Spetsialist, kes kohtus seksuaalvägivalda kogenuga

Kui oled asjatundja (meedik, õpetaja, sotsiaaltöötaja vms), kelle poole seksuaalvägivalla üleelanu pöördub või kui kahtlustad seksuaalvägivalda, siis tuleb Sul seista oma hoolealuse parimate huvide eest.
Juhenda, kuidas pöörduda esmase abi järele SA Ida-Viru Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda.
Lastevastase seksuaalvägivalla või selle kahtluse korral tuleb alati teavitada politseid või kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat. Politseis on spetsiaalsed üksused, kes seksuaalkuritegude menetlemisega tegelevad.

Õigusabi

Seksuaalvägivalla ohvrid saavad lisaks senistele riigi õigusabi võimalustele taotleda tasuta õigusnõustamist Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kaudu.

Õigusnõustamist sooviv isik võib helistada või saata SMS-i telefoninumbrile 5377 6077 või e- maili aadressile , teatades, et soovib õigusnõustamist. Edastada tuleks oma vanus, eesnimi ning kontaktandmed, oma asukoht linna täpsusega.

ENVL lepinguline jurist võtab kliendiga tema poolt soovitud sidevahendite kaudu ühendust hiljemalt 24 tunni jooksul. Vastavalt kliendi vajadustele lepitakse esmaseks nõustamiseks kokku kas silmast-silma kohtumine või nõustamine telefoni vm sidevahendite kaudu. Nõustamise maht ühe inimese kohta on kuni 5 tundi.

Nõustamise eelduseks on, et klient teatab juristile oma nime ja isikukoodi ja nõustub
isikuandmete edastamisega ENVL-ile ning töötlemisega ENVL poolt kuni Justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu lõppemiseni. ENVL tagab isikuandmete kaitse vastavalt seadusele.

Silmast-silma kohtumised toimuvad eelistatult Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus (SAKi lähedal) või muus sobivas kohas.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo