Open Ceremony of Hazardous Medical Waste Treatment Centre in Slantsõ

11. juunil 2015 toimus Slantsõ linnas Venemaal Slantsõ Rajoonidevahelise Haigla meditsiiniliste jäätmete kahjutustamiskeskuse avamine. Keskuse avamine sai võimalikuks tänu rahvusvahelisele projektile No: ELRII-448 “Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region”  / “Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonnasõbralik utiliseerimine piiriüleses regioonis”, mida rahastatakse Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 vahenditest. Kohtla-Järve Linnavalitsus on antud projekti juhtpartner, projektis osalevad ka Ida-Viru Keskhaigla, kes avas veebruaris analoogse keskuse enda territooriumil, Slantsõ rajooni administratsioon, Slantsõ rajoonidevaheline haigla ning MTÜ „ Loodekeskus finantside kaasamise küsimustes“.Keskuse avaüritusest võtsid osa Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Ida-Viru Keskhaigla esindajad, Sankt-Peterburi delegatsioon eesotsas Leningradi oblasti tervishoiukomitee esimehe Sergei Võlegshaniniga, samuti Slantsõ rajooni juhid ja Slantsõ rajoonidevahelise haigla esindajad. Sõnavõttude ajal märgiti ära antud objekti tähtsus Slantsõ rajoonile ning haiglale. Haigla peaarst Larisa Grushko ei varjanud oma rõõmu ning tundis uhkust selle üle, et tema haigla seinte vahel asub keskus, kus kasutatakse kaasaegseid seadmeid ja moodsat tehnoloogiat.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo