Meestele

Abi seksuaalvägivalla üleelanutele on suunatud ka meestele ja noormeestele. Meie asjatundjad on saanud eriettevalmistust esmase abi andmiseks mõlemast soost vägivallaohvritele. Ära lase ennast segada asjaolust, et abiosutajateks on naistearstid ja õed. Abiandja soost tähtsam on tema professionaalne ettevalmistus, mis aitab paraneda läbielatud traumast ja saada väärikalt ja austusega koheldud.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo