Eelinfo - aprillikuus toimub Ida-Viru Keskhaiglas patsientide rahulolu-uuring

Aprillikuus toimub Ida-Viru Keskhaigla ambulatoorsete patsientide rahulolu-uuring, millel ootame teie aktiivset osavõttu. Anonüümne ja vabatahtlik küsitlus viiakse läbi aprillikuu jooksul ambulatoorsel vastuvõtul käinute hulgas. Küsitlusele on võimalik vastata, kas: 

  • paberkandjal – ankeedid on küsitlusperioodil saadaval polikliinikute registratuurides ja vastuvõtukabinettides.
  • veebipõhiselt - ankeeti on võimalik täita elektrooniliselt siin (eesti keeles).

Juhul kui te ei soovi vastata küsitlusele, kuid soovite anda tagasisidet Ida-Viru Keskhaigla kohta, siis on seda võimalik teha vormikohasel blanketil.

27.03.2014

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo