Detsembrikuu üks kirkamaid sündmusi oli töötajate tunnustamine

​2023. aasta detsembrikuu oli traditsiooniliselt väga teguderohke, töine, innustav ja tihti ka pidulik. Lisaks tööülesannete täitmisele, aasta kokkuvõtete tegemisele ja jõulutervituste jagamisele toimus ka silma paistnud töötajate tunnustamine.

Kas me saame kujutada ette aastalõppu ilma töötajate tunnustamiseta? Vaevalt. Umbes sama ebatavaline on tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva ilma, et kiluvõileib ilutseks meie söögilaual või minna Pariisi ja jätta tegemata kohustuslik selfie Eiffeli torni taustal. Kuigi viimase puhul on see järsku kaalukas põhjus sinna võimalikult kiiresti taas suunduda.

Üpris palju aega võib kuluda mõistmaks, mis oleks, kui meil poleks traditsioone. Need aitavad kujundada ja hoida meie identiteeti, väärtusi ja tihti ka hoiakuid. Seda nii indiviidi kui kollektivistliku kogumi, näiteks organisatsiooni tasandil. Meie haigla üks olulisemaid traditsioone on töötajate tunnustamine. Miks on just see traditsioon üks olulisemaid? Vastus on väga lihtne - igas organisatsioonis on inimesed tähtsaimad, sest nendest sõltub organisatsioonide eksisteerimine ja sageli ka teiste inimeste vajalikkus. Majandusõpikutes saab tihti silmata termineid "inimressurss", "inimkapital" või kui inimeste (töötajate) kohta öeldakse küüniliselt ja kuivalt "vara". Aga maailm muutub, trendid muutuvad, keeled muutuvad, kõik muutub - nii et see "vara" on juba liiga hilja. Inimene on indiviid, isiksus. Kõik muu on kapitalismi ajahambast puretud vaiad.

Haigla töötajate tunnustamine toimus jõulupeol. Töötajaid tunnustati erinevates kategooriates. Tunnustuse jätkuva eestvedamise eest said neuroloogia vanemarst dr Katrin Põld, lasteosakonna kirurgia vanemarst dr Aleksandra Šilova, kirurgiakliiniku õendusjuht Julia Kedus, Torujõe noortekodu projektijuht Viktoria Žitkova, haldusjuht Koit Oras ja vanemperenaine Oksana Žirnova.

Katrin Põld, neuroloogia vanemarst
Pildil vasakult.
katrinpõld

Katrini pühendumus tööle ning organiseerimis- ja eestvedamisoskus loovad aluse parimale patsientide ravile. Tema kirg neuroloogia vastu peegeldub mitte ainult tema professionaalses lähenemises, vaid ka võimes luua usaldussuhe patsientidega. Katrini huviorbiidis on ka teadustöö ja kliinilised uuringud. Lisaks on ta palju panustanud IVKH insuldiprojekti ja ta on Eesti üks väheseid unemeditsiini valdkonna spetsialiste.

Aleksandra Šilova, pediaatria osakonna kirurgia vanemarst
aleksandrash

Aleksandra on väga aktiivne, tragi ja oma tööd kogu südamega armastav kolleeg, kelle energiakarikas on alati veereni täis. Tema positiivne ellusuhtumine ja kaasakiskuv suhtlemismudel panevad ka teistel silma särama. Aleksandra on mitmekülgne spetsialist - ta on üldkirurg, lastekirurg, toitmisravi spetsialist, valuravi huviline, lektor. Isegi puhkuse ajal mõlgutab Aleksandra mõtteid selle üle, mida põnevat saaks pakkuda lastele järgmisel väljasõiduüritusel, kuidas optimeerida kliinilist toitumist ja milliseid seinamaalinguid teha lasteosakonnas renoveeritud ravikorpuses.

Julia Kedus, kirurgiakliiniku õendusjuht
juliakedus

Julial on tugevad projektijuhtimise oskused ja suur pürgimus teha arendustööd. Ta ei ole mitte ainult kogenud ämmaemand ja õendusjuht, vaid ka inspireeriv liider, kes julgustab meeskonda saavutama paremaid tulemusi. Lisaks pöörab Julia väga suurt tähelepanu professionaalsete oskuste järjepidevale arendamisele. Julial on magistrikraad õendusteaduses ja hetkel studeerib ta õigusteadust. Julia oli pikka aega projekti "Kuriteoohvrite kaitse Eestis" eestvedaja ning tema algatusel ja juhendamisel oli käivitatud projekt "Ämmaemanda koduvisiidid lapse esimestel eluaastatel".

Viktoria Žitkova, Torujõe noortekodu projektijuht
Pildil keskel.
vzitkova

Viktoria Žitkova on dünaamiline ja pühendunud projektijuht-koordinaator, kelle juhtimisel Torujõe noortekodu, kus ravitakse sõltuvusprobleemidega noorukeid, on saavutanud häid tulemusi. Tema individuaalne lähenemine, oskus näha suurt pilti, kannatlikkus ja empaatiavõime on aidanud luua keskkonna, kus noored patsiendid tunnevad end turvaliselt ja toetatuna. Neile on Viktoria eestvedamisel loodud kõik vajalikud tingimused kasvamaks tugevateks ja enesekindlateks inimesteks, kes suudavad kiiremini sulanduda ühiskonda ja elada täisväärtuslikku elu.

Koit Oras, haldusjuht
koitoras

Haiglat on viimastel aastatel tabanud hoonete renoveerimisbuum. Koit on edukalt juhtinud mastaapseid ehitus- ja rekonstrueerimisprojekte, nende seas on Järve tervisemaja (D-korpuse), Ahtme tervisemaja (L-korpuse) ja sisekliiniku (M-korpuse) rekonstrueerimine. Lisaks ehitus- ja rekonstrueerimistööde koordineerimisele jälgib Koit ka hoonete taristu toimimist. Samuti on ta palju panustanud väliinfograafika projekti.

Oksana Žirnova, vanemperenaine
Pildil vasakult.
oksanazirnova

Oksana on töökas kolleeg, kelle vastutusalas on kogu Järve tervisemaja ja pesumaja heakorratööde koordineerimine. Lähtudes tema töö spetsiifikast, tuleb Oksanal kiiresti reageerida ja probleeme lahendada. Koos meeskonnaga saab kõikide väljakutsetega oluliselt kiiremini hakkama saada.

Lisaks said tunnustuse töötajad kategoorias "Tunnustame kolleegi". Märgiline on see, et kategooriaid on nüüd rohkem kui kunagi varem. Loodetavasti tuleb neid veel juurde. Tunnustuse said

1.arstid: naistearst Alexey Tsaregorodtsev;
2.õendustöötajad: M4 sisehaiguste osakonna vastutav õde Maria Volkova;
3.teised tervishoiutöötajad: patoloogiateenistuse vastutav bioanalüütik Olga Pilitsina;
4.hooldustöötajad: EMO hooldaja Maile Mokrik;
5.tugiteenistuse töötajad: hambakliiniku raamatupidaja Juta Kiiver;
6.puhastusteenindajad: German Terehhov;
7.klienditeenindajad: Jelena Djomina;
8.sekretärid: EMO sekretär Merja Bogens;
9.õendustöötajate mentor/juhendaja: EMO õendusjuht Katrin Piirsoo;
10.arsti mentor/juhendaja: EMO juhataja dr Markko Jalas;
11.teiste tervishoiutöötajate mentor/juhendaja: taastusravi- ja õendusabikliiniku kliiniku juhataja Eveli Tamm;
12.tugiteenistuse töötaja/mentor: kantselei juhataja Kersti Tingas.

Alexey Tsaregorodtsev, günekoloog
alexeytsareg

Alexey on tõeline meeskonnamängija. Ta on abivalmis, sõbralik, kannatlik ja tunneb psühholoogia peensusi. Tema põhjalikud teadmised ja pühendumine tööle on hindamatu tugi patsientidele. See, et Alexey oli tunnustuse saanud, et tulnud paljudele üllatusena – tema eriline suhtumine töösse on muutnud paljude naiste tervist paremaks.

Eveli Tamm, taastusravi- ja õendusabikliiniku juhataja
evelitamm

Eveli on särasilmne ja pühendunud kliiniku juhataja, kelle eestvedamisel on kliinik saavutanud kõrge taseme taastusravi- ja õendusabiteenuste osutamisel. Lisaks administratiivtöö tegemisele leiab Eveli võimalusi ka perekooli loengute andmiseks ja füsioterapeudi konsultatsioonide läbiviimiseks naistele, kellel esinevad sünnitusjärgsed tüsistused.

Katrin Piirsoo, EMO õendusjuht
katrinpiirsoo

Katrin on kogenud ja pühendunud erakorralise meditsiini osakonna õendusjuht, kelle juhendamisel on tagatud kiire ja kvaliteetne õendusabi. Katrin oskab mitut asja korraga teha ja viib alustatu lõpule. Tema õenduse juhtimise ja praktikantide juhendamise stiil on diplomaatiline ja talle meeldib kogemuspõhine lähenemine. Mentorluses pöörab Katrin suurt tähelepanu sünergia ja kuuluvustunde tekitamisele.

Maria Volkova, M4 sisehaiguste osakonna vastutav õde
mariavolkova

Tema sügav hool ja tähelepanu iga patsiendi suhtes on märgatav ning on aidanud luua osakonnas sooja ja toetava atmosfääri. Maria on väga sõbralik, osavõtliku südame ja väga hea huumorimeelega kolleeg, kelle panus on silmapaistev ning kelle pühendumus pälvib austust kogu meeskonna seas.

Olga Pilitsina, patoloogiateenistuse vastutav bioanalüütik
olgapilitsina

Bioanalüütiliste uuringute ekspert, tema täpsus ja professionaalsus mängivad olulist rolli õige diagnoosi panemisel ja ravi planeerimisel. Tema pidev pühendumus ja tähelepanelikkus tagavad, et iga analüüs on tehtud kõrgeimate standardite järgi, aidates kaasa patsientide ravile ja kiiremale taastumisele.

Kersti Tingas, kantselei juhataja
kerstitingas

On asjatundlik ja tulemuslik kolleeg, kelle põhiline töövaldkond - õigusteadus - aitab ka teistel kolleegidel oma tööd paremini teha. Kersti investeerib suurt osa ajalisest ressursist kolleegide õigusalasse nõustamisse, sest õiguse küsimustega puutuvad kokku kõik haigla struktuuriüksused. Tema tähelepanu detailidele, täpsus ja projektijuhtimise oskus on aidanud kaasa mitmete tööprotsesside kiiremale ja tõhusamale korrastamisele. Kersti on ka DHSi administraator.

Juta Kiiver, hambakliiniku raamatupidaja
jutakiiver

Juta on hambakliiniku rahaasjade haldjas, kelle kõrge täpsus ja oskus piiluda raamatupidamislike arvude ja numbrite "tagatuppa" ei jäänud kolleegide tähelepanuta. Lisaks individuaalsele tööle numbritega armastab Juta ka meeskonnatööd. Ta naudib inimestega suhtlemist, oskab anda häid nõusid, mis on kasulikud ja praktilised ka igapäevaelus.

Jelena Djomina, klienditeenindaja
jelenadjomina

Sõbralik ja abivalmis klienditeenindaja, kelle positiivne suhtumine loob patsientidele ja nende lähedastele meeldiva kogemuse haiglas. Tema professionaalne suhtlemisoskus ning võime rahulikult, mõistvalt ja rõõmsalt rääkida iga patsiendiga ja arvestada patsientide vajadustega väärivad märkamist. Jelena püüdleb alati selle poole, et patsiendil tekiks hea esmamulje haiglast enne, kui ta arsti töökabinetti jõuab.

Merja Bogens, EMO sekretär
merjabogens

Mitmekülgne ja professionaalne sekretär, kelle organiseerimisoskus ja täpsus on olulised haigla administratiivsete toimingute sujuvaks kulgemiseks. Tema aitab kaasa efektiivsemale kommunikatsioonile ja administratiivsele tõhususele.

German Terehhov, puhastusteenindaja
german

Puhastusteenindaja, kelle töö on asendamatu haigla ruumide puhtuse tagamisel. German on väga töökas, energiast pakatav, sõbralik kolleeg, kelle jaoks on oluline, et tema töö kvaliteet oleks kümnest kümme. Teda iseloomustavad ka aupaklik suhtumine oma tervisesse ja füüsilist aktiivsust kummardav eluviis. Germani vaibumatu kirg on ultrajooks, kus tal on silmapaistvaid saavutusi - 2023. aasta suvel võitis ta Sillamäel 24 tundi kestnud maratoni, mille jooksul läbis veidi üle 216 kilomeetri vahemaad.

Markko Jalas, EMO vanemarst

Markko on arst, kelle käsi on tugev organisatoorsete väljakutsete seljatamisel. Ta on toetav, järjekindel ja sihikindel kolleeg. Visionaarse juhtimise asemel eelistab Marko praktilisi tegevusi, mis aitavad saavutada paremaid tulemusi. Mentorluses on Markko jaoks oluline erakorralise meditsiini valdkonna populariseerimine noorte seas.

Maile Mokrik, EMO hooldaja

On heasüdamlik ja tähelepanelik hooldaja, kelle pühendumus tööle patsientidega on märkimisväärne. Ta osaleb mõnusa ja toetava keskkonna loomise protsessis, kus patsiendid tunnevad end hoituna ja mõistetuna.

Tunnustuse pälvinud töötajate iseloomustused põhinevad kolleegide arvamustel.

Palju, palju õnne teile, kallid kolleegid!

Samuti tänasime pikaajalise koostöö ja haigla arengusse panustamise eest järgnevaid ekskolleege: endine nõukogu esimees Valeri Korb, endine nõukogu liige Ljudmila Jantšenko, endine nõukogu liige Niina Aleksejeva, endine juhatuse esimees Tarmo Bakler, endine ülemarst dr Toomas Kariis (praegu IVKH gastroenteroloogia vanemarst), endine haigla õendusjuht Alevtina Uustalu, endine haldusjuht Aleksei Rodin, endine ülemarst dr Aime Keis, endine nõukogu liige dr Urmas Siigur, endine nõukogu liige dr Ago Kõrgvee, endine nõukogu liige dr Jaan Eha, endine ülemarst dr Kaljo Mitt, endine auditikomitee liige Lily Salus.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo