Sillamäel jätkub eriarstiabi osutamine Kajaka tn polikliinikus

Sillamäel jätkub eriarstiabi osutamine Kajaka tn polikliinikus

Ida-Viru Keskhaigla (IVKH) jätkab eriarstiabi ja ka kergema mitteplaanilise kirurgilise abi osutamist Sillamäel Kajaka tn 9 polikliinikus. Kirde Kohalik Haigla ei osuta uuest aastast alates vastavaid teenuseid enam I. Pavlovi tänaval.

„Suurendasime meie eriarstide, eelkõige kirurgide ja ortopeedide vastuvõtu aegu ja nii saame tööpäeviti kuni 10.00-18.00 osutada Sillamäel piiratud ulatuses ka vältimatut kirurgilist esmaabi,“ ütles IVKH juhatuse esimees Tarmo Bakler. Ta lisas: „Saame teha röntgenülesvõtteid, paigaldada lahaseid, õmmelda-siduda haavu jmt. Meie võimalused Kajaka tn ei ole tagasihoidlikumad kui I. Pavlovi tänaval, pigem isegi suuremad. Näiteks röntgenülesvõte on koheselt haigla sisevõrgus nähtav ja kõik eriarstid saavad vajadusel vastavat juhtumit konsulteerida. Samuti saadetakse ülesvõte pildipanka (üle-eestilisse arhiivi), nii et see on hiljem kättesaadav ka teistele eriarstidele ja perearstidele.“

Arst otsustab, kas patsienti saab aidata kohapeal või peaks ta ikkagi pöörduma erakorralise meditsiini osakonda (Ahtmes, Ilmajaama 12).

Kajaka tn polikliiniku IVKH eriarstide registratuur on avatud igal tööpäeval 8.00-18.00. Täpsemat informatsiooni arstide vastuvõtuaegade kohta saab tel 33 111 33.

Приемы врачей-специалистов в Силламяэ будут проходить в поликлинике на ул. Kajaka 9

Ида-Вируская Центральная Больница (ИВЦБ) продолжит оказывать помощь врачей-специалистов и принимать внепланово хирургических пациентов с незначительными повреждениями в поликлинике на улице Каяка 9 в Силламяэ. С нового года Северо-Восточная Местная Больница прекратила приемы врачей- специалистов в центре по адресу ул. И.Павлова 12а.

"Мы увеличили количество часов амбулаторных приемов наших специалистов, прежде вcего хирургов и ортопедов, чтобы обеспечить пациентам из Силламяэ в рабочие дни с 10 до 18 часов неотложную хирургическую помощь в объеме, предусмотренном договором с Больничной Кассой" - заверил председатель правления ИВЦБ Тармо Баклер, добавив: "У нас имеется возможность сделать на месте рентген-снимок, наложить гипс, зашить рану и т.п. Условия для оказания помощи в поликлинике на ул. Каяка 9 не хуже, чем в медицинском центре на ул.И.Павлова. Скорее, возможностей в поликлинике даже больше. Например, только что сделанный рентгеновский снимок сразу оказывается во внутренней базе данных больницы и при необходимости наши специалисты могут удаленно консультировать по каждому конкретнному случаю. Также все снимки отправляются в общеэстонский архив снимков, откуда они доступны семейным врачам и специалистам из других больниц."

Во время приема врач принимает решение, можно ли оказать помощь на месте или пациенту необходимо обратиться в отделение неотложной помощи ИВЦБ в Ахтме (Ильмаяама 12).

Регистратура поликлиники на ул.Каяка 9 окрыта по рабочим дням с 8 до 18 часов. Также информацию о приеме врачей-специалистов можно получить по общему номеру регистратуры ИВЦБ 33 111 33.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo