Insuldiprojekti raames loodud mobiilirakendus aitab insuldijärgsel patsiendil igapäevaelus paremini toime tulla

Insuldiäpi tutvustusInsuldiäpi tutvustus taastusravi- ja õendusabikliiniku töötajatele

Insuldiprojekti kavandamisel uuringutega tutvudes saime kinnitust, et õenduspõhine nõustamine ja toetus raske astmega insuldipatsiendi lähedastele akuutravil ja selle järgses perioodis võib teha haige lähedastele kohanemise uudse situatsiooniga valutumaks ning aitab luua konstruktiivset ning usalduslikku suhet ravimeeskonnaga. Uuringutes on jõutud järeldusele, et õenduspõhised sekkumised lähedastele vähendavad lähedaste koormust ja tõstavad nende elukvaliteeti. Lähedasel, kes hooldab rasket haiget kodus, on vaja haige kroonilise raske seisundiga toimetulekuks head kontakti patsiendi ravimeeskonnaga, ühtlasi ka teadmisi ja oskusi, mida tal eelnevalt ei ole olnud. Patsientide viibimine akuutravil on tänapäeval suhteliselt lühiajaline ning kokkupuude tervishoiutöötajatega ning nende poolt edastatav info patsiendi edasise hooldamise ja taastamise kohta jääb lähedasele, olukorra keerukust arvestades nö pinnapealseks ning ununeb kergesti. Seega oli vaja luua ja testida uusi töömudeleid raskete insuldihaigete lähedaste kaasamiseks ja võimestamiseks.

Insuldiprojekti raames arendasime koos partneriga Cognuse OÜ raske isheemilise insuldiga patsiendi koduse hooldamise toetamiseks mobiilirakenduse, millesse integreerisime patsiendi õendus-hooldustoiminguid ja kodust taastusravi toetavad õppevideod. Õppevideod valmisid koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega. Mobiilirakenduse eesmärgiks on toetada patsiendi lähedast kodukeskkonnas abistamisel õendus-hooldus- ja koduse taastusravi (toitmine, nahahooldus, asendiravi jms) toimingutes.

Rakendus toimib sedasi, et patsiendi raviarst või insuldiõde määrab rakenduses konkreetse patsiendi spetsiifikat arvesse võttes konkreetsed protseduurid, mida lähedane saab kasutada. Lähedane laeb nutiseadme olemasolul rakenduse endale nutiseadmesse, registreerib end kasutajaks ning hakkab protseduure teostama. Protseduuridele on peale loetud eesti- ja venekeelne tõlge (vastavalt eelistatud keelele), samuti on olemas ka subtiitrid mõlemas keeles. Patsiendi lähedane teeb vajalikud protseduurid läbi ning lõpetab seansi, misjärel on võimalus läbi rakenduse anda tagasisidet patsiendi enesetundele või seisundile protseduuri tegemise hetkel või lõppedes. Tagasiside ja rakenduse kasutamise kokkuvõtteid ning ülevaateid näeme isikustamata kujul läbi mixpanel'i, mis annab võimaluse monitoorida rakenduse kasutust, kasutusmugavust, protseduuride kasutust.

Põhiline kasu on ikka see, et patsiendi lähedane oleks toetatud ja piisavalt informeeritud, julgestatud ning et patsiendil läheks kodus hästi.

Tekst: insuldiprojekti juht Evelin Kruusalu (pildil paremalt teine)

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo