Eesti haiglate õendusjuhtide talvekool on võimalusterohke plats uute teadmiste hankimiseks ja kogemuste vahetamiseks

talvekPilt: Eesti Õendusjuhtide Ühing

Eesti haiglate õendusjuhtide talvekool toimus sellel aastal kahel päeval, 12. ja 13. jaanuaril Saka mõisas, Pankranniku pärlis. Selle korraldamisega tegelevad iga aasta Eesti Õendusjuhtide Ühingu liikmed. Ühingu liikmeteks on Eesti piirkondlike, keskhaiglate ja üldhaiglate haigla õendusjuhid. Tegemist on pea kuus aastat tagasi asutatud ühinguga, mille peamine eesmärk on arendada juhtimisprofiile õenduse valdkonnas ja suurendada õendusjuhtide panust riigi tervishoiupoliitika kujundamisel ja tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamisel. Lisaks on selle ühingu koostööpartneriteks ka Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetool, tervishoiu kõrgkoolid, Eesti Õdede Liit, Euroopa õendusjuhtide ühing (ENDA), Kutseliit, Riiklik 3N töörühm ja Eesti Ämmaemandate Ühing. Talvekooli korraldasid seekord Ida-Viru Keskhaigla õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja ja Narva Haigla ülemõde Natalja Metelitsa.

Talvekooli esimesel päeval toimus sisukas seminar, millel arutati haiglate õendusjuhtimise struktuure, õendusjuhtide vastutusalasse jäävaid valdkondi ja spetsialistide kaasatust valdkonniti.

Lisaks arutati tervishoiutöötajate hetkeseisu muutuvas tervishoiusüsteemis, vajadusi ja väljaõppe võimalusi. Arutelu eesmärk oli tuua ühe laua taha haiglate õendusjuhid ja õppeasutuste esindajad, et arutada ja leida lahendusi tervishoiuspetsialistide vähesuse tingimustes tervishoiuteenuse järjepidevuse ja kvaliteedi tagamiseks ning sõlmida kokkulepped järgmiste sammude osas.

Samuti diskuteeriti uute õppekavade/kutsete (näiteks flebotomistid ehk vereproovi võtjad) arendamise vajaduse ja võimaluste teemal ning eritähelepanu orbiiti sattusid veel hooldustöötajate õppekavade ja väljaõppe kvaliteediga seotud küsimused.

Teist päeva sisustati Ida-Viru Keskhaigla ja Narva Haigla külastusega. IVKH õenduse ja patsiendikogemuse juhi Ksenia Verhovskaja sõnul oli talvekooli raames organiseeritud väljasõit igati kasulik ja silmaringi avardav. „Pikalt mõtlemata sõnan, et kohtumine kolleegidega teistest haiglatest, kõrgkoolidest ja ühingutest oli informatiivne ning inspireeriv. Loodan, et seminaril saadud uute teoreetiliste teadmistega kaasneb järgnev praktiline suunitlus,“ nentis Ksenia Verhovskaja. Hea näite sellest, kuidas teooria kandus üle praktikasse, tõi ta tuginedes Tartu Ülikooli Kliinikumi õenduse ja patsiendikogemuse juhi Ilona Pastaruse ettekandele patsientide nõukoja moodustamise teemal, mida Eesti Õendusjuhtide Ühingu liikmed lahkasid eelmisel aastal toimunud suvekoolis Hiiumaal. „Ilona tegi põhjaliku ülevaate patsientide nõukoja eesmärkide, ülesannete ja oodatavate tulemuste osas ja andis kasulikke nõuandeid, mida rakendasime ka meie patsientide nõukoja loomise etapil. Ida-Viru Keskhaigla juures tegutseb eelmise aasta sügisest üheksaliikmeline patsientide ja nende lähedaste esindusrühm, kes annab sisendeid haigla tervishoiuteenuste arendamiseks, patsiendikogemuse parandamiseks ja patisentide ja haigla töötajate vahelise koostöö edendamiseks,“ lausus IVKH õenduse ja patsiendikogemuse juht.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo