Anton Dijev, Kaido Höövelson ja Dmitri Dmitrijev külastasid Ida-Viru Keskhaiglat

Dijev Dmitrijev HöövelsonKohtumise käigus olid arutlusel järgnevad teemad:

aastal 2022 suurenes abiarstide ja residentide hulk keskhaiglas, millele aitasid kaasa kaasaegne töökeskkond, residentuuri erialade lai baas, head karjääriperspektiivid. Lisaks korraldame kohalike koolide gümasistidele vabaainet "Meditsiin ja tervishoiualused" ja teeme neile õppereise Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Biomeedikumi (Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppehoone).

Erifookuses on psühhiaatria teenuste arendamine Ida-Virumaal. Vajadus psühhiaatrite ja vaimse tervise õdede järele on üks suuremaid. Tervise- ja tööminister Peep Peterson kinnitas eelmise aasta novembris IVKH funktsionaalse arengukava II etapi, kuhu on lisatud psühhiaatria struktuuriüksuse ruumivajadus. Plaanime tegeleda psühhiaatriakorpuse rajamisega seotud finantseerimisküsimustega ja ehitusprojekti ette valmistamisega.

Patsientide nõukoja moodustamine on ennast hästi tõestanud arendus. Süstemaatiliselt tegeleme patsientide ja/või nende esindajate kaasamisega keskhaigla tööprotsesside, sh tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamisse.

G korpuse rekonstrueerimistööde varstine lõpetamine.

Pildil vasakult: Dmitri Dmitrijev, Tarmo Tohver (juhatuse esimees), Anton Dijev (nõukogu esimees), Kaido Höövelson

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo