Tutvusime Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku tööga

Pärnu haigla külastus

​Ida-Viru Keskhaigla esindajad tutvusid Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku tööga. Meie eesmärk on rajada uus psühhiaatriakorpus Kohtla-Järvel Ahtme aktiivravikompleksi territooriumil. Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku külastus oli kasulik, sest ainult isiklikult ruume ja seadmeid vaadates, inimestega suheldes ja kontseptsiooni uurides saab kujundada enda visiooni sellest, kuidas peab psühhiaatriakorpus välja nägema ja millised teenused peavad seal olema kättesaadavad. „Nägime, kui lihtsaks ja loogiliseks on Pärnu Haigla psühhiaatriakliinik üles ehitatud ja saime väga hea ülevaate selle kliiniku tööst", lisas tegevjuht Tarmo Tohver.

Psühhiaatriakorpus on mõistlik rajada just Ahtme üksusesse, kuna see peab olema ühenduses muu keskhaiglakompleksiga – selleks, et lihtsustada patsientide uuringutele pääsemist ning tagada ka koostöö teiste erialaspetsialistidega. Kuni uue korpuse valmimiseni jätkab teenuse osutamist Ahtme haigla oma praeguses asukohas. „Kavandatava psühhiaatrikeskuse näol ei ole tegemist üksnes statsionaarset ravi pakkuva asutusega. See on keskkond, kus kõik vaimse tervise teenused asuvad ühe katuse all – nii ambulatoorne ravi, rehabilitatsioon kui ka muud psühhiaatrilistele haigetele mõeldud tugiteenused", jagas IVKH psühhiaatria vanemarst doktor Tuuliki Hion.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo