Ootame Teid kandideerima Ida-Viru Keskhaigla patsientide nõukotta!

Patsientide n6ukodaPatsientide nõukoda on 6-10 liikmeline haigla juures tegutsev Ida-Viru Keskhaigla patsientide ning nende lähedaste esindusrühm, mille liikmed panustavad nõukoja tegemistesse vabatahtlikkuse alusel.

IVKH patsientide nõukoja liikmed saavad teha ettepanekuid haigla juhtkonnale ja töötajatele inimkesksete patsienditeekondade kujundamisel ja arendamisel, mille tulemusel paraneb patsientide haiglakogemus ning edeneb patsientide ja töötajate koostöö.

IVKH patsientide nõukoja eesmärk on kaasata haigla tervishoiuteenuste arendamisel patsientide ja nende lähedaste arvamusi, ettepanekuid ja kogemusi konstruktiivsel viisil. Ootame tagasisidet ka haigla dokumentidele (arengukava, juhendid, patsientide infomaterjalid, rahulolu-uuringute tulemused). Lisaks soovile panustada, on määravaks ka nõukoja mitmekülgsus. Meie soov on, et kaasatud oleksid endised ja praegused IVKH patsiendid, nende lähedased ja ka patsientide esindusühingud.

IVKH on huvitatud tugevast koostööst patsientide nõukojaga, et läbi patsientide vaate kujundada haigla keskkond inimkesksemaks.
Nõukoja kokkusaamised on planeeritud toimuma vähemalt kord kuus või vastavalt vajadusele haigla ruumides (Ilmajaama 14).

Ootused kandidaadile:
- kogemus Ida-Viru Keskhaiglaga patsiendi või lähedase rollis ja/või tervishoiusüsteemiga üldisemalt
- valmisolek jagada enda või oma lähedase või esindatava organisatsiooni liikme arvamusi ja kogemusi konstruktiivsel viisil, teha ettepanekuid patsiendisõbralikuma haigla arendamiseks, osaleda aruteludes ning teha meeskonnatööd
- valmisolek panustada nõukoja tegemistesse vabatahtlikkuse alusel
- valmisolek osaleda nõukoja koosolekutel vähemalt üks kord kuus
- oskused ja võimalus kasutada e-posti
- oskus ja võimalus teha dokumentidega iseseisvalt tööd, pidades kinni tähtaegadest
- eesti keele oskus suhtlustasandil

Kui Teil on soov liituda IVKH patsientide nõukojaga, saatke oma CV ja lühike motivatsioonikiri (1 lk) hiljemalt 12. augustiks 2022 e-mailile . Motivatsioonikirjas palume kirjeldada, millisena näete oma rolli ja panust patsientide nõukoja töös ning milline on Teie varasem kokkupuude Ida-Viru Keskhaiglaga patsiendi või lähedasena.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo