Lasteosakonna vastutav õde Oksana Tassinkevitš on üks Ida-Viru keskhaigla üheteistkümnest õest, kes pälvis 2021. aastal keskhaigla tubli õe tiitli: „Minu jaoks on minu töös kõige olulisem näha, kuidas lapsed tervenevad“

Oksana Tassinkevitš lasteosakonna vastutav õde

Hoolimata asjaolust, et Oksana ei otsustanud oma elukutsevalikut kohe, huvitus ta väga lastega töötamisest. Ahtme põhikooli (tol ajal gümnaasiumi) õpilasena mõtles Oksana tõsiselt õpetajakarjäärile ja astus pärast gümnaasiumi lõpetamist Tartu ülikooli Narva kolledžisse pedagoogikateaduskonda. Mõne aja pärast otsustas Oksana, et tahab küll lastega tegeleda, aga mitte õpetaja ega kasvatajana. Nii lähenes ta sujuvalt õendusalase kõrghariduse omandamisele. Oksana sõnul ei kahetsenud ta pärast õendussuuna valimist ega kahelnud oma valikus. „Olen empaatiavõimeline ja mul on alati olnud kutsumus inimesi aidata, mis lõpuks määraski mu soovi siduda oma elu meditsiiniga, minu sisetunne otsustas minu eest kõik“ sõnab Tassinkevitš.Oksana Tassinkevitš liitus Ida-Viru keskhaigla õendusmeeskonnaga 2012. aastal. Hetkel on ta vastutav õde lasteosakonnas, kus hoolitseb igapäevaselt meie väikeste patsientide eest.

„Lasteosakonna õdede oluline ülesanne on töö lastevanematega, mille aluseks on konsultatsioonid laste õige hooldamise ja abistamise teemal, sest kaalul on ju kõige tähtsam, nimelt tervis. Niisama oluline on luua haiglas viibivatele lastele kodusem keskkond, et vähendada nende stressitaset ja kiirendada tervenemisprotsessi. Selleks on meil mängunurgad, kus lapsed hea meelega joonistavad, värvivad, mängivad, vaatavad multikaid. Minu jaoks on parim tasu ja motivatsioon näha last tervenemas, seda, kuidas ta on juba energiline ja naeratab.“

Tassinkevitš rõhutab, et töökeskkond mõjutab kahtlemata raviprotsessi. „Ida-Viru keskhaigla lasteosakonna suureks eeliseks teiste Virumaa haiglate ees on lastearsti ööpäevaringne töö. Rõõmu teeb, et haiglasse on tööle asunud uusi lastearste. Meie lastearstide, reanimatoloogide ja anestesioloogide kvalifikatsioon võimaldab pakkuda lapsele igasuguse keerukusega abi kohapeal. Tasub mainida, et lasteosakonna töö on lahutamatult seotud sünnitusosakonnaga, kus töötavad oma ala parimad inimesed ning osakond on varustatud nüüdisaegsete seadmetega,“ räägib Oksana.

„Kindlasti on tore olla üks Ida-Viru keskhaigla tubli õe tiitli omanikest, kuid veel rohkem on hea meel selle üle, et meil on väga hästi koordineeritud meeskonnatöö ning üha enam noori inimesi tunneb huvi õenduskoolituse ja Ida-Viru keskhaiglas töötamise vastu. Noortel professionaalidel on palju energiat, kiire töötempo ja oskus mitmeid asju korraga teha. See aitab palju osakonna töö koordineerimisel,“ resümeerib Oksana.

IVKH ülemarst Toomas Kariis autasustati Eesti Arstide Liidu aumärgiga

Toomas Kariis sai EAL aumärgi 1

Eesti Arstide Liidu aumärk on kolleegide tunnustus väljapaistvatele Eesti arstidele, kellel on olnud tähtis roll Eesti Arstide Liidu tegevuses arstkonna huvide kaitsmisel, arstiabi kvaliteedi parandamisel, tervishoiu ja meditsiinikultuuri edendamisel.​Laupäeval, 27. novembril toimus Tartu Ülikoolis Eesti Arstide Liidu üldkogu, millel autasustati väljapaistvaid arste. IVKH ülemarst Toomas Kariis on aumärgi üks saajatest.

Aumärk asutati 2006. a. Aumärgi autor on kunstnik Ene Valter. Märk on ovaalse kujuga, keskel on valge emailiga taustal tähed EAL, neid ümbritseb kiri EESTI ARSTIDE LIIT ja all on aastaarv 1921. Märk on valmistatud hõbedast ja üle kullatud. Kantakse rinnamärgina. Märgi juurde kuulub selle kandmise õigust tõendav tunnistus.

Taotlusi aumärgi andmiseks võivad esitada Eesti Arstide Liidu piirkondlikud organisatsioonid ja eestseisuse liikmed. Aumärgi saajad otsustab eestseisus ja märgi annab üle EAL president üldkogu koosolekul või Eesti Arstide Päevadel. Erandina anti aumärgid EAL tegevuse taastamise 20. aastapäeva tähistamisel 13.juunil 2008.a Tartus arstide liidu taasasutamise initsiatiivgrupi liikmetele.

Allikas: Eesti Arstide Liidu koduleht

Novembris saime palju vahvaid kingitusi

Kingitused 2021

COVID-19 pandeemia ajal on märkimisväärselt tõusnud koroonaosakondade meedikuid toetada soovivate ettevõtete ja eraisikute arv. Ka selle aasta sügisel on Ida-Viru keskhaigla töötajad saanud palju toredaid kingitusi, mis andsid meedikutele ohtralt positiivseid emotsioone ja sisendasid neile sooja tunde, et nende rasket tööd on märgatud ja väärtustatud.

Soovime südamlikult tänada Selverit vitamiinisüsti eest! Selver saatis meie COVID-osakondade töötajatele vitamiinibooster'eid smuutide ja värskete puuviljade näol, mis andsid meedikutele palju energiat.

Täname väga ka armsaid kaasmaalasi, kes on otsustanud annetada oma raha meedikute toetamiseks. Korjatud raha eest osteti palju söödavaid asju. Aitäh, kallis eesti rahvas! Aitäh,Ivi Prits ja Ksenia Moskvina, et tõite kingitused kohale ja aitasite neid kenasti jagada. Olete ägedad!

Suur-suur tänu Karmo Tüürile Gambinuse poest, kes tõi meie COVID-meedikutele maitsvaid hõrgutisi.

Mäetaguse jahimeeste selts kinkis Ida-Viru Keskhaigla EMO töötajatele massaažitooli. Annetus tehti EMO meedikute keerulises koroonaolukorras toetamise eesmärgil. MTÜ Mäetaguse Venator juhatuse liige Martin Mägi: "Nähes, kui kiires tempos käib töö EMO-s, otsustasime kinkida midagi sellist, mis võib aidata neil pausi ajal natuke puhata". EMO vastutav õde Katrin Piirsoo katsetas uut massaažitooli ja ütles, et väga meeldiv on vabal hetkel korra maha istuda ja 5-10 minutit toolis lõõgastuda. "See annab palju energiat juurde, mis on praegu väga vajalik", nentis Katrin. Suur aitäh teile kingitus eest!

Kas nägid juba meie Facebookis ja Instagramis, kui vahva tordi kinkis raadio "Volna" Ida-Viru keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna töötajatele? EMO õde Lia Plistkina, kes on üks üheteistkümnest meie õest, kellele anti tiitel "Tubli õde 2021" ja EMO õendusjuht Ksenia Verhovskaja võtsid vastu tordi, mille saatis neile raadio „Volna“ oma seitsmenda sünnipäeva puhul. Lia ja Ksenia: "Meil on väga hea meel, et EMO töötajatele tehti selline tore kingitus. Osakonnas on praegu üpris suur koormus ja hommikune magus amps süstis meile lisaenergiat. Ütleme raadio "Volna" meeskonnale suur aitäh ja soovime neile edu ja palju tegutsemisaastaid!"

IVKH aasta parimad töötajad on doktor Jaak Lind, kooliõde Anu Kangur, hooldaja Jelena Ivanova, autoklaavi töötaja Olga Pronina ja programmeerija Galina Ivanova

Parimate tunnustamineAasta parimaid töötajaid tunnustati IVKH 18ndal aastapäeval

​Aasta parimaid töötajaid valib struktuuriüksuste poolt esitatud kandidaatide seast komisjon koosseisus: keskhaigla juhatus, keskhaigla õendusjuht, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu Ida-Viru Keskhaigla peausaldusisik, Eesti Õdede Liidu Ida-Viru Keskhaigla usaldusisik ja Kohtla-Järve Arstide Ametiühingu usaldusisik.

2021. aasta parim arst on kirurgiakliiniku juhataja doktor Jaak Lind

Doktor Jaak Lind töötab Ida-Viru keskhaiglas 17 aastat, 2004. aastast. Doktor Linnu juhtimisel suutis IVKH kirurgiakliinik piiranguteta jätkata plaanilist tööd keerulisel koroonaajal. Dr Lind on märkimisväärselt panustanud HEDA programmi (Health Enterprise Data and Application, haigla infosüsteem) arendusettepanekute tegemisse ning ta on üks HEDA arendamise kahest kliinilisest arvamusliidrist. Ta on oma oskusi pidevalt täiendanud. Teadaolevalt on ta üks vähestest arstidest Eestis, kes on edukalt sooritanud SNOMED Foundation eksami (SNOMED on meditsiiniterminite, - koodide ja koodide determinantide arvutipõhine nomenklatuur). Kasutab edukalt SNOMED-i ingliskeelse terminoloogia tõlkimiseks eesti keelde. Doktor Lindu iseloomustavad süsteemne mõtlemine, oskus näha tervikut, sihikindlus ja töökus.

2021. aasta parimaks õeks valiti kooliõde Anu Kangur

Kooliõde Anu Kanguri tööstaaž IVKH-s on 7 aastat. Anu Kangur töötab Kiviõli Vene Koolis, Maidla ja Lüganuse koolides. Lisaks võtab ta vastu vaktsineerimiskabinettides ja käib vaktsineerimise väljasõitudel. Anu on palju aidanud kaasa vaktsineerimisvajaduse tähtsustamisel Ida-Virumaa koolides. On panustanud koolitervishoiu tegevusjuhendi täiendamisse. Ta on väga hea nõustaja, kohusetundlik õde, oskuslik meeskonnamängija.

2021. aasta parim hooldaja on Jelena Ivanova

G3 sisehaiguste osakonna hooldaja Jelena Ivanova töötab IVKH-s alates 2015. aastast. Jelena on kvalifitseeritud hooldustöötaja. Tema üheks tugevaks küljeks on empaatiavõime. Alati viisakas, abivalmis ja vastutustundlik.

2021. aasta parim tervishoiutöötaja on Olga Pronina

Operatsiooniosakonna instrumendihoolduse töötajaja Olga Pronina liitus meiega 2018. aastal. Sel aastal lõpetas steriliseerimistehniku erialaõppe. Oskab kasutada kõiki instrumendihoolduse seadmeid. Olga on kohusetundlik, täpne ja kvalifitseeritud töötaja.

2021. aasta parim tugitöötaja on programmeerija Galina Ivanova

Galina on pika tööstaažiga kolleeg, kes töötab IVKH-s 1993. aastast. Tegeleb edukalt personaliprogrammi Selery arendamisega. Automatiseerib ja lihtsustab paljusid tööprotsesse raamatupidamises. Panustab personali programmi ABACUSE testimisse ja kasutamiskogemuse parendamisse. Galinat iseloomustavad strateegiline mõtlemine, tulemustele orienteeritus, iseseisvus, oskus märgata detaile.

Ida-Viru keskhaigla personalijuht Ülle Politajev: „Iga keskhaigla töötaja on tunnustust väärt, nii suuremate kui ka väiksemate tegude eest ja valikute tegemine ei ole lihtne. Sel aastal on tunnustuse pälvinud pühendumisega töötajad, kes on eestvedajateks nii erialast tööd tehes, kui organisatsiooni arendamiseks vajalikes tegevustes. Eestvedaja roll ei ole lihtne, nad on oma töökuse ja visadusega kolleegidele suunanäitajaks. Meie selle aasta tublimaid iseloomustavad lisaks tööarmastusele, vastupidavus, positiivne mõtlemine ja initsiatiivikus. Teie töö on hindamatu, tänan teid! Usun, et olete oma tööõnne leidnud!“

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo