Jaal ja Tanel Laisaar.

Lisainfo:

Ülo Veldre, Ida-Viru Keskhaigla kommunikatsioonijuht

Tel: 5836 6234

Helen Kaju, Tartu Ülikooli Kliinikumi avalikkussuhete juht

Tel 5331 9423

Ida-Viru Keskhaigla uueks neuroloogia vanemarstiks sai dr Katrin Põld

neuroloog foto Laura Nestor

Alates 1. augustist täidab neuroloogia vanemarsti ülesandeid dr Katrin Põld.

Dr Katrin Põld: "Lõpetasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2009. aastal ja siirdusin TÜ far-makoloogia doktorantuuri. Tahtsin saada neuroteadlaseks. Teaduskraad jäi paraku saamata, kuigi teaduspublikatsioone olen avaldanud. Paralleelselt doktorantuuriga töötasin perearsti asendusarstina ning viisin läbi farmakoloogiaalast õppetööd nii arsti- kui õendustudengitele Tartus. 2011. astusin neuroloogia residentuuri. Neuroloogia on mind alati köitnud kui väga palju mõttetööd nõudev eriala. Lõpetasin residentuuri 2015. aastal ning suundusin tööle Viljandi Haiglasse, kus töötasin algul neuroloogina ning viimase aasta jooksul sisekliiniku ülemarstina. Mõte Ida-Viru Keskhaiglast tuli mul 2019. aasta alguses."

Keskhaigla ülemarst Toomas Kariis hindab kõrgelt ametist lahkuva Georgi Zjablovi erialaseid saavutusi: „Tänan dr Zjablovit pikaajalise ja kohusetundliku töö eest neuroloogia vanemarstina meie haiglas ning tema panuse eest neuroloogia eriala ja eeskätt insuldiravi arendamisse Ida-Viru maakonnas. Vastavalt hiljutisele erialaliidrite ja haigekassa kokkuleppele on ägeda insuldi ravi haiglate arv Eestis piiratud kuuele haiglale, meie nende seas. Võime siis öelda et IVKH neuroloogia on Eesti top 6 seas.“
„Dr Zjablov on oma põhjalikkuse ja heatahtliku olekuga olnud heaks eestvedajaks kogu neuroloogia meeskonnale ja on ka mulle vanema kolleegina eeskujuks ja nõuandjaks,“ kinnitas uus vanemarst.

Alates 1978. aastast neuroloogina ning 2000. aastast neuroloogia osakonna juhatajana, hiljem eriala vanemarstina töötanud dr Georgi Zjablov jätkab tööd Ida-Viru Keskhaiglas ambulatoorsetel vastuvõttudel ning statsionaaris.

Ümberkorraldused hambakliiniku töös

Seoses remonditööde ja puhkusteperioodiga on mitmeid ümberkorraldusi hambakliiniku töös.​

Alates 01. juulist töötab Hambakliiniku registratuur polikliiniku II korrusel ajutises registratuuris.

Hambaproteesi osakonna töötajad on kollektiivpuhkusel ja nende kabinettides võtavad juulis vastuhambaravi arstid.

Alates 05. augustist töötab hambakliinik Järvel kahes vahetuses s.t. polikliinik on avatud kella kaheksani õhtul. Osa arste võtab vastu Ahtmes.

Juulikuus saavad patsiendid vajadusel parandada oma suust eemaldatavaid proteese kaks korda nädalas, selleks jääb tööle valvetehnik s.t. hambaproteesimise teenuse osutamine täielikult peatatud ei ole.

Täpsem info jooksvalt:

Hambaravi Järve registratuur 339 5141

Proteesimise registratuur 339 5165

Hambaravi Ahtme registratuur 337 8708

Ida-Viru Keskhaigla eriarstiaegu saab broneerida üleriigilise digiregistratuuri kaudu

Alates 04. juunist on patsientidel võimalik Ida-Viru Keskhaigla (IVKH) eriarstide aegu reserveerida, tühistada ja muuta üleriigilise digiregistratuuri kaudu. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) hallatavasse patsiendiinfoportaali www.digilugu.ee on üles laetud meie eriarstide ja iseseisvaid vastuvõtte teostavate õdede ajakavad alates 28. juunist tavapäraselt kuni neli kuud ette.

Esimesena alustas tööd üleriigilise digiregistratuuriga Põhja-Eesti Regionaalhaigla 2019. aasta alguses.

„Ida-Viru Keskhaigla liitus HEDA/ESTER3 tarkvara kasutavatest haiglatest üleriigilise digiregistratuuriga esimesena, mis tähendas suurt lisatööd meie IT-teenistusele, arendajate meeskonnale Igor Bossenko juhtimisel ja kogu projekti vedavale TEHIK-le“, kommenteeris IVKH juhatuse esimees Tarmo Bakler üleriigilise digiregistratuuri sisulist käivitumist.

Ta lisas: „Kuigi patsiendid eelistasid erinevatel põhjustel külastada enda elukohajärgset eriarsti, siis need, kes saavad ja soovivad arsti valida elukohast sõltumata, saavad nüüd digiregistratuuri vahendusel valida ka meie mitme asukoha vahel.“

Meestekliiniku mobiilse kabineti juuni vastuvõtugraafik Ida-Virumaal

3.–5. juuni, Valga, Peetri 2
6.–7. juuni, Ahtme, Ilmajaama 14
11.–14. juuni, Narva, Haigla 5
17.–20. juuni, Rakvere, Lõuna Põik 1
25.–26. juuni, Vändra, Vihtra tee 4
27.–28. juuni, Rapla, Alu tee 1

Androloogiakabinetis tegelevad meestearstid kõigi meestele eriomaste haigustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism, viljatus, sugutrakti ägedad ja kroonilised põletikud, kõik peenise, munandikoti haigused, rinnahaigused meestel.

Mobiilse diagnoosikabineti vastuvõtule broneerimine toimub:

Internetis vastuvõtule broneerides tuleb täpsustada mobiilse kabineti asukoht, kuhu minna soovitakse.
Meestearsti vastuvõtule haigekassa tingimustel pöördumine eeldab saatekirja.
Ravikindlustatud isikutele kehtib esimesel visiidil visiiditasu 5 eurot.
Ravikindlustuseta ja saatekirjata mehed saavad vastuvõtule pöörduda tasulises korras.

Mob kabinet

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo