Järve tervisemaja rendipindade konkurss II kord

SA Ida-Viru Keskhaigla korraldab teistkordse enampakkumise Kohtla-Järve Ravi 10d asuva Järve Tervisemaja mitteeluruumide rendipindade rentimiseks.

Enampakkumise objektid on esitatud lisas nr 1.

Digiallkirjastatud rendipinna hinnapakkumus tuleb esitada lisas 3 sätestatud vormil hiljemalt 4.12.2019 kl 12:00 e-posti aadressile

Pakkuja võib esitada pakkumuse kas ühele või mitmele rendipinnale.

Rendipinna sihtotstarbed on esitatud lisas 1 ja on pakkujatele kohustuslikud.

Juhul, kui esitatud pakkumuses pakutud rendihind on väiksem kui rendileandja poolt koostatud lisas 1 esitatud „Enampakkumuse alghind“, on rendileandjal õigus keelduda rendilepingu sõlmimisest.

Juhul, kui ühele ja samale ruumile on esitatud mitu pakkumust, on rendileandjal õigus korraldada täiendav kirjalik enampakkumine.

Rendihind sisaldab tasu kommunaalteenuste eest. Kommunaalteenused sisaldavad muuhulgas kulu vee- ja kanalisatsioonile, soojusenergiale, üldelektrile, ventilatsioonile, kaabelsidele, puhastus- ja hooldusteenusele, valveteenusele ja prügi äraveole.

Rendileandja poolt ruume mööbliga ei sisustata.

Rendileping sõlmitakse vastavalt lisale 2 „Mitteeluruumi_rendileping“.

Ruumide plaanid on esitatud lisas 4 ja 5.

Lisainfot rendipindade kohta saab haldusjuht Tarmo Tohveri käest, tel 524 9335, e-post

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo