Avalik konkurss juhatuse liikme/õenduse ja patsiendikogemuse juhi leidmiseks

Juhatuse liige õenduse ja patsiendikogemuse juht

SA Ida-Viru Keskhaigla on Virumaa suurim haigla, mis teenindab ligi 170 000 elanikuga
piirkonda ning annab tööd enam kui 1000-le töötajale.

Keskhaigla kuulutab välja avaliku konkursi keskhaigla juhatuse liikme/õenduse ja patsiendikogemuse juhi leidmiseks.

Nõudmised kandidaadile

Juhatuse liige/õenduse ja patsiendikogemuse juht korraldab õendusvaldkonna ja patsiendikogemuse alast tegevust. Sellele kohale kandideerival isikul peab olema:
- meditsiinialane kõrgharidus ning omandatud vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
- meditsiiniasutuse või meditsiinilise struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
- hea avaliku esinemise oskus ja suhtlemisoskus, meeskonnatööle orienteeritus, väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning vene keele oskus ja soovitavalt inglise keele oskus vähemalt suhtlustasemel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
- avaldus nõukogule;
- elulookirjeldus;
- haridust tõendavate dokumentide koopiad ja kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid;
- lühivisioon (kuni 2 lk A4 formaadis) Ida-Viru keskhaigla õenduse ja patsiendikogemuse valdkonna arengust järgneva 5 aasta jooksul;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimisdokumente ootame hiljemalt 31.12.2021.a. kell 12.00 elektrooniliselt
e-posti aadressil märksõnaga „Juhatuse liige/õenduse ja patsiendikogemuse juht“.
Lisainfo: Kersti Tingas, tel 3311 005, e-post:

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo