Ida-Viru Keskhaiglas toimuvad struktuursed muutused

Juhatuse pilt 2

Pildil on Ida-Viru Keskhaigla juhatus (vasakult): ülemarst dr Toomas Kariis, õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja, juhatuse esimees Tarmo Tohver.

Käesoleva aasta alguses kinnitas Ida-Viru keskhaigla nõukogu ametisse kolmanda juhatuse liikme - Ksenia Verhovskaja, kelle vastutusvaldkonnaks on õenduse ja patsiendikogemuse juhtimine.

Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja: „Alates 1. maist alustas tööd Patsienditeenistus, mis tegeleb õenduse kvaliteedi tagamise ja arendamise, patsiendiohutuse edendamise, ambulatoorse õenduse korraldamise, õenduse eriala arendamise ja sotsiaalteenuste integreerimisega tervishoiuteenustega. Uue teenistusena on moodustatud Klienditeeninduse teenistus, mille tegevuste hulka kuulub lisaks kogu haigla registratuuride ja kõnekeskuste töö koordineerimisele ka organisatsiooni esmamulje kujundamine, infograafika ja infomaterjalide väljatöötamine, suhtluskultuuri edendamine ja klientide rahulolu parandamine“.

„Aprillikuu lõpus kujundati ümber Polikliiniline teenistus, mille õenduspersonal asus tööle Patsienditeenistuse Ambulatoorse õenduse osakonda, klienditeeninduse töötajad asusid tööle Klienditeeninduse teenistusse. Kogu haigla personal koostöös uute teenistustega liigub senisest rohkem inimkeskse tervishoiu suunas, tagades lisaks raviteenusele parima teeninduse patsiendile ja tema lähedastele, väärtustades seejuures kolleege ja haigla töötajaid“ lisas Ksenia Verhovskaja.

Lisaks õenduse valdkonna muudatustele, kujundati ümber ülemarsti kantselei – muutus nimetus ja koosseis. Nüüdsest kannab üksus nime Ravitöö korralduse teenistus.

Juhatuse esimehe Tarmo Tohveri sõnul aitavad struktuursed muutused parandada teenuste kvaliteeti ja tõsta patsientide rahulolu. „Märgiline on, et õenduse ja patsiendikogemuse valdkond on nüüd esindatud haigla juhatuses. Haigla jaoks on uute struktuuriüksuste loomine oluline samm organisatsiooni arengus just patsiendi seisukohast. Töötame selle nimel, et patsiendid saaksid Ida-Viru keskhaiglas parima raviteenuse ja teeninduse“, lausus Tohver.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo