Open Ceremony of Hazardous Medical Waste Treatment Centre in Kohtla-Järve

10. veebruaril 2015 toimus Kohtla-Järvel Ida-Viru Keskhaigla ohtlike 
meditsiiniliste jäätmete kahjutustamiskeskuse pidulik avaüritus.
Üritus korraldati rahvusvahelise projekti No: ELRII-448 “Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region”  / “Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonnasõbralik utiliseerimine piiriüleses regioonis” raames, mida rahastatakse Eesti-Läti-Vene piiriülese 
koostööprogrammi Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 vahenditest.

 Kohtla-Järve Linnavalitsus on projekti juhtpartner.

 Üritusel osalesid Projekti partnerid Venemaalt Slantsõ rajoonist ning Peterburist.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo