Laupäeval, 17. septembril tähistati ülemaailmset patsiendiohutuse päeva, mis keskendub sel aastal ravimiohutusele

ravimiohutusRavimitega seotud vigade vältimiseks:

⁉️Küsige arstilt ja/või apteekrilt ravimiga seotud infot. Millised on võimalikud kõrvaltoimed? Kas edasine testimine või jälgimine on vajalik? Millal on oodata tervise paranemist?
⁉️Lugege ravimi infolehte ja järgige juhiseid. Pöörake tähelepanu nii suures kui väikeses kirjas toodud ravimi kõrvaltoimetele ja koostoimetele.
⁉️Uurige arstilt, spteekrilt või infolehelt, kas ravimit võib purustada või poolitada.
⁉️Tundke oma ravimit. Jätke meelde oma ravimite nimed, annused ja näidustused.
⁉️Tundke oma anamneesi. Teavitage arsti allergiatest, tundlikkusest või kogetud kõrvaltoimetest.
⁉️Pidage kinni raviplaani kellaaegadest ja annustest. Küsimuste korral pöörduge oma arsti poole.
⁉️Jälgige, kuidas ravimid mõjutavad teie keha ja vaimu. Märkige muudatused üles ja pidage nõu arstiga.
⁉️Ärge manustage teiste inimeste ravimeid ega andke oma ravimeid teistele. Teistete inimeste ravimid võivad teile ohtlikud olla.
⁉️Jälgige ravimite säilitamistingimusi ja kõlblikkust. Ärge kasutage valesti säilitatud või aegunud ravimit. Viige aegunud/kõlbmatuks muutunud ravimid apteeki või jäätmejaama, kus need võetakse tasuta vastu.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo