Toimus IVKH juhtivtöötajate sügisseminar

Sugisseminar RakveresTeisipäeval, 20.09. ja kolmapäeval, 21.09.22 toimus Ida-Viru Keskhaigla juhtivtöötajate seminar. Seminari esimesel päeval rääkisime patsiendiohutuskultuurist ja keskhaigla koostööprojektidest, samuti tegime ülevaate IVKHs toimunud ja toimuvatest muudatustest. Teisel päeval suunasime tähelepanu fookuse juhi rollidele ja vastutusele ja diskuteerisime tänapäeva juhtimise väljakutsete teemal. Lisaks keskhaigla meeskonna liikmetele osalesid seminaril ka külalisesinejad.

Juhatuse liikmed Tarmo Tohver, dr Toomas Kariis ja Ksenia Verhovskaja tegid sisuka sissejuhatuse teemal "Muutuv haigla 2022", mille põhipunktid olid organisatsiooni arengusammud ja väliskeskkonnast tulenevad väljakutsed.

Külalisesinejad Tartu Ülikooli Kliinikumist õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus ja intensiivraviõde/patsiendiohutuse koordinaator Maarja Ämarik tegid ülevaate patsiendiohutuskultuuri muudatustest ja tõid praktilisi päriselunäiteid ülikoolihaiglast. Patsiendiohutus iseseisva töövaldkonnana on meie keskhaigla jaoks uus suund ning alates 1. oktoobrist meil alustab tööd patsiendiohutuse spetsialist, kes tutvustab oma töö spetsiifikat - see on midagi muud kui palatite mehitamine turvameestega.

Õenduse valdkonna projektijuht Alevtina Uustalu ja ravitöö korralduse teenistuse administratiivspetsialist Tuuli Truupõld esitlesid koostöö tulemusi koolide ja kõrgkoolidega. Eelmisel aastal avasime koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga radioloogiatehnikute väljaõppe programmi IVKH baasil ja sel aastal käivitasime analoogselt bioanalüütikute väljaõppe Virumaal. Samuti teeme edukat koostööd Jõhvi Gümnaasiumiga ja alates selle aasta septembrist ka Kohtla-Järve Gümnaasiumiga. Mõlema kooli gümnasistidele oleme modelleerinud valikaine "Meditsiin ja tervishoiualused", et suurendada õpilaste huvi meditsiini vastu, anda neile teoreetilisi ja praktilisi oskusi. Lisaks arutasime koostööd TalTechiga meditsiinitehnoloogiate arendamise osas.

Kirurgiakliiniku juhataja dr Jaak Lind tegi videoesitluse, milles rääkis endoproteesimise raviteekonnast.

Torujõe noortekodu projektijuht Viktoria Žitkova tutvustas sõltuvusprobleemidega noorukitele mõeldud raviasutuse tegevusi. Torujõe noortekodu sihtrühm on 13-18 aastased noored ja nende lähedased, kes otsivad abi seoses uimastite tarvitamise ja sellega kaasuvate emotsionaalsete ning käitumuslike raskustega.

Kirurgiakliiniku õendusjuht Julia Kedus jagas kuriteoohvrite kaitse projekti olulisemaid aspekte ja edusamme. Julia juhtis tähelepanu, et üks tähtsamaid tegevusi ei ole mitte ainult meditsiinilise abi osutamine patsiendile, vaid tegelikult kuriteo ohvri tuvastamine ja teiste asutuste spetsialistide kaasamine ohvri abistamise protsessi.

Neuroloogia vanemarst dr Katrin Põld pajatas insuldihaige raviteekonnast.

Haldusjuht Koit Oras tegi ülevaate keskhaigla uuenevast taristust ja ehitustööde käigust. Praegu käib meil G-korpuse rekonstrueerimine, mis asub sisekliiniku endises hoones.

Seminari teise päeva külalisesineja Margus Alviste eestvedamisel toimus interaktiivne arutelu juhtide, sh juhtivate klinitsistide rollide ja vastutuse teemal.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo