Konkurss Järve Tervisemaja rendilepingute sõlmimiseks

KONKURSS JÄRVE TERVISEMAJA RENDILEPINGUTE SÕLMIMISEKS

Allalaadimiseks: kõik dokumendid pdf-na, täidetav hinnapakkumus lisa 3 ning ruumide plaanid lisa 4 ja 5

SA Ida-Viru Keskhaigla korraldab enampakkumise Kohtla-Järve Ravi 10d asuva Järve Tervisemaja mitteeluruumide rendilepingute sõlmimiseks. Enampakkumise objektid on esitatud lisas nr 1.

 Digiallkirjastatud rendipinna hinnapakkumus tuleb esitada lisas 3 sätestatud vormil hiljemalt 18.10.2019 kl 12:00 e-posti aadressile .

Pakkuja võib esitada pakkumuse kas ühele või mitmele rendipinnale.

Rendipinna sihtotstarbed on esitatud lisas 1 ja on pakkujatele kohustuslikud.

Juhul, kui esitatud pakkumuses pakutud rendihind on väiksem kui rendileandja poolt koostatud lisas 1 esitatud „Enampakkumuse alghind“, on rendileandjal õigus keelduda rendilepingu sõlmimisest.

 Juhul, kui ühele ja samale ruumile on esitatud mitu samaväärset pakkumust, on rendileandjal õigus korraldada täiendav kirjalik enampakkumine.

 Rendihind sisaldab tasu kommunaalteenuste eest. Kommunaalteenused sisaldavad muuhulgas kulu vee- ja kanalisatsioonile, soojusenergiale, üldelektrile, ventilatsioonile, kaabelsidele, puhastus- ja hooldusteenusele, valveteenusele ja prügi äraveole.

 Rendileandja poolt ruume mööbliga ei sisustata.

 Rendileping sõlmitakse vastavalt lisale 2 „Mitteeluruumi_rendileping“.

 Ruumide plaanid on esitatud lisas 4 ja 5.

 Hinnapakkumuse vorm sisaldub lisas 3.

 Lisainfot rendipindade kohta: haldusjuht Tarmo Tohver

 tel 524 9335, e-post 

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo