Valitsus lülitas Ida-Viru Keskhaigla väljaehitamise II etapi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja

MjaGprimVabariigi Valitsuse 31.1.2019 istungi päevakorra 6. punktina oli arutusel: „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja kinnitamine“. Selle ühe muudatusena „Haiglavõrgu tugevdamine riskipiirkonnas“ eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusena 15,5 milj eurot Ida-Viru Keskhaigla aktiivravikorpuse II etapi välja ehitamiseks.

„Tegemist on suure sammuga edasi meie haigla väljaehitamisel“ avaldas enda heameelt Tarmo Bakler. Ta lisas: „Eelmise aasta aprillis lülitati IVKH II etapi väljaehitamine riigi eelarve strateegiasse ning detsembri lõpul kinnitas Euroopa Komisjon muudatused rakendusaktides, mis võimaldab Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine meetme kaudu panustada Ida-Viru Keskhaigla väljaehitamisse.

Vastavalt haigla funktsionaalsele arengukavale teostatakse ühise projektiga uue M-korpuse rajamine ning olemasoleva G-korpuse rekonstrueerimine ja sellele juurdeehituse rajamine.

Uues M-korpuses hakkavad paiknema laboratoorium ja patoloogiateenistus, siseerialade päevaravi ning infektsioonhaiguste, kardioloogia, neuroloogia, pulmonoloogia ja sisehaiguste palatiosakonnad.

Rekonstrueeritavas G-korpuses ja juurdeehitises hakkavad paiknema Ahtme Tervisekeskus, eriarstide ambulatoorne vastuvõtt, radioloogilised uuringud ja ravi, taastusravi.

Projekti kogumaksumuseks on kavandatud 23 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalfondi toetus moodustab 67%. Ida-Viru Keskhaigla Ahtme esmatasandi tervisekeskuse loomise, mille kogumaksumus on u 2,7 milj eurot, kasutatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi u 1,13 milj. euro ulatuses.

Vastavalt 2003. aastal kinnitatud haiglavõrgu arengukavale pidi Ida-Virumaa Keskhaigla projekteerimine toimuma 2003-2004 ja ehitamine 2005-2006. a. Aktiivravikorpuse I etapp valmis 2013. aastal.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo