SA Ida-Viru Keskhaigla võrgulehe privaatsuspoliitika

Isikuandmete käsitlemine SA Ida-Viru Keskhaiglas toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

SA Ida-Viru Keskhaigla kodulehekülje www.ivkh.ee tavapärane kasutamine on võimalik ilma isikuandmeid sisestamata.

E-registratuuris ja tagasiside esitamine, kus isikuandmed siiski kogutakse, toimub isikuandmete jagamine kasutaja poolt vaid vabatahtlikult ning väga piiratud ulatuses. Kogutud isikuandmeid ei edastata ühelegi teisele osapoolele ilma eelneva kasutajapoolse kirjaliku nõusolekuta välja arvatud õigusaktides ettenähtud juhtudel.

Isikuandmete kogumine

Andmed, mida meie võrgulehel võib küsida e-registratuur või tagasiside esitamise vorm:
• ID-kaardi või Mobiil-ID vahendusel sisselogimiseks vajalikud andmed;
• aadress;
• telefon;
• kontaktisiku andmed.

Kui esitate meile vabatahtlikult enda kohta tundlikku isiklikku teavet (näiteks terviseandmed), annate SA Ida-Viru Keskhaiglale nõusoleku töödelda oma selliseid isikuandmeid viisil ja sellisel määral, kuivõrd see on vajalik ja lubatud õigusaktidega.

Küpsiste (cookie) kasutamine veebileheküljel

Võrguleht www.ivkh.ee kasutab statistiliste andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on Teie veebilehitsejas väike tekstilõik, mis laetakse Teie arvutisse, kui te mingit kindlat veebilehte külastate. Küpsised aitavad veebilehel meelde jätta Teie tehtud valikuid meie lehel. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Küpsiste kustutamine või nende installeerimise blokeerimine

Vastavalt vajadusele on Teil võimalik blokeerida või kustutada salvestatud küpsised või võtta tagasi nõusolek küpsiste salvestamiseks arvutisse või seadmesse. Sõltuvalt veebilehitsejast on alljärgnevalt lisatud juhendavad viited, kuidas häälestada enamlevinud veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas.

Serveri logifailid

SA Ida-Viru Keskhaigla salvestab teatud informatsiooni nn server-logifailidesse. Informatsioon saadetakse meile Teie brauseri kaudu automaatselt. Edastatud informatsiooni hulka kuulub:
• brauseri tüüp ja versioon
• operatsioonisüsteem
• viide URL-ile
• kliendi hostinimi
• taotluse kuupäev ja kellaaeg
Nimetatud andmed ei ole seotud konkreetsete isikutega ning saadud teavet ei ühendata teiste andmeallikatega..

Andmetega tutvumine ja parandamine ja kustutamine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud võrgulehel. Andmeid ja dokumente väljastatakse teabenõude esitamisel. Seadusest tulenevalt on haiglal õigus keelduda teabenõude täitmisest juhul, kui see võib:
• kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
• takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
• raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
• ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo