Ajavahemikus 13.-17.03.23 tähistatakse ülemaailmset patsiendiohutuse nädalat

335444237 599957315335494 7896010737651354399 n

Patsiendiohutus on patsiendile tervishoiuteenuse osutamise käigus tekkida võiva tervisekahju või kõrvaltoimete vältimine ja ennetamine. Ehk teisiti öeldes juhuslike ja välditavate patsienti kahjustavate tegevuste puudumine tervishoiuteenuse osutamisel.

Patsiendiohutusjuhtumite tekkimise tõenäosus sõltub mitmest faktorist:
- kuidas haiget ravitakse: õige diagnoos ja ravitaktika valik;
- kas patsiendilt osatakse saada kogu otsuste tegemiseks vajalik informatsioon;
- kas suudetakse vältida tervishoiutekkelisi infektsioone ja nende levikut;
- kas haigele suudetakse luua turvaline keskkond ja pakutakse ohutut käsitlust.

Meie haigla tegevused patsiendiohutuskultuuri arendamiseks hõlmavad:
- patsiendiohutuse- ja patsiendiohutuskultuuri alaseid koolitusi haigla töötajatele;
- patsiendiohutusjuhtumite infosüsteemi juurutamist aset leidnud juhtumite raporteerimiseks;
- haiglasisese patsiendiohutuskultuuri küsitluse läbiviimist, et vaadata, kuidas on pooleteist aastaga muutunud meie haigla töötajate vaated patsiendiohutuskultuurile.

Pildil on sisekliiniku õendusjuht Maie Türkson patsiendiohutuskultuuri teemalist küsimustikku täitmas.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo