Osale toitmisravi teadlikkuse nädalal!

nDay flaier est

NutritionDay (eesti keeles toitmisravi päev, nDay) on ülemaailmne algatus, mille eesmärk on suurendada teadlikkust haiguspuhusest alatoitumusest tervishoiuasutustes ja parandada toitmisravi kvaliteeti.

Tegemist on ühepäevase läbilõikeuuringuga, mis toimub igal aastal novembrikuus ning mille käigus kogutakse ülemaailmsesse nDay andmebaasi isikustamata kujul haiglas viibivate patsientide andmeid. Sellel aastal toimub uuring 10. novembril. Uuringus osalevad kõik sel hetkel haiglaravil ja hoolekandeasutustes olevad patsiendid. Uuringutulemused väljastatakse osalenud struktuuriüksustele graafilise aruandena, kus tuuakse välja struktuuriüksuse andmed võrrelduna ülemaailmsete andmetega. Aruanne sisaldab toitmisravi kvaliteediindikaatoreid ja loob aluse järgnevate uuringute läbiviimiseks ning toitmisravi kvaliteedi seireks ja parendustegevusteks.

Meie haiglast osalevad kirurgia, sisehaiguste, intensiivravi ja iseseisva statsionaarse õendusabi osakonnad.

Lisaks Ida-Viru Keskhaiglale osalevad samaaegselt uuringus Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum.

Järgmine nädal, 7.-11. november on pühendatud toitmisravi teadlikkuse suurendamisele. Sellel ajal on võimalik kuulata Euroopa Kliinilise toitmise seltsi (ESPEN) erinevaid ettekandeid, kus tutvustatakse haiguspuhuse alatoitumuse olemust, selle käsitlemise printsiipe ning erinevaid ravijuhendeid. Veebinarid ja seminarid on tasuta.

Ida-Viru Keskhaiglas toimuvad toitmisravi teadlikkuse nädalal ESPEN loengud 7.-9. novembril, uuringu läbiviimise päev 10. novembril ja toitmisravile pühendatud näitus 11. novembril. Näitusel osalevad kliinilise toitmise vahendite müüjad. Näitus toimub K-korpuse endise sissepääsu fuajees kella 11st kella 14ni ning sinna on oodatud haigla personal, patsiendid ja külalised.

Lisainfo:

1) ESPENi toitmisravi teadlikkuse nädala kohta saab inglisekeelset lisainfot siit.

2) Eesti keeles saab lisainfot siit.

3) Toitmisravi päeva kohta saab erinevates keeltes lisainfot siit.

4) Professor Forbes'i loeng on leitav siit.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo