IVKHs moodustati õenduskvaliteedi töörühm

Õenduskvaliteedi töörühm

Ida-Viru Keskhaiglas on alustanud tööd õenduskvaliteedi töörühm. Töörühma eesmärk on analüüsida, teha parendusettepanekuid, koordineerida, arendada ja kujundada haigla õendus- ja hooldustöö tegevusi.

Detsembri lõpus oli õenduskvaliteedi töörühma teine koosolek. Koosolekul arutati kitsaskohti, millega võiks töörühm esmaselt tegeleda. Olulised teemad, mida töörühm koosolekutel arutas: patsiendiohutus radioloogias, õdede igapäevase töö dokumentide ümberkujundamine/digitaliseerimine, patsientide infomaterjalide uuendamine ja koostamine ning töötajate motivatsiooni tõstmine.

Õenduskvaliteedi töörühm sõnastas õendus- ja hooldusvaldkonna missiooni, visiooni ja põhiväärtused.

Missioon:
toetada haigla arengut, tagades patsientide ja töötajate heaolu nimel kvaliteetset õendus- ja hooldusabi ning töösõbralikku keskkonda.

Visioon:
•õendus- ja hooldustöötajad on kaasaegsete teadmiste ja oskustega;
•õendus- ja hooldusabi on kvaliteetne, ohutu ja patsiendisõbralik.

Põhiväärtused:
•KAASAEGSUS - omame kaasaegseid teadmisi ja oskusi.
•PROFESSIONAALSUS - oleme oma ala professionaalid.
•LUGUPIDAVUS - oleme lugupidavad nii iseenda kui ka teiste vastu.
•KOOSTÖÖ - oskame teha koostööd.
•HOOLIVUS - oleme hoolivad nii kolleegide kui ka patsientide suhtes.
•OHUTUS - tagame töötajate- ja patsientide ohutuse.

Õenduskvaliteedi töörühma koosseis:

Valeria Abramova (sünnitusabi ja sünnituseelse osakonna õde), Anna Aleksandrova (infektsioonikontrolli teenistuse õde), Viktoria Bulõnina (tuumiklabori laborant/bioanalüütik), Julia Kedus (kirurgia kliiniku õendusjuht), Anastassia Kuželko (2. kirurgia osakonna vastutav õde), Valeria Leppik (intensiivravi osakonna õde), Sofia Lipu (intensiivravi osakonna hooldaja), Oksana Mets (õendusabi osakonna õde), Olga Mitšuda (ambulatoorse õenduse osakonna vastutav õde), Katrin Piirsoo (EMO õendusjuht), Dina Pilder (patsiendiohutuse spetsialist), Svetlana Pogossjan (intensiivravi osakonna hooldaja), Jekaterina Rjabtseva (intensiivravi osakonna õde), Olga Rublenkova (intensiivravi osakonna õde), Erki Sala (kliinilise keemia ja immunoloogia vastutav laborispetsialist), Helen Seppik (õenduskvaliteedi spetsialist), Oksana Tassinkevitš (pediaatria osakonna õendusjuht), Ksenija Teperik-Bibikov (radioloogiatehnik), Anna Topkina (kliinilise keemia ja immunoloogia bioanalüütik), Maie Türkson (sisekliiniku õendusjuht), Jana Vassiljeva (V RIO õendusjuht), Jekaterina Veltmander (V RIO õde), Karina Walter (õendusabi osakonna õde).

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo