Ajavahemikus 5.-11.12.22 toimub patsiendiohutuse taseme uuring

kysimustikud 2022Lugupeetud patsiendid!

Teist korda küsime meie patsientidelt haiglas viibimisel kogetud patsiendiohutuse taset. Küsitlus toimub 5.-11.12.2022, mil kõigile haiglaravil, sh päevastatsionaaris olnud patsientidele antakse haiglast väljakirjutamisel võimalus vastata küsimustikule, mille eesmärk on selgitada Teie poolt haiglaravi jooksul kogetud patsiendiohutuse taset. Samaaegselt toimub küsitlus kahes piirkondlikus haiglas ja neljas keskhaiglas.

Küsitluse aluseks on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) algatatud projekt patsientide poolt raporteeritud patsiendiohutuse taseme mõõtmiseks liikmesmaades ning küsitluse tulemusi kasutatakse erinevate parendustegevuse elluviimiseks. Patsiendiohutus on defineeritud kui olukord, kus patsient on kaitstud tervishoiuteenuse osutamisega seotud tarbetu või võimaliku kahju eest.

Küsitlus puudutab käesolevat haiglas viibimist, aga küsimustiku lõpus on oodatud kommentaarid patsiendi üleüldisele patsiendiohutuse kogemusele meie haiglas. Küsitlus on anonüümne, st üksikvastajate arvamusi välja ei tooda ja andmeid kasutatakse vaid üldistatult. Küsimustikule vastamine on vabatahtlik. Küsimustik on saadaval eesti ja vene keeles.

Küsimustikku saavad täita nii patsient ise kui ka tema eestkostja, samuti saavad patsiendi nõusolekul küsimustiku täitmisel abistada haigla töötajad. Täidetud küsimustikud saab panna tagasiside kasti, mis asub igas osakonnas õeposti kõrval.

Täname teid osalemise eest!

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo