Patsiendiohutuse taseme uuringu kokkuvõte: patsiendid on tervishoiutöötajate suhtumisega ja haigla toiduga enamasti rahul. Arstidelt soovitakse rohkem infot uuringute ja protseduuride kohta ning juhtnööre jätkuraviks kodus

patsiendiohutustaseme uuringu kokkuvote

Detsembri alguses, 5.-11.12.2022 toimus patsientide poolt raporteeritud patsiendiohutuse taseme uuring, milles osalesid haiglaravil, sh päevastatsionaaris viibinud patsiendid. Uuringus osalemiseks täitsid patsiendid haiglast väljakirjutamisel pea kahekümne küsimusega küsimustikku.

Küsitlus puudutas käesolevat haiglas viibimist ehk patsientide värsket kogemust, aga küsitluse lõpus ootasime ka kommentaare üleüldisele kogemusele patsiendiohutusega seoses Ida-Viru Keskhaiglas.

Haiglas võib aset leida olukordi, mis mõjutavad patsiendiohutust, näiteks ravivead, rikkumised, patsientide jäme kohtlemine jms. Küsitluse üks eesmärke oli selgitada, kas patsiendid puutusid haiglas viibimise ajal kokku selliste vahejuhtumitega ehk patsiendiohutusjuhtumitega. Patsiendiohutusjuhtum on tervishoiuteenuse osutamisega seotud soovimatu juhtum, mille tulemusena tekkis või oleks võinud tekkida patsiendile kahju.

Küsimustikku täitsid uuringu läbiviimise perioodil 105 patsienti. Sellel ajal oli haiglast välja kirjutatud 474 patsienti. Täidetud küsimustike osakaal kokku oli 22%. Kõige suurem kaasatus, 67%, oli sünnitusabi- ja sünnituseelses osakonnas, kus oli välja kirjutatud 12 patsienti ja nende seast oli 8 vastajat. Kõige vähem soovijaid osaleda uuringus oli neuroloogia osakonnas, kust oli välja kirjutatud 35 patsienti, aga küsimustikule vastasid vaid 2 inimest ehk kaasatus oli 6%. Patsiendiohutuse spetsialisti Dina Pilderi sõnul tõlgendasid patsiendid ankeedi küsimusi omamoodi. „Vastuseid analüüsides olen tähele pannud, et osa patsiente on patsiendiohutustaseme uuringu võtnud rahulolu-uuringuna. Patsiendid jagasid pigem seda, mis neile haiglas meeldis ja kus on veel arenguruumi. Patsiendiohutus kui valdkond on üsna spetsiifiline ja patsiendid tõlgendavad seda erinevalt. Valdkonna spetsiifikast tulenevalt tundusid ankeedi küsimused patsientidele üsna keerulised. Selles peitub ka osalejate tagasihoidlik arv. Jätkame aktiivselt tööd patsiendiohutuskultuuri arendamiseks, et aidata patsientidel õhus heljuvast tundmatuse hõngust kiiremini jagu saada," sõnas Pilder.

Paljud patsiendid tõid oma vastustes välja, et nad jäid haiglas viibimise ajal rahule töötajate suhtumisega ja haigla toidu kvaliteediga. Mõned on maininud, et arstid võiksid anda patsientidele veidi rohkem infot eelseisvatest uuringutest ja protseduuridest ja nii vähendada teadmatust nende osas. Lisaks sooviksid patsiendid saada arstidelt rohkem infot ja juhtnööre jätkuraviks kodus pärast haiglast väljakirjutamist.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo