IVKH nõukogu esimeheks valiti Anton Dijev

DijevKolmapäeval, 31.08.22 toimus Ida-Viru Keskhaigla nõukogu korraline koosolek. Keskhaigla nõukogu liikmed valisid uueks nõukogu esimeheks Kohtla-Järve linna esindava Anton Dijev’i.

„Virumaa suurimal tervishoiuasutusel on märkimisväärne roll kohalikele elanikele kvaliteetsete tervishoiuteenuste võimaldamisel ja arendamisel. Ida-Viru Keskhaigla areneb jõudsalt. Meil on innovaatiline töökeskkond, paljud hooned ja tööruumid on rekonstrueeritud ja osa ruume on praegu uuendamisel, kasutusel on kaasaegne meditsiinitehnoloogia ning pidevalt parenevad töötingimused. Kuid seinad ainuüksi ei ravi. Nüüdisaegne taristu ja head töö- ja olmetingimused on vaieldamatult olulised, kuid nendest on vaid siis kasu, kui nendes uutes ja kaasaegsetes ruumides töötavad inimesed, kes soovivad panustada tervishoiusüsteemi edendamisse ja teha tublit tööd patsientide heaolu nimel“, räägib Anton Dijev ja lisab, et lisaks patsiendikesksete tööprintsiipide tagamisele, mis on kõige olulisem tegutsemissuund, on olulisteks strateegilisteks sammudeks keskhaigla funktsionaalse arengukava täitmine 2023. aasta lõpuks ja uue arengukava välja töötamine järgnevaks perioodiks, eelarves püsimine ja koostöös juhatusega personali puuduse probleemile lahenduste otsimine ning kekshaigla atraktiivsemaks tegemine noorte spetsialistide meelitamiseks.

Tihedat koostööd nõukogu ja juhatuse vahel peab Anton Dijev üheks primaarseimaks ülesandeks. „Pingutused kannavad vilja vaid siis, kui nõukogu ja juhatuse töömehhanismid talitlevad nagu õlitatud masinavärk ning me kõik paneme ühiste eesmärkide saavutamise nimel mõlemad käed külge“, nendib Dijev. Nõukogu esimees rõhutab ka koostöö tähtsust keskhaigla, Kohtla-Järve linna ja riigi vahel.

Nõukogu määrab keskhaigla arengustrateegia ja kinnitab arengukava, tegevuskava ning eelarve. Nõukogul on 6 liiget, kes määratakse 3 aastaks. Kolm liiget nimetab nõukogusse Kohtla-Järve linn: Anton Dijev, Zaur Abbassov, Maria Merkulova, kolm liiget nimetab Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus: Priit Perens, Tanel Laisaar, Kristiina Ojamaa.

Anton Dijev’il on magistrikraad personalijuhtimise valdkonnas. Ta on Kohtla-Järve volikogu liige alates 2009. aastast ning praegu on ta volikogu sotsiaalkomisjoni juht ning osaühingu Birger personalijuht.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo